ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

MarketPass – Τι είναι και ποιοι το δικαιούνται;

Παρασκευάς Φορολογάς - Market Pass

Μόλις το Δεκέμβριο του 2022, υπερψηφίστηκε οι διατάξεις για το επίδομα τροφίμων (market pass) που θα ισχύσει από Φεβρουάριο μέχρι Ιούλιο του 2023.

Για αυτό και στο σημερινό μας άρθρο, θα δούμε

 • Τι είναι το επίδομα τροφίμων (food pass ή market pass);
 • Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το επίδομα τροφίμων;
 • Ποια είναι τα όρια μηνιαίων αγορών για το επίδομα τροφίμων;
 • Ποιοι εξαιρούνται από το επίδομα τροφίμων;
 • Πώς γίνεται η αίτηση για το επίδομα τροφίμων.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με το τι είναι το επίδομα τροφίμων.

Τι Είναι το Επίδομα Τροφίμων (Market Pass);

Επίδομα τροφίμων (market pass) είναι η κρατική επίδοση που δίνεται σε ορισμένα νοικοκυριά για την πραγματοποίηση αγορών σε τρόφιμα και λοιπά προϊόντα οικιακής χρήσης.

Σκοπός είναι η διευκόλυνση των νοικοκυριών χαμηλότερων εισοδημάτων δεδομένου του πρόσφατου πληθωρισμού στις τιμές καταναλωτικών προϊόντων.

Το επίδομα τροφίμων ανέρχεται στο 10% των μηνιαίων αγορών και θα καταβάλλεται στους δικαιούχους για κάθε μήνα από το Φεβρουάριο 2023 έως τον Ιούλιο του 2023.

Οι αγορές, όμως, θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε καταστήματα με έναν από τους παρακάτω Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes ή MCC):

 • 5411: Παντοπωλεία, Σούπερ μάρκετ
 • 5422: Κρεοπωλεία
 • 5441: Καταστήματα ζαχαροπλαστικής
 • 5451: Καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων
 • 5462: Αρτοποιεία
 • 5499: Διάφορα καταστήματα τροφίμων

Ας προχωρήσουμε, τώρα, στο ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος τροφίμων και ποια κριτήρια θα πρέπει να πληρούν.

Ποιοι Είναι οι Δικαιούχοι του Επιδόματος Τροφίμων;

Δικαιούχοι του επιδόματος τροφίμων είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα.

Προσοχή: Το επίδομα τροφίμων ισχύει για τα παραπάνω πρόσωπα, εφόσον αποτελούν μέλος νοικοκυριού.

Στην περίπτωση προσώπων που έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, δικαιούχος είναι το πρόσωπο που υποχρεούται να υποβάλει τη φορολογική δήλωση.

Εάν, όμως, οι σύζυγοι ή συμβιούντες υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, τότε δικαιούχος είναι μόνο ο ένας εξ αυτών.

Βέβαια, τα παραπάνω πρόσωπα καθίστανται και τελικοί δικαιούχοι όταν πληρούνται τα εξής κριτήρια:

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια μεταβάλλονται αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης και οικογενειακής σύνθεσης των δικαιούχων. Έτσι, για να λάβουν το επίδομα τροφίμων τα παραπάνω πρόσωπα δε θα πρέπει να έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, πάνω από

 • 16.000€ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει.
 • 24.000€ για έγγαμο που υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση ή έγγαμους υπόχρεους και μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση.
 • 24.000€ για τη μονογονεϊκή οικογένεια.

Τα παραπάνω εισοδηματικά όρια προσαυξάνονται κατά 5.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, εξαρτώμενο μέλος ή φιλοξενούμενο μέλος, μετά το πρώτο.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης λαμβάνεται υπόψη η φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, όπως ίσχυε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022.

Εννοείται πως στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

Περιουσιακά κριτήρια

Κατά παρόμοιο τρόπο, οι δικαιούχοι δε θα πρέπει να έχουν ακίνητη περιουσία αξίας μεγαλύτερης από

 • 250.000€ για άγαμο υπόχρεο, υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει.
 • 400.000€ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας εκτιμάται βάσει του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ του έτους 2022.

