Απαντήσεις συζητήσεων που έγιναν

Επισκόπηση 14 δημοσιεύσεων - 1 έως 14 (από 14 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
 • σε απάντηση του: Επίδομα ανεργίας 2η φορά #4473
  Paraskevas
  Keymaster

  Αγαπητή Κατερίνα καλησπέρα και καλή εβδομάδα,

  H Λήξη Πρακτικής Άσκησης δεν αποτελεί προϋπόθεση ένταξης στο Επίδομα Τακτικής Ανεργίας.

  Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η διακοπή της εργασιακής σχέσης και συγκεκριμένα είτε Απόλυση είτε Λήξη Σύμβασης ορισμένου χρόνου.

  • Αυτή η απάντηση τροποποιήθηκε στις 3 εβδομάδες πριν από Paraskevas.
  • Αυτή η απάντηση τροποποιήθηκε στις 3 εβδομάδες πριν από Paraskevas.
  σε απάντηση του: Crowdfunding στην Ελλάδα #4382
  Paraskevas
  Keymaster

  Iakovos Zak,

  θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι το ερώτημά σου απαιτεί πιο εξειδικευμένη απάντηση και δεν περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες του λογιστικού γραφείου «Παρασκευάς Φορολογάς».

  Για τη διευκόλυνση και άμεση εξυπηρέτησή σου, μπορούμε να σε παραπέμψουμε στην εταιρεία KRS Financial Control Α.Ε. , η οποία παρέχει καινοτόμες λογιστικές, φορολογικές και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ώστε να σε εξυπηρετήσουν στο ζήτημα που σε απασχολεί.

  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να ενημερωθείς και στο site https://www.krs.gr/.

  σε απάντηση του: Απόρριψη επιδόματος θέρμανσης #4174
  Paraskevas
  Keymaster

  Καλημέρα και Χρόνια Πολλά

  Καθώς το αποδεικτικό από την ανακύκλωση του αυτοκινήτου είναι απαραίτητο όπως σου ανέφεραν και στη ΔΟΥ, και θα έπρεπε να έχεις λάβει κάτι σχετικά όταν έδωσες το σκελετό, θα χρειαστεί να επικοινωνήσεις με το Υπουργείο Συγκοινωνιών σχετικά με το θέμα ώστε να σε καθοδηγήσουν.

  σε απάντηση του: ΕΝΦΙΑ και ποσοστό αναπηρίας 80% #4153
  Paraskevas
  Keymaster

  Η απαλλαγή ΕΝΦΙΑ θα χορηγηθεί για το 2021, εφόσον πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν 4223/2013 και η φορολογική αρχή θα λάβει υπόψιν την αναπηρία από τη Δήλωση Εισοδήματος 2021 ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (άρθρο 2 της ΠΟΛ Α1278/2019) και επομένως δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

  Δες έχω αναλυτικά τη σχετική νομοθεσία που αναφέρω παραπάνω και τις προϋποθέσεις:

  Άρθρο 7 του Ν 4223/20213:

  2. Η έκπτωση της προηγούμενης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Για το έτος 2014, ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το συνολικό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2238/1994 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη.

  β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2 ),

  γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και

  δ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

  Άρθρο 2 της ΠΟΛ Α1278/2019
  Α.3. Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση ή τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών».
  Η αναπηρία των τέκνων, λαμβάνεται από την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών» ή από τα αρχεία των ΚΕ.Π.Α. ή, εφόσον το τέκνο υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αυτού του οικείου φορολογικού έτους.

  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μείωση χορηγείται με υπόδειγμα από τη Δ.Ο.Υ., απαιτείται, πριν τη χορήγηση της έκπτωσης, η καταχώρηση της πληροφορίας για την αναπηρία στην εφαρμογή «Καταχώρηση Αναπηριών» των Δ.Ο.Υ.
  Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.

  Β.1. Όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται το οικείο φορολογικό έτος, εννοείται το προηγούμενο του έτους για το οποίο εκδίδεται η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.-πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

  σε απάντηση του: Εκ διαθήκης κληρονομος #4127
  Paraskevas
  Keymaster

  Στο Ε1 και συγκεκριμένα στον πίνακα 5 δηλώνονται τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται ως κατοικίες. Σε περίπτωση που δεν ιδιοχρησιμοποιούνται δηλώνονται στο Ε2 ανάλογα με τη χρήση τους (εκμίσθωση ή κενό ή δωρεάν παραχώρηση).

