ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Αποδοχή κληρονομιάς μετά από χρόνια και άλλα κληρονομικά ζητήματα

αποδοχή κληρονομιάς

Τι ισχύει για την αποδοχή κληρονομιάς μετά από χρόνια; Τι γίνεται στη περίπτωση, που ένας κληρονόμος δεχτεί την κληρονομιά μετά από το πέρασμα αρκετά μεγάλου χρονικού διαστήματος; Στο σημερινό άρθρο του Παρασκευά Φορολογά, θα αναλύσουμε τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά θα απαντηθούν και άλλα σημαντικά ερωτήματα, σχετικά με την κληρονομιά. Συγκεκριμένα, θα δούμε:

  • Τι γίνεται με την αποδοχή κληρονομιάς, μετά από χρόνια;
  • Τι είναι η ρητή αποδοχή κληρονομιάς;
  • Τι είναι η σιωπηρή αποδοχή κληρονομιάς; 
  • Τι είναι η αποποίηση κληρονομιάς;
  • Πως γίνεται η Υποβολή Δήλωσης της κληρονομιάς; 
  • Τι γίνεται στην περίπτωση, που δεν υπάρχει διαθήκη; 

Τι γίνεται με την αποδοχή κληρονομιάς, μετά από χρόνια;

Ξεκινάμε με το βασικό ερώτημα το οποίο είναι, τι γίνεται, αν ο κληρονόμος, αποδεχθεί την κληρονομιά, έπειτα από το πέρασμα χρόνων; 

Η διαδικασία δεν είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς από την έξαρση της οικονομικής κρίσης και έπειτα, πολλοί δεν αποδέχονται την κληρονομιά, καθώς επιφέρει και χρέη και πολλοί είναι αυτοί που αρνούνται την αποδοχή της, λόγω οικονομικών δυσκολιών. 

Παρόλα αυτά, η αποποίηση της κληρονομίας που έγινε από κληρονόμο μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από το θάνατο του κληρονομούμενου, πιο συγκεκριμένα, δεν την καθιστά άνευ ετέρου εκπρόθεσμη και τον αποποιηθέντα κληρονόμο πλασματικό κληρονόμο.

Το ζήτημα, το ερευνά και το λύνει η Διοίκηση, κατά τη διαδικασία των άρθρων 61 και 62 του ν. 4182/2013, είτε και από τα Δικαστήρια (με ομόφωνη απόφαση)

Τι είναι ρητή αποδοχή κληρονομιάς;

Ρητή αποδοχή κληρονομιάς είναι, όταν έχουμε μια κληρονομιά,  η οποία γίνεται με σκοπό τη μεταγραφή της στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Έτσι θα αποκτηθεί η κυριότητα επί ακινήτου της κληρονομιάς. Σε αυτή τη περίπτωση, θα χρειαστεί να συνταχθεί, ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Τι είναι η σιωπηρή αποδοχή κληρονομιάς;

Σιωπηρή αποδοχή κληρονομιάς, έχουμε όταν ο προσωρινός κληρονόμος επιθυμεί να γίνει οριστικός κληρονόμος και αυτά τα βήματα που θα κάνει,  θα συνδέονται είτε με πράξεις του είτε με παραλείψεις του. 

Με τις πράξεις του προσωρινού κληρονόμου εννοούμε, όταν για παράδειγμα, έχει τη θέληση να γίνει έκδοση κληρονομητηρίου, όπου θα αναγράφεται ο αιτών ως κληρονόμος. 

Επίσης, η άσκηση διεκδικητικής αγωγής για κληρονομιά που έλαβε τρίτος, αλλά και η  υποβολή δήλωσης του φόρου κληρονομιάς, καθώς και η χρήση αντικειμένου της κληρονομιάς σαν δική του ιδιοκτησία.

Τι είναι η αποποίηση κληρονομιάς;

Με τον όρο αποποίηση κληρονομιάς, εννοούμε όταν τα χρέη του κληρονομούμενου και οι υποχρεώσεις που έχει αφήσει πίσω, είναι τόσο πολλά και όλα οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι η αποδοχή της κληρονομιάς, δεν συμφέρει τον κληρονόμο, παρά μόνο τον επιβαρύνει. 

