ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Δώρο Πάσχα: Πως υπολογίζεται και πότε πληρώνεται;

Δώρο Πάσχα

Τι είναι το Δώρο Πάσχα και πως υπολογίζεται; Τελικά πότε πληρώνεται το Δώρο Πάσχα και ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται; Στο συγκεκριμένο άρθρο θα εξετάσουμε τα πάντα σχετικά με το Δώρο Πάσχα και θα ασχοληθούμε με τις εξής θεματικές:

  • Τι είναι το Δώρο Πάσχα;
  • Πως υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα;
  • Πότε πληρώνεται το Δώρο Πάσχα;
  • Τι συμβαίνει σε περίπτωση καθυστέρησης του Δώρου Πάσχα;
  • Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται δώρο Πάσχα;

Τι είναι το Δώρο Πάσχα;

Το Δώρο Πάσχα είναι οι επιπλέον αποδοχές που καταβάλει ένας εργοδότης στον εργαζόμενο ενώπιον των εορτών του Πάσχα.

Το Δώρο Πάσχα, όπως βέβαια και το Δώρο Χριστουγέννων, είναι κατοχυρωμένα για όλους τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα στην ελληνική επικράτεια, από την Εθνική Γενική ΣΣΕ.

Πως υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα;

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα, λαμβάνεται υπόψη η μορφή αμοιβής των εργαζομένων, δηλαδή εάν πληρώνονται με ημερομίσθιο ή με μηνιαίο μισθό. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υπολογίζεται το δώρο ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου και φτάνει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους. 

Ως εκ τούτου, αν η σχέση εργασίας καλύπτει ολόκληρο αυτό το χρονικό διάστημα, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να λάβει το μισό του μηνιαίου μισθού του, αν πληρώνεται με μηνιαίο μισθό, και 15 ημερομίσθια, αν πληρώνεται με ημερομίσθιο.

Στην περίπτωση όπου η σχέση εργασίας ενός μισθωτού με τον εργοδότη του δεν καλύπτει ολόκληρο το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει ένα προσαρμοσμένο ποσό Δώρου Πάσχα, το οποίο υπολογίζεται ως εξής: 

  1. Για τους μισθωτούς που πληρώνονται με μηνιαίο μισθό, ένα ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο
  2. για τους μισθωτούς που πληρώνονται με ημερομίσθιο, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Αν η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες, ο εργαζόμενος δικαιούται ένα ανάλογο ποσοστό του δώρου Πάσχα.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία πραγματοποιήθηκε συνεχώς κατά τη διάρκεια του διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου, στο χρονικό διάστημα αυτό λαμβάνονται υπόψη και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι απουσιάζουν νομίμως από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια, άδεια μητρότητας, σπουδαστική άδεια). 

Όσον αφορά την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθενείας, κατά το διάστημα υπολογισμού του Δώρου Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη τα “τριήμερα ασθενείας”, δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αποκλείονται τα διαστήματα που καταβάλλεται επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

Σχετικά με τις τακτικές αποδοχές

Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές, τακτικές αποδοχές που καταβάλλονται 15 ημέρες πριν την εορτή, όταν αυτές είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τα νόμιμα ποσά. Αν η εργασιακή σχέση τερματιστεί πριν από αυτήν την ημερομηνία, το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που εκταμιεύονταν την ημέρα που τερματίστηκε η εργασία. Τακτικές αποδοχές περιλαμβάνουν το μισθό ή το ημερομίσθιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή (είτε χρηματική είτε είδους) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατική ή νόμιμη ανταμοιβή για την τακτική εργασία, είτε μηνιαία είτε σε άλλες περιοδικές χρονικές αποστάσεις.

Τακτικές αποδοχές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αμοιβή για νόμιμη υπερωριακή εργασία, επιπλέον ώρες, εργασία την Κυριακή, αργίες, νυχτερινές ώρες, πριμ παραγωγικότητας, επίδομα κατοικίας και άλλα, όταν αυτά καταβάλλονται επαναλαμβανόμενα κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, το επίδομα αδείας συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές. Κατά συνέπεια, ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα αυξημένο κατά τον συντελεστή αδείας, ο οποίος αντιστοιχεί σε 0,04166.

Πότε πληρώνεται το Δώρο Πάσχα;

Η πληρωμή του Δώρου Πάσχα πρέπει να γίνει το αργότερο τη Μεγάλη Τετάρτη, αλλά ο εργοδότης μπορεί να το πληρώσει νωρίτερα αν το επιθυμεί. Επίσης, για αυτό το δώρο απαιτούνται συνεισφορές στο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. Το Πασχαλινό δώρο δεν μπορεί να παραχωρηθεί υπό μορφή είδους, αλλά μόνο χρηματικά.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση καθυστέρησης του Δώρου Πάσχα;

Εάν το Δώρο Πάσχα δεν πληρωθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή/και τα εργατικά σωματεία μπορούν και πρέπει να καταφύγουν στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για να υποβάλουν μηνυτήρια αναφορά. 

Η αναφορά προωθείται στον Εισαγγελέα για να ασκήσει ατομική δίωξη κατά του εργοδότη, ενώ ταυτόχρονα προωθείται και στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για την έναρξη της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους διαθέτουν το δικαίωμα να καταθέτουν μήνυση απευθείας στην αρμόδια αστυνομική αρχή και να απαιτούν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας. 

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης και, εάν είναι εφικτό, τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, καθώς η διαδικασία του αυτοφώρου έχει διάρκεια 48 ώρες.

Στην περίπτωση που το Δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε υποχρεούνται να παρέμβουν αμέσως, πραγματοποιώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε επιφυλακή για την άσκηση της αυτόφωρης διαδικασίας και την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων.

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται δώρο Πάσχα;

Όπως αναφέρεται και στην ισχύουσα νομοθεσία, Δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί οι οποίοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου και πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Με λίγα λόγια 

Αναφερθήκαμε στο τι είναι το Δώρο Πάσχα και στο πως υπολογίζεται. Επίσης εξετάσαμε το πότε πληρώνεται το Δώρο Πάσχα αλλά και ποιοι είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι το δικαιούνται.

Εάν θες να ενημερώνεσαι συνεχώς, να υποβάλεις όλες τις κατάλληλες δηλώσεις, να κάνεις πληρωμές προς το δημόσιο, καθώς και να λαμβάνεις ειδοποιήσεις στο κινητό σου για όλες τις εξελίξεις, κατέβασε την εφαρμογή του Παρασκευά Φορολογά για Android ή iOS, και κάνε όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις από το κινητό σου!

Για περισσότερα, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας, εδώ.

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.