ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Δήλωση Ακατάσχετου Λογαριασμού – Η διαδικασία βήμα – βήμα

Πως κάνουμε δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού, και ποια είναι τα στάδια που πρέπει να γνωρίζει κάποιος, σχετικά με τη διαδικασία; Στο σημερινό άρθρο θα αναλύσουμε συγκεκριμένα τις εξής θεματικές:

·       Τι είναι ο ακατάσχετος λογαριασμός;

·       Ακατάσχετος λογαριασμός – προϋποθέσεις

·       Ακατάσχετος λογαριασμός – Οφειλές προς το Δημόσιο

·       Ακατάσχετος Λογαριασμός – Οφειλές προς Τράπεζες/ιδιώτες

·       Δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού βήμα – βήμα

·       Ακατάσχετος λογαριασμός – τα 3 στάδια μετά την υποβολή

Τι είναι ο ακατάσχετος λογαριασμός;

Ο ακατάσχετος λογαριασμός αποτελεί ένα συγκεκριμένο είδος τραπεζικού λογαριασμού με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1)     Ο ακατάσχετος λογαριασμός προστατεύεται από το νόμο

2)    Τα χρήματα τα οποία βρίσκονται μέσα σε αυτό τον λογαριασμό, δεν μπορούν να κατασχεθούν είτε στο σύνολο τους, είτε μέχρι κάποιο όριο.

Αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος, αν θέλει να του αναγνωριστεί ο λογαριασμός ως ακατάσχετος, είναι να δηλώσει ότι πρόκειται για λογαριασμό μισθοδοσίας ή σύνταξης, στην εφορία.

Ακατάσχετος λογαριασμός – προϋποθέσεις

Για να έχει έναν ακατάσχετο λογαριασμό, κάποιος πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις ΠΟΛ.1182/25-07-2014:

1.     Στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο παραπάνω λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση.

2.    Ο ενδιαφερόμενος πολίτης πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) στο περιβάλλον TAXISnet, για τη γνωστοποίηση, στη Φορολογική Διοίκηση, του μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού του λογαριασμού, για τη γνωστοποίηση, στη Φορολογική Διοίκηση, του μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού του λογαριασμού. Ο πολίτης ενημερώνει την αίτηση, για τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού IBAN.

3.    Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος γνωστοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό έχει την υποχρέωση να ενημερώνει, υποβάλλοντας νέα αίτηση / υπεύθυνη δήλωση με τον ίδιο τρόπο, τον αριθμό IBAN τυχόν νέου λογαριασμού του σε περίπτωση που ο προηγούμενος κλείσει για οποιονδήποτε λόγο ή εφόσον επιθυμεί την αλλαγή του παλαιού λογαριασμού με νέο 

4.    Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει εξασφαλίσει ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει ήδη συσχετισμένο τον Α.Φ.Μ. του με τον λογαριασμό IBAN που ως (συν)δικαιούχος προτίθεται να δηλώσει στο περιβάλλον TAXISnet.

Ακατάσχετος λογαριασμός – Οφειλές προς το Δημόσιο

Ας δούμε τώρα, τι ισχύει σχετικά με τις οφειλές προς το Δημόσιο, αναλυτικά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις ΠΟΛ. 1222/06-10-2015

1.     Μειώθηκε το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ σε χίλια (1.000) ευρώ. Επομένως δε μπορεί να γίνει κατάσχεση, για ποσά τα οποία ανέρχονται έως και τα χίλια (1.000) ευρώ.

2.    Για χρηματικά ποσά τα οποία ξεπερνούν τα χίλια (1.000) ευρώ και φτάνουν έως και τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ½ αυτών. Για παράδειγμα, αν ο μισθός σας φτάνει τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ, το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να κατασχέσει το μισό των διακοσίων (200) ευρώ, δηλαδή εκατό (100) ευρώ.

3.    3.Τέλος, για ποσά τα οποία ξεπερνούν τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει όλο το ποσό το οποίο ξεπερνάει τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ συν διακόσια πενήντα (250) ευρώ τα οποία αντιστοιχούν στο ½ των 500€. Για παράδειγμα αν έχετε μισθό 1600 ευρώ το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει εκατό (100) ευρώ συν διακόσια πενήντα (250) ευρώ, δηλαδή συνολικά 350 ευρώ.

4.    Επίσης, το δικαίωμα να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ, έχει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο φορολογείται στην Ελλάδα.

Ακατάσχετος Λογαριασμός – Οφειλές προς Τράπεζες/ιδιώτες

Όσον αφορά τις καταθέσεις σε τράπεζες, αυτές είναι ακατάσχετες, αν δεν υπερβαίνουν το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού το όριο ανέρχεται στις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

Μη ξεχνάτε, πως ο λογαριασμός, στον οποίο κατατίθεται ο μισθός σας ή η σύνταξη, πρέπει να έχει δηλωθεί στην τράπεζα ως λογαριασμός μισθοδοσίας ή συνταξιοδοτικός. Σημαντικό είναι επίσης να θυμάστε, πως στην παραπάνω κατηγορία, την οποία αναφέραμε, ανήκουν και οι λογαριασμοί στους οποίος κατατίθεται το επίδομα ανεργίας. 

Δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού βήμα-βήμα

Για να κάνετε δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού, θα χρειαστείτε:

·       Τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

·       Έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο είστε αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε, για να προχωρήσετε στη δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού, είναι να μπείτε στην εφαρμογή του Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας. Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

1.     Να εισέλθετε στην υπηρεσία του Taxisnet, από την ιστοσελίδα aade.gr, και έπειτα να επιλέξετε «Δήλωση Ακατάσχετου Λογαριασμού», η οποία βρίσκεται στην κατηγορία «Πολίτες».

2.    Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρώσετε το IBAN λογαριασμό σας, ηλεκτρονικά.

3.    Έπειτα, αφού συμπληρώσετε τον ΙΒΑΝ λογαριασμό σας, επιλέγετε το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, την οποία υποβάλετε ηλεκτρονικά.

4.    Τέλος, το τέταρτο βήμα που χρειάζεται να ακολουθήσετε είναι να  επιλέξετε αποθήκευση.»

Ακατάσχετος λογαριασμός – Τα 3 στάδια μετά την υποβολή

Αφού υποβάλετε την αίτηση, ακολουθούν τρία στάδια, τα οποία αξίζει να γνωρίζετε. Αφού ολοκληρωθούν αυτά τα στάδια, ενεργοποιείται το μέτρο του ακατάσχετου ορίου των 1.250 ευρώ:

1. Η ΔΗΛΕΔ, δηλαδή η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, επεξεργάζεται καθημερινά, τις αιτήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, και στη συνέχεια δημιουργεί:

a)    Μία αναλυτική κατάσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα, η οποία βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή. Η αναλυτική αυτή κατάσταση, περιλαμβάνει τα στοιχεία των ενδιαφερομένων, δηλαδή:

    i) ΑΦΜ

    ii)Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού

Επίσης περιλαμβάνει την ένδειξη, η οποία δηλώνει αν η συγκεκριμένη δήλωση αφορά σε αντικατάσταση προηγούμενου λογαριασμού.

Η συγκεκριμένη αναλυτική κατάσταση αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, στις τράπεζες, την ίδια ημέρα, και στη συνέχεια καταχωρείται στο TAXIS, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων.

b)    Μία συγκεντρωτική κατάσταση, τις πρώτες εργάσιμες ημέρες του μήνα, και για μεταβατική περίοδο εξαμήνου ή όποτε κριθεί αναγκαίο, ανά πιστωτικό ίδρυμα σε ηλεκτρονική μορφή. Η συγκεντρωτική κατάσταση περιλαμβάνει το πλήθος των προσώπων/λογαριασμών μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Η συγκεντρωτική κατάσταση χρησιμοποιείται για τις ανάγκες ελέγχου της διαδικασίας.

2. Κάθε τράπεζα, οι οποία παραλαμβάνει  την αναλυτική κατάσταση, την οποία αναφέραμε προηγουμένως, έχει την υποχρέωση να ελέγξει και να αποστείλει την ίδια ημέρα,  στη ΔΗΛΕΔ, διαγνωστικό αρχείο. Το διαγνωστικό αρχείο περιλαμβάνει όλες τις αναλυτικές εγγραφές τραπεζικών λογαριασμών, με τις παρακάτω πληροφορίες:

·       Ο Α.Φ.Μ. δεν αντιστοιχεί σε πελάτη του πιστωτικού ιδρύματος

·       Ο δικαιούχος, του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) αντιστοιχεί  σε διαφορετικό του αιτούντος τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό,

 

·       Ο λογαριασμός είναι κλειστός

 

·       Ο αιτών τον ακατάσχετο στο TAXISnet λογαριασμό έχει  άλλον λογαριασμό  περιοδικής  πίστωσης  μισθού,  σύνταξης  ή και ασφαλιστικού  βοηθήματος

 

·       Επιτυχής δήλωση λογαριασμού στο πιστωτικό ίδρυμα.

 

Όλα τα παραπάνω καταχωρούνται την ίδια ημέρα, στο ηλεκτρονικό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Η ΔΗΛΕΔ, στην συνέχεια, εμφανίζει στην εφαρμογή, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας, από την τράπεζα, προς ενημέρωση του ενδιαφερομένου. Έτσι ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία και να ελέγχει το αποτέλεσμα της αίτησης του.

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αναμένονται αλλαγές στα κριτήρια και τα χαρακτηριστικά του ακατάσχετου λογαριασμού εντός του 2023, οπότε και θα επανέλθουμε με νέο άρθρο. 

Author

Paraskevas

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.