ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Ελεύθερος Επαγγελματίας ή Ατομική Επιχείρηση;

Στο σημερινό άρθρο, θα αναλύσουμε τι ακριβώς σημαίνουν οι έννοιες Ελεύθερος Επαγγελματίας και Ατομική Επιχείρηση, αλλά και τι συμφέρει  κάποιον που έχει αμφιβολίες, ως επόμενο επαγγελματικό βήμα. 

  • Ελεύθερος Επαγγελματίας

  • Τα βασικά Πλεονεκτήματα του Ελεύθερου Επαγγελματία

  • Ατομική Επιχείρηση

  • Τα Βασικά Πλεονεκτήματα της Ατομικής Επιχείρησης

  • Συμπέρασμα για το Επόμενο Βήμα

 

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Ελεύθερος Επαγγελματίας, ονομάζεται ο επαγγελματίας που έχει εξειδικευμένες γνώσεις και προσφέρει ανεξάρτητες υπηρεσίες,  όπου για την άσκησή τους, απαιτούνται επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή ειδικές γνώσεις, δηλαδή προέχει το πνευματικό στοιχείο.

Βασικό χαρακτηριστικό ενός ελεύθερου επαγγελματία, είναι η έλλειψη του στοιχείου της άμεσης εξάρτησης, καθώς ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν είναι μισθωτός, αλλά προσφέρει ανεξάρτητες υπηρεσίες.

Ο ελεύθερος επαγγελματίας κατά την παροχή της εργασίας του έχει την ελευθερία ενέργειας, καθορίζει ο ίδιος τον χρόνο του και τα μέσα εκτέλεσης μιας  εργασίας και φέρει ο ίδιος την ευθύνη σε περίπτωση που πάει κάτι λάθος. 

 

Τα Βασικά Πλεονεκτήματα του Ελεύθερου Επαγγελματία

Τα βασικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ένας ελεύθερος επαγγελματίας είναι τα εξής:

  • Επιλογή ωραρίου. Ο Ελεύθερος Επαγγελματίας μπορεί να επιλέξει κάθε μέρα, τις ώρες που θα δουλέψει και επί της ουσίας να είναι αφεντικό του εαυτού του. 

  • Ανεξαρτησία. Ο Ελεύθερος Επαγγελματίας, μπορεί κάθε μέρα, να καθορίζει που θα είναι το γραφείο του (πχ στο σπίτι του ή σε άλλον εξωτερικό χώρο), χωρίς να ακολουθεί τους τυπικούς κανόνες ενός γραφείου (πχ ενδυμασία).

  • Καθορισμός Τιμών. Μπορεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας, να μην έχει σταθερό μηνιαίο μισθό, αλλά έχει την επιλογή να καθορίζει τις δικές του τιμές, ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρει και στο άλλο άτομο ή επιχείρηση. 

  • Αποτελεί ένα είδος brand, στην αγορά αναλόγως το επάγγελμα του. Μπορεί να «πουλάει» τον εαυτό του και τις υπηρεσίες του, με κάθε δυνατό και ηθελημένο τρόπο, ώστε να χτίσει ένα ξεχωριστό όνομα στην αγορά εργασίας, με δυνατότητα, κάθε μήνα, να κάνεις τις όποιες αλλαγές επιθυμεί προς όφελος του. 

 

Ατομική Επιχείρηση

Η δημιουργία μιας ατομικής επιχείρησης αποτελεί πρώτη επιλογή για πολλούς επιχειρηματίες, λόγω της απλότητας που κατέχει η σύστασής της, αλλά και της χαμηλής φορολογίας για τα χαμηλά εισοδήματα. 

Η ατομική επιχείρηση ιδρύεται και διοικείται από ένα και μόνο άτομο, το οποίο ως ιδιοκτήτης, διοικητής και διαχειριστής, ως λογικό και επόμενο να  έχει την ευθύνη για όλες τις αποφάσεις που θα πάρει και θα εκτελέσει αλλά και τις συνέπειες που μπορεί να ακολουθήσουν. 

