ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Φόρος Κληρονομιάς: Τι Ισχύει και Πώς Επιβάλλεται; (2023) 

φόρος-κληρονομιάς-Παρασκευάς-Φορολογάς

Ο φόρος κληρονομιάς είναι ένας από τους φόρους στην Ελλάδα που αν και πολλοί γνωρίζουν τι είναι, έχει πτυχές που δεν είναι πάντα ξεκάθαρες.

Αυτό είναι κάτι που θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε λεπτομερώς στο σημερινό άρθρο, ώστε να ξέρεις όλα όσα χρειάζονται για τον φόρο αυτό.

Συγκεκριμένα, θα δούμε:

Καθώς και πολλές ακόμα χρήσιμες πληροφορίες!

Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά, εξηγώντας τι είναι ο φόρος κληρονομιάς.

Τι είναι ο φόρος κληρονομιάς;

Ο φόρος κληρονομιάς επιβάλλεται σε κάθε περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και στην κινητή περιουσία που βρίσκεται στο εξωτερικό και ανήκει σε φορολογούμενο που είχε την κατοικία του στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας.

Αυτό μάλιστα ισχύει σύμφωνα με τον Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του νόμου 2961/2001.

Φυσικά, υπόχρεοι στο φόρο κληρονομίας είναι οι δικαιούχοι της κτήσης και πρέπει να ληφθούν υπόψη 2 σημαντικοί παράγοντες:

 • Το ύψος της μεταβιβαζόμενης περιουσίας
 • Η συγγενική σχέση του κληρονόμου με τον κληρονομούμενο

Από εκεί και πέρα, ο φορολογούμενος κατατάσσεται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τη συγγενική του σχέση με τον κληρονομούμενο:

Κατηγορία Α

Η κατηγορία αυτή αφορά τους συζύγους, τα παιδιά, τα εγγόνια και τους γονείς του κληρονομούμενου.

Άτομα δηλαδή τα οποία έχουν άμεση συγγένεια μεταξύ τους και συγκεκριμένα α’ και β’ βαθμού.

Κατηγορία Β

Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται δισέγγονα, ανίψια, παππούδες, προπαππούδες, οι πατριοί και οι μητριές, οι θείοι και οι θείες, οι γαμπροί και οι νύφες, τα πεθερικά, καθώς και τα θετά τέκνα.

Κατηγορία Γ

Τέλος, η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει μακρινούς συγγενείς, αλλά και συγγενείς εξ αγχιστείας, πέραν όσων αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ο λόγος που η συγγενική σχέση φορολογούμενου με κληρονομούμενο διαχωρίζεται σε ορισμένες κατηγορίες, είναι επειδή κάθε μία φορολογείται βάσει διαφορετικής φορολογικής κλίμακας, με διαφορετικούς συντελεστές.

Ας το δούμε αυτό πιο αναλυτικά, επειδή πιθανότατα να το έχεις και εσύ μεγάλη απορία.

Πώς επιβάλλεται ο φόρος κληρονομιάς;

Όπως αναφέραμε, κάθε κατηγορία φορολογείται διαφορετικά.Όσον αφορά την κατηγορία Α ισχύει η παρακάτω φορολογική κλίμακα:

Ο φόρος κληρονομιάς κυμαίνεται από 1% έως 10% ανάλογα με το ύψος της περιουσίας, εκτός και αν η αξία της περιουσίας αυτής είναι έως 150.000€, όπου δεν φορολογείται

Ας περάσουμε τώρα στην Β κατηγορία, όπου ισχύουν τα εξής:

Όπως μπορείς να δεις, ο φόρος κληρονομιάς κυμαίνεται από 5% έως 20%, πλην της περίπτωσης όπου η αξία της περιουσίας είναι μικρότερη των 30.000€, όπου δεν φορολογείται.

Τέλος, όσον αφορά την κατηγορία Γ:

Γίνεται κατανοητό ότι η φορολογία κυμαίνεται από 20% έως 40%, αλλά όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, δεν υπάρχει φόρος όταν η αξία της περιουσίας είναι μικρότερη των 6.000€.