Η δήλωση, για αποποίηση κληρονομιάς, γίνεται στην γραμματεία του αντίστοιχου Ειρηνοδικείου (στην περιφέρεια όπου κατοικούσε ο αποθανών), σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, από τη στιγμή που ο προσωρινός κληρονόμος, έλαβε γνώση για την κληρονομιά. 

Αν ο αποθανών διέμενε στο εξωτερικό ή ο προσωρινός κληρονόμος, κατοικεί στο εξωτερικό, τότε δίνεται παράταση ενός έτους. 

Πως γίνεται η Υποβολή Δήλωσης της κληρονομιάς;

Η Υποβολή Δήλωσης της Κληρονομιάς, γίνεται με τους εξής τρόπους:

#1 Από τον υπόχρεο ή από πληρεξούσιο

Η δήλωση, μπορεί και υποβάλλεται με κατάθεση στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, από τους υπόχρεους κατά το άρθρο 61 ή και από τους πληρεξουσίους αυτών και θα υπογραφεί από αυτούς ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου που την παραλαμβάνει.

#2 Με δικαστικό επιμελητή ή με δικηγόρο

Η δήλωση οποιαδήποτε υπόχρεου, μπορεί να δοθεί στον προϊστάμενο της σωστής δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή και με τον δικαστικό επιμελητή. 

Αν προχωρήσει η παραπάνω διαδικασία, το γνήσιο της υπογραφής ή η έλλειψη της υπογραφής, θα πρέπει να βεβαιωθούν από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. 

Υπάρχει μία και μόνο εξαιρετέα περίπτωση όταν η δήλωση υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, όπου θα είναι απαραίτητη  η αναγραφή των στοιχείων του, από την επαγγελματική του ταυτότητα. 

#3 Όταν ο υπόχρεος αδυνατεί να την υπογράψει

Αν ο υπόχρεος δε βρίσκεται σε κατάσταση να την υπογράψει, η αδυναμία του αυτή, θα βεβαιωθεί με έγγραφα και ενυπόγραφα στη δήλωση από τον αρμόδιο υπάλληλο που την παραλαμβάνει.

#4 Πληρεξουσιότητα με απλή επιστολή

Η πληρεξουσιότητα για την υποβολή της δήλωσης μπορεί να δοθεί και με την απλή επιστολή, η οποία θα θεωρείται ατελώς, για το γνήσιο που φέρει την υπογραφή του αντιπροσωπευόμενου, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. 

Τι γίνεται στην περίπτωση, που δεν υπάρχει διαθήκη;

Δεν είναι λίγες οι φορές, που έχει τύχει ο αποθανών, να μην έχει αφήσει διαθήκη πίσω του, λόγω αιφνίδιου θανάτου. Στην περίπτωση αυτή,  χωρίζονται (οι πιθανοί κληρονόμοι) σε έξι τάξεις και αναλόγως από σειρά προτεραιότητας, επιμερίζεται η κληρονομιά. 

Συνοπτικά: 

Πρώτη τάξη– τα ¾ της κληρονομιάς, τη δικαιούνται τα τέκνα του αποθανόντος (αν δεν ζουν τα τέκνα, η κληρονομιά, πηγαίνει σε εγγόνια, αν βέβαια υπάρχουν) και το ¼ ο/η σύζυγος αν είναι εν ζωή. 

Δεύτερη τάξη– οι γονείς του εκλιπόντος και τα αδέρφια ( καθώς και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους)

Τρίτη τάξη– οι γιαγιάδες και οι παππούδες του αποθανόντος, αν βέβαια είναι εν ζωή. Αν ζούνε και από τις δύο μεριές ( τη μητρική και πατρική πλευρά, η οποιαδήποτε κληρονομιά, μοιράζεται ισόποσα) 

Τέταρτη Τάξη– οι προ παππούδες και προγιαγιάδες, αν είναι εν ζωή.

Πέμπτη Τάξη– Αν δεν υπάρχουν συγγενείς της πρώτης, της δεύτερης, της τρίτης ή και της τέταρτης τάξης, ο/η σύζυγος που ζει καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος σε ολόκληρη την κληρονομία.

Έκτη Τάξη– Αν δεν υπάρχουν ούτε συγγενείς ούτε σύζυγος, η κληρονομιά μεταφέρεται στο Δημόσιο. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Παρασκευά Φορολογά, θα μπορέσεις να βρεις μέσω των εφαρμογών είτε από Android είτε iOS.

Αν προκύψει η οποιαδήποτε πληροφορία, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.