  Εάν χρειάζεσαι κάποια επιπλέον βοήθεια, μπορείς να αγοράσεις κάποιο από τα διαθέσιμα πακέτα https://paraskevasforologas.gr/timokatalogos/ .

  σε απάντηση του: Φορολογία πώλησης αυτοκινήτου #4112
  Paraskevas
  Keymaster

  Το ποσό από την πώληση περιουσιακών στοιχείων δεν αποτελεί εισόδημα (άρα δεν φορολογείται), αλλά κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για την κάλυψη τεκμηρίων.

  σε απάντηση του: Δήλωση εξαρτημένων τεκνων #4093
  Paraskevas
  Keymaster

  Κατά την υποβολή κοινής δήλωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα δηλώνονται στον Πίνακα 8 από τον έναν από τους συζύγους, αλλά η ωφέλεια της μείωσης φόρου είναι ίδια και στους δύο.

  Κατά την υποβολή χωριστής δήλωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα δηλώνονται στον Πίνακα 8 και από τους δύο συζύγους, ώστε να έχουν και οι δύο τη μείωση φόρου (αφορολόγητο).

  σε απάντηση του: Αίτηση επιδόματος ελευθέρων επαγγελματιών #3762
  Paraskevas
  Keymaster

  Διαδικασία Αίτησης χορήγησης Οικονομική ενίσχυση- Αποζημίωση ειδικού σκοπού για επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες

  Πραγματοποιείται είσοδος στην πλατφόρμα της ΕΡΓΑΝΗΣ https://supportemployees.services.gov.gr/, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.
  Επιλογή «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ»
  Επιλογή τύπου Δήλωσης «ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ σε δικηγόρους, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων»
  Συμπλήρωση στοιχείων
  Υποβολή

  σε απάντηση του: Δήλωση Πόθεν έσχες #3755
  Paraskevas
  Keymaster

  Καλησπέρα σας!

  Στη δήλωση Πόθεν Έσχες δηλώνονται τα πραγματικά εισοδήματα (όχι οι τυχόν ζημιές).

  σε απάντηση του: Φορολογία για αυτοκίνητο #3674
  Paraskevas
  Keymaster

  Στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος, περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή και προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα και από ακίνητη περιουσία και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ δαπανών. Στο πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.

  Κατ΄επέκταση εάν θεωρήσουμε ότι δεν έχετε καθόλου πραγματικό εισόδημα για το 2020 αλλά μόνο τεκμαρτό εισόδημα, τότε δεν έχετε υποχρέωση να πραγματοποιήσετε δαπάνες οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (χρεωστική κάρτα, μεταφορά, πάγια εντολή, e-wallet κλπ).

  Σε περίπτωση όμως που είχατε πραγματικό εισόδημα μέσα στο 2020 (μας είχατε αναφέρει σε προηγούμενο μήνυμα ότι εργαζόσασταν μέχρι τον 7/2020), τότε οι δαπάνες που θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανέρχονται σε ποσοστό 30 % του εισοδήματος αυτού.

  σε απάντηση του: Φορολογία για αυτοκίνητο #3572
  Paraskevas
  Keymaster

  Προκειμένου ένας φορολογούμενος να επωφεληθεί τη μείωση φόρου, απαιτείται να πραγματοποιεί δαπάνες οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (χρεωστική κάρτα, μεταφορά, πάγια εντολή, e-wallet κλπ).

  Το ελάχιστο ύψος των δαπανών που πρέπει να πραγματοποιηθεί, ορίζεται σε 30% του πραγματικού εισοδήματος και οι δαπάνες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 20.000 €.

  Υπάρχει δυνατότητα μείωσης του ποσοστού δαπανών σε 20%, εάν έχουν πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, καταβολές φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, ενοικίων και δανειακών υποχρεώσεων.

  Εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή, αποτελούν – μεταξύ και άλλων κατηγοριών – οι φορολογούμενοι που λαμβάνουν Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

  Σε περίπτωση όπου δεν καλύπτεται το ελάχιστο ποσό αποδείξεων, η διαφορά μεταξύ απαιτούμενου και δηλωθέντος ποσού φορολογείται με 22%.
  Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως δεν απαιτείται πλέον η συλλογή αποδείξεων, για όσους έχουν κάνει δαπάνες με τραπεζικά μέσα πληρωμής.