Εδώ είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι όταν ο κληρονόμος έχει αναπηρία πάνω από 67%, τότε ο φόρος που αναλογεί σύμφωνα με τα παραπάνω μειώνεται κατά 10%.

Με λίγα λόγια, έτσι επιβάλλεται ο φόρος κληρονομίας.

Σίγουρα έως τώρα σου έχουν λυθεί σημαντικές πληροφορίες, είναι όμως πιθανό να έχεις ορισμένες ακόμα καθώς η φορολογία στην Ελλάδα τείνει να είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα.

Μια από τις απορίες αυτές μπορεί να είναι πότε απαλλάσσεσαι από τον φόρο κληρονομιάς.

Πάμε να δούμε.

Ποιος απαλλάσσεται από τον φόρο κληρονομιάς;

Στην ενότητα αυτή, είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε πότε ο φορολογούμενος έχει απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς.

Πιο συγκεκριμένα, απαλλάσσεται από τον φόρο κληρονομιάς η κινητή περιουσία Έλληνα υπηκόου που βρίσκεται στο εξωτερικό, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκεί για τουλάχιστον 10 έτη.

Επιπλέον, απαλλάσσονται από τη φορολογία κληρονομιών οι αλλοδαποί με τον όρο της αμοιβαιότητας, εφόσον προβλέπεται απαλλαγή βάσει διεθνών συμβάσεων.

Κάτι ακόμα που μπορεί να αναρωτιέσαι, είναι αν υπάρχει σχετική νομοθεσία όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα.

Η απάντηση είναι πως ναι, υπόκεινται όμως σε αυτοτελή φορολόγηση.

Δηλαδή, τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση της τάξεως του 0.5%, εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω σκοπούς:

 • Εθνικούς
 • Θρησκευτικούς
 • Φιλανθρωπικούς
 • Εκπαιδευτικούς
 • Πολιτιστικούς

‘Η γενικά επωφελείς για την κοινωνία σκοπούς.

Πώς υποβάλεις δήλωση φόρου κληρονομιάς;

Όπως γνωρίζεις ήδη, η υποβολή δηλώσεων στην Ελλάδα είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, όπως για παράδειγμα όταν πρόκειται για την φορολογική σου δήλωση.

Έτσι και στην περίπτωσή μας, κάθε κληρονόμος είναι υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς (ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του).

Αυτή υποβάλλεται μέσα σε 6 μήνες από τον θάνατο του προσώπου, εκτός και αν απεβίωσε εκτός Ελλάδας ή ο κληρονόμος κατοικούσε στο εξωτερικό κατά τον θάνατο, όπου στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται μέσα σε 1 χρόνο.

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχεις κατά την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, αυτά είναι τα εξής:

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Αντίγραφο διαθήκης
 • Πιστοποιητικό σχετικά με το είδος της συγγένειας
 • Έγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίου
 • Αποδεικτικά χρεών της κληρονομιάς
 • Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης

Η δήλωση φόρου κληρονομιάς υποβάλλεται στη ΔΟΥ, στην οποία ανήκει η τελευταία διεύθυνση κατοικίας του κληρονομουμένου.

Τώρα που είδαμε τα βασικότερα πράγματα σχετικά με τον φόρο κληρονομιάς, πώς επιβάλλεται και τι απαλλαγές υπάρχουν, ελπίζουμε πως το θέμα αυτό να σου έχει γίνει πιο ξεκάθαρο.

Αναμφισβήτητα, οι δηλώσεις στην Ελλάδα και η επικοινωνία με το δημόσιο είναι κάτι που συχνά αποτρέπει τον περισσότερο κόσμο.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ο Παρασκευάς Φορολογάς μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις οτιδήποτε χρειάζεσαι, σε λίγα μόλις λεπτά από το κινητό σου!

Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να δεις ποιο απ΄τα ευέλικτα πακέτα τιμολόγησης σου ταιριάζει, και θα επωφεληθείς από εύκολη υποβολή φορολογικής δήλωσης, βοήθεια από λογιστή, ειδοποιήσεις για επιδόματα και οφειλές, καθώς και πολλά ακόμα!

Αν έχεις οποιαδήποτε απορία, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις με τον Παρασκευά και αυτός θα σου απαντήσει σύντομα.

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.