Η αίτηση για ίδρυση ατομικής επιχείρησης από τις 13 Ιανουαρίου του 2023, γίνεται μέσω του gov.gr και η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

  • Είσοδος, για αρχή, με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

  • Ακολουθεί συμπλήρωση του Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) για την ιδιόκτητη έδρα ή τον αριθμό Ηλεκτρονικού Μισθωτηρίου αλλά και το έτος υποβολής του, για μισθωμένη ή παραχωρημένη έδρα (ακόμη και αν είναι η προσωπική οικία του ιδιοκτήτη)

  • Έπειτα συμπληρώνονται τα στοιχεία της Επιχείρησης (π.χ. διακριτικός τίτλος), στοιχεία Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) (λόγου χάρη  κατηγορία βιβλίων), ΦΠΑ (π.χ. καθεστώς ΦΠΑ) και ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

  • Ακολουθεί συμπλήρωση του ΑΦΜ του εξουσιοδοτούμενου, σε περίπτωση που επιλεχθεί η έναρξη να πραγματοποιηθεί από κάποιον άλλον αντί του ιδιοκτήτη.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο ιδιοκτήτης, θα λάβει τον προσωπικό/μοναδικό αριθμό της αίτησης του, για έναρξη της ατομικής επιχείρησης.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί επιτυχώς όταν δημιουργηθεί η Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών της επιχείρησης, που θα διαθέτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr

Στην έντυπη μορφή του δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr.

Η ανάκτηση της βεβαίωσης γίνεται στη σελίδα myAADE και συγκεκριμένα στην επιλογή Μητρώο & Επικοινωνία / e-κοινοποιήσεις, με τη χρήση κωδικών Taxisnet.

Μόλις εκδοθεί η Βεβαίωση για την Έναρξη Εργασιών για την ατομική επιχείρηση, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προβεί σε εγγραφή και υπαγωγή στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ επιλέγοντας Εγγραφή μη μισθωτών (eΕΦΚΑ) ή Eπανεγγραφή μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)

Σε περίπτωση παράλειψης του συγκεκριμένου βήματος η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτα, με πράξη του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου.

Επισημαίνεται ότι για τη χρήση της εφαρμογής, για την έναρξη ατομικής επιχείρησης, γίνεται καταγραφή από την επιχείρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. και αφορά επιχειρήσεις με εμπορική δραστηριότητα.

 

Τα βασικά πλεονεκτήματα της Ατομικής Επιχείρησης

  • Μειωμένη γραφειοκρατία και ευκολία στην εκκινηση

  • Δεν απαιτούνται διπλογραφικά βιβλία, τα απλογραφικά βιβλία αρκούν

  • Δεν πραγματοποιείται διανομή κερδών, άρα δεν υπάρχει φόρος μερισμάτων

  • Δεν απαιτείται κεφάλαιο εκκίνησης, άρα το ελάχιστο ιδρυτικό κεφάλαιο είναι μηδενικό

  • Η νομική υπόσταση θα έχει χαρακτήρα ατομικής επιχείρησης και το ΑΦΜ της ατομικής επιχείρησης θα είναι του φυσικού προσώπου. Οποιαδήποτε απόφαση και αν ληφθεί, θα είναι εξολοκλήρου από τον ιδιοκτήτη χωρίς κάποια εξωτερική παρέμβαση. 

  • Αν τα εισοδήματα είναι χαμηλά, τότε και η φορολογία είναι χαμηλή και θα υπάρχει ο παρακάτω υπολογισμός:

 

Φορολογικός Συντελεστής Τάξη μεγέθους Καθαρών Κερδών €

9% 1-10,000
22% 10,001-20,000
28% 20,001 – 30,000
36% 30,001 – 40,000
44% 40,001 και άνω

 

Συμπέρασμα για το Επόμενο Βήμα

Σε όποια απόφαση και προχωρήσετε, φροντίστε να είστε σίγουρος για την επιλογή σας. Σαφώς και στις δύο περιπτώσεις, υπάρχουν και πιθανοί κίνδυνοι, για παράδειγμα των εσόδων. 

Παρόλα αυτά, πριν κάθε σημαντική απόφαση, ένα οικονομικό πλάνο, θα ήταν ιδανικό για την όποια επιλογή σας. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή του Παρασκευά Φορολογά για Android ή iOS και αποκτήστε το Premium πακέτο υπηρεσιών με 9,99€ το μήνα.

Author

Paraskevas

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.