  Σε περίπτωση όμως ενδεχόμενου ελέγχου, θα πρέπει ο φορολογούμενος να είναι σε θέση να αποδείξει την εξόφληση των δαπανών με αυτό τον τρόπο, προσκομίζοντας-ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά-, κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντίγραφο του τερματικού μηχανήματος (POS) κ.λπ.

  Να τονίσουμε πως οι φορολογούμενοι, οι οποίοι εξαιρούνται από την προσκόμιση αποδείξεων, οφείλουν σε κάθε περίπτωση να έχουν διαθέσιμες τις χάρτινες αποδείξεις για 5 έτη από το κάθε έτος αναφοράς.

  Σχετικά με το ερώτημα σας, θα πρέπει να υπολογίσετε τα τεκμήρια σας και σε αυτή τη βάση θα υπολογιστεί το απαιτούμενο ύψος αποδείξεων.

  • Αυτή η απάντηση τροποποιήθηκε στις 1 έτος, 8 μήνες πριν από Paraskevas.
  • Αυτή η απάντηση τροποποιήθηκε στις 1 έτος, 8 μήνες πριν από Paraskevas.
  σε απάντηση του: ταμείο ανεργίας #3536
  Paraskevas
  Keymaster

  Για την εγγραφή σας ως άνεργη στα μητρώα του ΟΑΕΔ, αρκεί να μην απασχολείστε οπουδήποτε ως μισθωτή (δεν σας επηρεάζει η ιδιότητα της φοιτήτριας).

  Για τη χορήγηση Επιδόματος Ανεργίας σε δικαιούχο θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  Να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ
  Να έχει προηγηθεί Απόλυση ή Λήξη Σύμβασης της εργασιακής σχέσης
  Να μην αυτοαπασχολείται
  Επιπρόσθετα:

  Α) Για δικαιούχο που επιδοτείται για πρώτη φορά:

  1η περίπτωση:

  Συμπλήρωση 125 ενσήμων εντός του πρώτου 14μηνου πριν από την απόλυση ή λήξη σύμβασης, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά οι δύο τελευταίοι μήνες εργασίας και
  Συμπλήρωση 80 ενσήμων σε κάθε έτος (για το δύο προηγούμενα έτη) πριν από την απόλυση ή λήξη σύμβασης

  2η περίπτωση (αν δεν καλύπτεται η προϋπόθεση της 1ης περίπτωσης):

  Συμπλήρωση 200 ενσήμων κατά τα δύο προηγούμενα έτη από την απόλυση ή λήξη της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά οι δύο τελευταίοι μήνες εργασίας και
  Συμπλήρωση 80 ενσήμων σε κάθε έτος (για το δύο προηγούμενα έτη) πριν από την απόλυση ή λήξη σύμβασης

  Β) Για δικαιούχο που έχει επιδοτηθεί στο παρελθόν:

  – Συμπλήρωση 125 ενσήμων εντός του πρώτου 14μηνου πριν από την απόλυση ή λήξη σύμβασης, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά οι δύο τελευταίοι μήνες εργασίας και
  – Τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας που έχει λάβει τα 4 προηγούμενα έτη (από την έναρξη της εκάστοτε επιδότησης), να μην υπερβαίνουν τα 400 ευρώ.

  σε απάντηση του: αποζημίωση ειδικού σκοπού #3534
  Paraskevas
  Keymaster

  Κάθε ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης των Εργαζομένων (άρθρο 13 της ΠΝΠ 14/3/2020) ορίζει ότι η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.

  σε απάντηση του: Τέλη κυκλοφορίας 2021 #3533
  Paraskevas
  Keymaster

  Η πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας για το έτος 2021 παρατείνεται έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021 με κοινό δελτίο τύπου των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της 7ης/12/2020, ενώ σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, παρατάθηκε επίσης και η προθεσμία για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, έως την ίδια ημερομηνία.

  για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:https://paraskevasforologas.gr/2020/12/21/τέλη-κυκλοφορίας-2021/

Επισκόπηση 14 δημοσιεύσεων - 1 έως 14 (από 14 συνολικά)