ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Σύνταξη πριν τα 62 έτη – Αναλυτικός Οδηγός (2023)

Πρόωρη Σύνταξη, πριν τα 62 έτη ή και στα 62 έτη, τόσο για Δημόσιους όσο και για Ιδιωτικούς Υπαλλήλους, ανακοινώθηκε και για το έτος 2023 με κεντρικό άξονα ότι, ο εκάστοτε εργαζόμενος έχει τηρήσει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, από προηγούμενα έτη όπου ήταν απαραίτητες. Συγκεκριμένα κάποιες από αυτές τις προϋποθέσεις είναι:

   • Ανήλικο τέκνο την περίοδο 2010 έως το 2015

   • 25ετή εργασία

   • Εξαγορά πλασματικών ετών.

  Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικός οδηγός από τους δημόσιους υπαλλήλους ως και τους γονείς και τα σχετικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

  Θα καλύψουμε:

    • Δημόσιος Τομέας

    • ΟΑΕΕ/ ΕΤΑΑ

    • Γονείς με ανήλικα παιδιά/ ΔΕΚΟ/ Ταμεία Τραπεζών/ ΙΚΑ

    

   Σύνταξη πριν τα 62 – Τι ισχύει για τον Δημόσιο Τομέα ;

   Ξεκινώντας από τον Δημόσιο Τομέα, έχουν το δικαίωμα Σύνταξης τα άτομα που έχουν κλείσει τα 35 έτη ασφάλισης, ως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2021, ακόμη και την εξαγορά πλασματικών ετών, αλλά και να έχουν φτάσει  61 έτη και 6 μήνες ( για το τρέχον έτος 2023).

   Στον αντίποδα, όσον αφορά τα 37 έτη ασφάλισης, οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει  να έχουν συμπληρώσει ήδη 25 έτη, ως τις 31/12/2010, έτσι ώστε να συνταξιοδοτηθούν το τρεχούμενο έτος και ενώ θα έχουν κλείσει τα 61 έτη και 2 μήνες.

   Όσον αφορά την πρόωρη σύνταξη στον Δημόσιο τομέα, με μειωμένη σύνταξη βέβαια, ο εκάστοτε υπάλληλος πρέπει να έχει κλείσει μια 25ετία ασφάλισης, ακόμη και με την εξαγορά πλασματικών ετών ως τις 31/12/2012.

   Πιο συγκεκριμένα για τις γυναίκες που επιθυμούν την πρόωρη σύνταξη, μέχρι και πέρυσι έπρεπε να έχουν κλείσει τα 55 έτη και το 2010 μια 25ετία ασφάλισης.

   Και για τα δύο φύλα ισχύει ότι αν επιθυμούν το παραπάνω, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 56, αν τα έκλεισα το 2022 με ήδη μια 25ετία ασφάλισης το 2011 ή συνταξιοδότησή στα 57, με 25ετή ασφάλιση ως το 2012.

    

   Σύνταξη πριν τα 62 – Τι ισχύει για ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων)

   Για την κατηγορία ΟΑΕΕ/ΕΤΑΑ ισχύει ότι, έχουν το δικαίωμα σύνταξης στα 61 έτη και 9 μήνες, με την προϋπόθεση ότι έχουν σφραγίσει 35ετή ασφάλιση με εξαγορά πλασματικών ετών ως το έτος 2012.

    

   Σύνταξη πριν τα 62 – Τι ισχύει για γονείς με ανήλικα παιδιά/ ΔΕΚΟ/ Ταμεία Τραπεζών/ ΙΚΑ

   Κομβικό σημείο, αποτελεί για τους γονείς που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 50 έτη ως τα 58 τους, για το 2023, με βάση την ενηλικίωση του τέκνου τους. Συγκεκριμένα, στα 25 έτη ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οι γονείς που είχαν δηλώσει ανάλογα με το έτος θεμελίωσης στα 50 ή 51 ή στα 52 έτη με τη συνταξιοδότηση να είναι εφικτή να γίνει μετά τις 01/01/2023, αν και εφόσον στο παρελθόν είχαν κατοχυρώσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης. Αναλυτικότερα τη πρόωρη σύνταξη μπορούν και διεκδικούν:

     • Δημόσιοι Υπάλληλοι και Υπάλληλοι ΔΕΚΟ/τραπεζών μητέρες, που είχαν κλείσει  μέχρι το 2010 μια 25ετία ασφάλισης και ενώ το παιδί ήταν ακόμη ανήλικο.

