ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Ποιους Αφορά το Επίδομα Επίσχεσης & Σε Τι Ποσά Πληρώνεται

Το επίδομα επίσχεσης εργασίας διατίθεται για την οικονομική υποστήριξη των ανέργων που έπαψαν να εργάζονται είτε λόγω διακοπής εργασιών της επιχείρησής τους είτε λόγω επίσχεσης εργασίας.

Για να καλύψουμε πλήρως το θέμα αυτό, στο σημερινό άρθρο θα δούμε

Ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό.

Τι Είναι το Επίδομα Επίσχεσης;

Το επίδομα επίσχεσης εργασίας είναι η χρηματική ενίσχυση που αποδίδεται σε όσους ανέργους είναι ασφαλισμένοι, αλλά δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη της τακτικής επιδότησης (επίδομα ανεργίας) από τη ΔΥΠΑ.

Για τη λήψη του επιδόματος επίσχεσης, οι προηγουμένως απασχολούμενοι θα πρέπει να βρέθηκαν σε καθεστώς ανεργίας:

  • είτε λόγω διακοπής των εργασιών της επιχείρησης/εκμετάλλευσης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη
  • είτε λόγω επίσχεσης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 325 του ΑΚ.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, εάν ο εργοδότης καθυστερεί να καταβάλλει τις αποδοχές που οφείλει στον εργαζόμενο για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να προβεί σε επίσχεση εργασίας. Δηλαδή, δικαιούται να διακόψει την εργασία του, ωσότου ο εργοδότης να του αποδώσει τα οφειλόμενα.

Οι παραπάνω δικαιούχοι μπορούν να λάβουν το επίδομα επίσχεσης έως και 3 φορές εντός του ημερολογιακού έτους.

Για να συμβεί αυτό, όμως, θα πρέπει να πληρούνται και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ας δούμε ποιες είναι αυτές.

Ποιες Είναι οι Προϋποθέσεις του Επιδόματος Επίσχεσης;

Τις προϋποθέσεις για το επίδομα επίσχεσης τις διακρίνουμε ως εξής.

Προϋπόθεση #1: Αιτία ανεργίας

Όπως αναφέραμε στην αρχή, το επίδομα επίσχεσης απαιτεί αιτία της ανεργίας θα πρέπει να είναι είτε η διακοπή εργασιών είτε η επίσχεση εργασίας.

Τι είναι το επίδομα επίσχεσης εργασίας

Αυτό σημαίνει ότι άλλοι λόγοι, π.χ. απόλυση, δεν μπορούν να θεμελιώσουν το δικαίωμα για απόκτηση του επιδόματος.

Προϋπόθεση #2: Διάστημα ανεργίας

Μετά την παύση της εργασίας τους, οι δικαιούχοι του επιδόματος θα πρέπει να παραμένουν άνεργοι για τουλάχιστον 3 μήνες.

Προϋπόθεση #3: Ασφάλιση

Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι και να έχουν συμπληρώσει στην ασφάλιση ανεργίας 60 τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου ανεργίας (που αναφέρθηκε στην προηγούμενη προϋπόθεση).

Προϋπόθεση #4: Εισοδηματικά κριτήρια

Όπως ισχύει και σε άλλα επιδόματα, έτσι και για την απόκτηση του επιδόματος επίσχεσης απαιτείται οι δικαιούχοι άνεργοι να μη λαμβάνουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα πάνω από ένα ορισμένο ποσό, όπως αυτό ορίζεται κάθε έτος.

Για το έτος 2022, το ποσό αυτό οριζόταν στα 12.619,22€.

Για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, το όριο αυτό αυξάνεται κατά 293,47€.

Εφόσον, λοιπόν, πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, καταβάλλεται στους δικαιούχους το επίδομα επίσχεσης εργασίας.

Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να προχωρήσουμε στο καίριο ερώτημα: σε τι ποσά καταβάλλεται το επίδομα αυτό.