Με την πλήρωση, λοιπόν, των παραπάνω κριτηρίων, οι δικαιούχοι λαμβάνουν το επίδομα τροφίμων (market pass).

Το επίδομα τροφίμων, όμως, καταβάλλεται μόνο όταν οι αγορές των δικαιούχων κυμαίνονται εντός συγκεκριμένων ορίων. Ας δούμε ποια είναι αυτά.

Ποια Είναι τα Όρια Μηνιαίων Αγορών για το Επίδομα Τροφίμων;

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, το επίδομα τροφίμων ανέρχεται σε 10% επί των μηνιαίων αγορών των δικαιούχων στα καταστήματα με τους παραπάνω κωδικούς εμπόρου.

Ωστόσο, το ποσοστό του επιδόματος τροφίμων δεν εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε ποσό αγορών ανεξαρτήτως. Αντιθέτως, η ενίσχυση 10% καταβάλλεται, όταν το ποσό αγορών δεν υπερβαίνει τα 220€ μηνιαίως για μονομελές νοικοκυριό με προσαύξηση 100€ για κάθε επιπλέον μέλος.

Βέβαια, σε καμία περίπτωση οι συνολικές αγορές δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 1.000€.

Για παράδειγμα:

 • Για συζύγους ή συμβιούντες, ως όριο μηνιαίων αγορών ορίζονται τα 320€ και λαμβάνεται επίδομα τροφίμων έως 32€.
 • Για μονογονεϊκή οικογένεια με 2 τέκνα, ως όριο μηνιαίων αγορών ορίζονται τα 420€ και λαμβάνεται επίδομα τροφίμων έως 42€.
 • Για συζύγους ή συμβιούντες με 2 εξαρτώμενα τέκνα, ως όριο μηνιαίων αγορών ορίζονται τα 520€ και λαμβάνεται επίδομα τροφίμων έως 52€, κ.ο.κ.

Ανεξαρτήτως, όμως, του εάν πληρούνται τα όρια μηνιαίων αγορών ή τα κριτήρια που αναφέραμε παραπάνω υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις προσώπων που εξαιρούνται από τους δικαιούχους του επιδόματος τροφίμων.

Ποιοι Εξαιρούνται από το Επίδομα Τροφίμων;

Το επίδομα τροφίμων δεν μπορούν να λάβουν:

 • Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη φορολογική δήλωση άλλου προσώπου ως εξαρτώμενα μέλη, π.χ. ανήλικοι.
 • Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη φορολογική δήλωση άλλου προσώπου ως φιλοξενούμενα μέλη.
 • Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης,
 • Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.
 • Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλλει οριστικά τη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Οι εξαιρέσεις αυτές ισχύουν ανεξαρτήτως του εάν τα παραπάνω πρόσωπα πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια και όρια μηνιαίων αγορών.

Εφόσον έτσι ολοκληρώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για τα πρόσωπα των δικαιούχων, ας εξετάσουμε και τα βασικά στοιχεία που οφείλει να γνωρίζει κανείς για την αίτηση για το επίδομα τροφίμων.

Πώς Γίνεται η Αίτηση για το Επίδομα Τροφίμων

Α. Πρώτη σημαντική πληροφορία που αξίζει να γνωρίζουμε είναι η προθεσμία της αίτησης για το επίδομα τροφίμων. Σύμφωνα με το ΦΕΚ που εκδόθηκε εντός του Ιανουαρίου 2023, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα έως και 15 Μαρτίου 2023.

Β. Η αίτηση θα υποβάλλεται είτε μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είτε μέσω της ειδικής πλατφόρμας στον ιστότοπο vouchers.gov.gr.

Το άνοιγμα της πλατφόρμας αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν τις 15 Φεβρουαρίου του 2023.