      • Όσοι γονείς είτε ως Δημόσιοι Υπάλληλοι είτε ως Υπάλληλοι ΔΕΚΟ/τραπεζών, εξασφάλισαν ως το 2011 ή το 2012 (αντίστοιχα) την εξίσου 25ετή ασφάλιση, ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και ενώ το παιδί ήταν ανήλικο.

      • Όσοι συμπλήρωσαν το 2011 ή το 2012 (αντίστοιχα) μια 20ετία ασφάλισης και είναι είτε οικογένεια τρίτεκνων και άνω ως Δημόσιοι Υπάλληλοι (εννοείται και η εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα) είτε μητέρες τρίτεκνες ως Υπάλληλο ΔΕΚΟ/τραπεζών.

     Το ίδιο ισχύει και για όσους γονείς έχουν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο, όπως ρυθμίστηκε ο ν. 4336/2015. Δηλαδή:

       • Χήροι πατέρες που έχουν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και με ανήλικα τέκνα που ανήκουν στο ΙΚΑ και στο Ταμείο ΔΕΚΟ/τραπεζών και αφού στο παρελθόν είχαν κατοχυρώσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης, μπορούν να προβούν στη πραγματοποίηση της σύνταξης μετά τις 01/01/2023

        • Το ίδιο και μητέρες όπου το 2010 συμπλήρωσαν 5.500 μέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο και είτε επιλέγουν μειωμένη σύνταξη στα 50 έτη είτε στα 55 έτη και πλήρης

         • Μητέρες που με ανήλικο τέκνο είχαν συμπληρώσει το 2011, 5.500 ημέρες ασφάλισης έχουν το δικαίωμα σύνταξης μειωμένης στα 52 έτη και πλήρης στα 57 τους έτη

          

          • Αντίστοιχα μητέρες που τις 5.500 ημέρες τις συμπλήρωσαν το 2012, δικαιούνται είτε στα 55 έτη να προβούν για μειωμένη σύνταξη είτε στα 60 τους έτη για τη πλήρη σύνταξη.

          

         Σύνταξη πριν τα 62 – Τι ισχύει για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ και Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

         Όσοι Υπάλληλοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, είχαν καταχωρήσει δικαίωμα και με εξαγορά πλασματικών ετών ως το 2012 με 10.500 ημέρες ασφάλισης, για να αποχωρήσουν στα 35 έτη ολοκληρωμένης ασφάλισης, πρέπει να έχουν κλείσει τα 61 έτη και 6 μήνες.

         Για τους Υπαλλήλους στα Βαρέα Και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, όπου έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα στις 7.500 ημέρες ασφάλισης με βάση του καθεστώς ΒΑΕ και έχουν ολοκληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης σε συνδυασμό εξαγοράς πλασματικών ετών, η δυνατή αποχώρηση γίνεται στα 60 έτη για μειωμένη σύνταξη και στα 62 αντίστοιχα έτη για την πλήρη σύνταξη.

         Από την άλλη, όσοι έχουν ασφαλιστεί στο ΙΚΑ, με κατοχυρωμένο δικαίωμα στις 3.600 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ, μαζί με την εξαγορά των πλασματικών ετών στις 4.500 ημέρες, μπορούν και εκείνοι να αποχωρήσουν στα 62 έτη. Η κατάσταση αλλάζει για τις γυναίκες οι οποίες ανήκουν στα ΒΑΕ, καθώς στα 52 ( αν τα 3.600 ένσημα είναι συμπληρωμένα από το 2013 και μετέπειτα) έτη μπορούν να βγουν σε μειωμένη σύνταξη, ενώ στα 55 ( αν τα 3.600 ένσημα ήταν συμπληρωμένα το 2010) έτη για πλήρη σύνταξη.

         Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

         Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

         Φορολογική Δήλωση

         Leave a comment

         Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

         Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.