Σε τι Ποσά Πληρώνεται το Επίδομα Επίσχεσης

Το ύψος του επιδόματος επίσχεσης εξαρτάται από το ύψος του βασικού επιδόματος ανεργίας που εφαρμόζεται ανά περίπτωση.

Πιο συγκεκριμένα, το επίδομα επίσχεσης είναι 20πλάσιο του βασικού επιδόματος ανεργίας που ισχύει κατά την ημερομηνία αίτησης για το επίδομα επίσχεσης και προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Το επίδομα επίσχεσης πληρώνεται στο ποσό αυτό έως και 3 φορές μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Έχοντας δει, λοιπόν, ποιους αφορά το επίδομα επίσχεσης, ποιες είναι οι σχετικές προϋποθέσεις και πώς υπολογίζεται, ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει εάν είναι δικαιούχος και πώς μπορεί να τον εξυπηρετήσει η καταβολή του επιδόματος αυτού.

Για αυτό, ας κλείσουμε με το πώς μπορείς να κάνεις την αίτηση για το επίδομα επίσχεσης ως δικαιούχος.

Πώς να Κάνεις την Αίτησή σου για το Επίδομα Επίσχεσης;

Η αίτηση για το επίδομα επίσχεσης μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  • είτε με επίσκεψη σε Κατάστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
  • είτε ηλεκτρονικά μέσω των e-services της ΔΥΠΑ.

Για την ηλεκτρονική αίτηση, θα χρειαστείς εννοείται το όνομα χρήστη και το συνθηματικό χρήστη, με τα οποία έχετε εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Συγχρόνως, και στους δύο τρόπους υποβολής αίτησης, θα πρέπει να έχεις φροντίσει, ώστε να έχεις συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή

  1. αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος,
  2. φωτοαντίγραφο του επισχετηρίου
  3. Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο εμφανίζεσαι ως πρώτος δικαιούχος και επιθυμείς να σου καταβάλλεται το επίδομα επίσχεσης.
Λάβε ειδοποιήσεις για κάθε επίδομα με το ΠΦ app!

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται η απόφαση επί της αίτησης για το επίδομα επίσχεσης και το ποσό του επιδόματος πληρώνεται στο λογαριασμό IBAN που έχεις δηλώσει.

Εάν η αίτηση έχει γίνει ηλεκτρονικά, η απόφαση παραδίδεται επίσης ηλεκτρονικά μέσω των e-services της ΔΥΠΑ. Αντιθέτως, εάν η αίτηση έχει γίνει μέσω ΚΕΠ, την απόφαση παραλαμβάνεις από το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), στο οποίο διαβιβάστηκε η απόφαση.

Για εύρεση του ΚΠΑ2 της περιοχής σου, επισκέψου εδώ.

Ολοκληρώνοντας και με τις τελευταίες επισημάνσεις μας πάνω στις αιτήσεις για το επίδομα επίσχεσης, ας κάνουμε μια σύνοψη των όσων είπαμε.

Με Λίγα Λόγια

Συνολικά, είδαμε ποιους αφορά το επίδομα επίσχεσης, ποιες είναι οι προϋποθέσεις του, σε τι ποσά πληρώνεται και πώς μπορείς να κάνεις την αίτηση για το επίδομα επίσχεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε και να διαπιστώσουμε τη σημασία του επιδόματος επίσχεσης, το οποίο διευκολύνει όσους ανέργους δικαιούχους δεν πληρούν τα κριτήρια για το τακτικό επίδομα ανεργίας.

Για το λόγο αυτό, ο Παρασκευάς Φορολογάς σου παρέχει υποστήριξη σε κάθε στάδιο υποβολής αιτήσεων για επιδόματα, όπως είναι το επίδομα επίσχεσης, το εποχικό επίδομα, το επίδομα 300 ευρώ ή άλλα, μέσω υπηρεσιών online λογιστικής.Εάν επιθυμείς, λοιπόν, να γνωρίσεις τις υπηρεσίες του Παρασκευά Φορολογά, επικοινώνησε μαζί μας και μην ξεχάσεις να κατεβάσεις το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για κάθε επίδομα που σε αφορά!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.