Γ. Ο κάθε δικαιούχος θα μπορεί να κάνει αίτηση για το επίδομα τροφίμων με πίστωση είτε σε ειδική ψηφιακή χρεωστική κάρτα της ΚτΠ ΜΑΕ είτε σε τραπεζικό λογαριασμό.

Γ1. Στην πρώτη περίπτωση, ο δικαιούχος θα επιλέγει την πίστωση του επιδόματος τροφίμων σε ειδική ψηφιακή χρεωστική κάρτα που θα εκδοθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη ΑΕ σε συνεργασία με τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Για τη μέθοδο ενεργοποίησης της κάρτας, τις απαραίτητες κατευθύνσεις θα δώσει η τράπεζα ή ίδρυμα που θα αναλάβει την έκδοσή τους.

Γ2. Στην αντίθετη περίπτωση που επιλεχθεί πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, ο δικαιούχος θα πρέπει να παραδώσει τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης IBAN όπου θα πιστώνεται το επίδομα.

Προσοχή: Εάν επιλεχθεί τραπεζικός λογαριασμός αντί της ειδικής ψηφιακής κάρτας, τότε το επίδομα τροφίμων θα καταβάλλεται στο 80% του ποσού που προβλέπεται κανονικά.

Για παράδειγμα, για συζύγους ή συμβιούντες που θα λάμβαναν επίδομα τροφίμων 32€, θα καταβληθούν 32 x 80 / 100 = 25,6€.

Δ. Μετά την αίτηση, το επίδομα τροφίμων (market pass ή food pass) καταβάλλεται στο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα και από αυτές στις κάρτες ή λογαριασμούς των δικαιουχων.

Όταν έχει επιλεχθεί η ειδική κάρτα:

 • Το επίδομα των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου καταβάλλεται έως 3 Μαρτίου 2023 για όσους έκαναν την αίτηση μέχρι 28 Φεβρουαρίου ή έως 20 Μαρτίου 2023 για όσους έκαναν την αίτηση μέχρι 15 Μαρτίου και
 • Το επιδομα Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου καταβάλλεται εντός των πρώτων τριών ημερών κάθε μηνός.

Αντιθέτως, όταν έχει επιλεχθεί τραπεζικός λογαριασμός:

 • Το επίδομα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου καταβάλλεται έως 3 Μαρτίου 2023 για όσους έκαναν την αίτηση μέχρι 28 Φεβρουαρίου ή έως 20 Μαρτίου 2023 για όσους έκαναν την αίτηση μέχρι 15 Μαρτίου και
 • Το επιδομα Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου καταβάλλεται έως 3 Μαΐου 2023.

Με τη διαδικασία αυτή, λοιπόν, πρόκειται οι δικαιούχοι να αποκτήσουν το επίδομα τροφίμων (market pass).

Κλείνοντας και με αυτό το κομμάτι, μπορούμε να κάνουμε μία σύνοψη όσων είπαμε συνολικά.

Με Λίγα Λόγια

Συνολικά, αναλύσαμε κάθε χρήσιμη πληροφορία που χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για το επίδομα τροφίμων (market pass).

Είδαμε, δηλαδή, ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος τροφίμων, ποια κριτήρια και όρια αγορών πρέπει να πληρούνται και πώς θα γίνουν οι αιτήσεις για το επίδομα τροφίμων.

Όπως και σε κάθε άλλο επίδομα, ο Παρασκευάς Φορολογάς σου παρέχει την κατάλληλη καθοδήγηση καθ’ όλη την πορεία αίτησης για το επίδομα τροφίμων και σε κάθε άλλο παρεπόμενο ζήτημα, όπως είναι η οργάνωση των φορολογικών δηλώσεων που απαιτούνται, η δήλωση εξαρτημένων και φιλοξενούμενων μελών, κ.ά.Εάν, λοιπόν, επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά επικοινώνησε μαζί μας και μην ξεχάσεις να κατεβάσεις το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για κάθε επίδομα που σε αφορά!

Author

Paraskevas

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.