ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Επίδομα Παιδιού (Α21): Τι είναι και ποια δικαιολογητικά χρειάζομαι; 

Επίδομα Παιδιού

Εσύ τι γνώριζες σχετικά με το επίδομα παιδιού αλλά και την διαδικασία της αίτησης; Σε αυτό το άρθρο θα ανακαλύψουμε περισσότερα σχετικά με το επίδομα παιδιού (Α21) και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

  • Τι είναι το επίδομα παιδιού;
  • Επίδομα Παιδιού – Πώς μπορώ να κάνω αίτηση;
  • Α21 – Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι;
  • Ποια θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα;

Τι είναι το επίδομα παιδιού;

Το Επίδομα Παιδιού αποτελεί κεντρικό μέτρο της πολιτικής στήριξης και ενδυνάμωσης της οικογένειας. Πρόκειται για ένα μη ανταποδοτικό επίδομα, το οποίο χορηγείται από το πρώτο παιδί και το συνολικό ποσό προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και την κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος. Το ποσό του επιδόματος κυμαίνεται στα 70, 42 ή 28 ευρώ για το πρώτο και δεύτερο παιδί ανά μήνα, βάσει του εισοδήματος, και στα 140, 84 ή 56 ευρώ από το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο, ανά μήνα. 

Για την χορήγηση του επιδόματος απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, ετησίως, μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ στην ειδική πλατφόρμα, από τον υπόχρεο υποβολής της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος ή τη σύζυγό του, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του Taxisnet. Στην αίτηση Α21 συμπληρώνονται τα απαιτούμενα πεδία, αντλώντας στοιχεία από τον ΑΜΚΑ. Κατά την υποβολή – μέσω της on line διασύνδεσης της ΗΔΙΚΑ με την ΑΑΔΕ – καταχωρίζονται στην αίτηση τα ετήσια εισοδήματα των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στο Α21. 

Το επίδομα αφορά περισσότερες από 900.000 οικογένειες και περίπου 1.5 εκατομμύριο παιδιά, με ετήσια δαπάνη περίπου 1.050.000.000 ευρώ. Η πληρωμή γίνεται σε 6 διμηνιαίες δόσεις, βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.

Επίδομα Παιδιού - Πώς μπορώ να κάνω αίτηση;

Η υποβολή της αίτησης για το Επίδομα Παιδιού πραγματοποιείται κάθε χρόνο ηλεκτρονικά από τον/την υπόχρεο, τον/την σύζυγο ή το μέρος του συμφώνου συμβίωσης του υπόχρεου που υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Για την είσοδο στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιείτε τα διαπιστευτήρια TaxisNet και ακολουθείτε τον σύνδεσμο που παρέχεται, ακολουθώντας τις οδηγίες. Κατά την είσοδό σας, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ και να δώσετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων, όπως τα δικά σας, του/της συζύγου ή του αντισυμβαλλόμενου στο σύμφωνο συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων σας.

Επόμενο βήμα, εμφανίζεται φόρμα όπου καλείστε να δηλώσετε την τρέχουσα οικογενειακή σας κατάσταση. Οι έγγαμοι και οι εν διαστάσει πρέπει να παρέχουν τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του/της συζύγου. Επιβεβαιώστε την Συναίνεση για το Επίδομα Παιδιού πατώντας [Συναίνεση] για να ξεκινήσετε τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης επιδόματος παιδιού Α21.

Στην αίτηση επιδόματος παιδιού, θα βρείτε προ-συμπληρωμένα τα προσωπικά σας στοιχεία και τη σύνθεση της οικογένειάς σας. Ορισμένα πεδία της αίτησης θα πρέπει να συμπληρώσετε εσείς, όπως στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνσης και επικοινωνίας, καθώς και τον ΙΒΑΝ στον οποίον είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος για την καταβολή του επιδόματος.

Επίδομα Παιδιού

Α21 - Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι;

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζεσαι σχετικά με το επίδομα παιδιού:
α) Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που εκδίδονται από τον Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι καταχωρημένα όλα τα μέλη της οικογένειας.

β) Πιστοποιητικό σπουδών για τα τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους φοιτούν σε Μέση Εκπαίδευση, ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Κολέγια ή το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.

γ) Ιατρική γνωμάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση από Υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ ή τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ) και της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως επίσης και από τις Υγειονομικές Επιτροπές Πρόνοιας για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο, αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι έγκυρα κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης Α21 και από αυτά να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας.

δ) Σε περίπτωση που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 20 του παρόντος Κανονισμού, υποβάλλεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του δικαιούχου ή απόφαση δικαστηρίου για αφάνεια ή δικαστική συμπαράσταση του δικαιούχου ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο που δείχνει το πρόσωπο που έχει αναλάβει την επιμέλεια των τέκνων.

Εκτός από τα παραπάνω, κατατίθεται επιπρόσθετα, αν απαιτείται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ενός από τα παρακάτω δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου:

α) Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, για ομογενή αλλοδαπό.

γ) Άδεια διαμονής, για πολίτη χώρας που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, για πολίτη της Ελβετίας, καθώς και για πολίτη άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.

δ) Άδεια διαμονής Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας με την ένδειξη «Πρόσφυγας» ή «Επικουρική Προστασία».

ε) Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

στ) Κοινοτικό έντυπο για διάρκεια διαμονής σε χώρα της Ε.Ε. ή ηλεκτρονικά δομημένο έγγραφο – SED της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλεια – EESSI – ή αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος του/των έτους/ετών της πενταετίας κατά την οποία διέμενε σε χώρα της Ε.Ε.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Ποια θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα;

Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

α) Τα άγαμα τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα, που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον είναι μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης. Ως ημερομηνία γέννησης των τέκνων λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους.

β) Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή TEI ή σε αναγνωρισμένα Κολέγια ή σε ΙΕΚ δημόσια ή ιδιωτικά ή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας. Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά τη διάρκεια φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση μετά το τέλος του έτους που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους. Στην Ανώτερη ή Ανώτατη Εκπαίδευση περιλαμβάνονται επίσης οι σχολές του Δημοσίου Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Ναυτικού, Εμπορικού Ναυτικού κλπ.), καθώς και τα αναγνωρισμένα ιδρύματα του Εξωτερικού.

γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, μέχρι το τέλος του έτους που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους.

Επίδομα Παιδιού - Πότε αποκτώ δικαίωμα χορήγησης του επιδόματος;

Το δικαίωμα για τη λήψη του επιδόματος ισχύει:

α) Από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατάθεσης της αίτησης, για παιδιά γεννημένα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους κατάθεσης της αίτησης.

β) Από την 1η του μηνός μετά από αυτόν της γέννησής τους, για παιδιά γεννημένα κατά τη διάρκεια του έτους κατάθεσης της αίτησης.

γ) Από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους εγγραφής τους σε κέντρο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο ίδρυμα του εξωτερικού, στο “Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας” των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), καθώς και σε αναγνωρισμένα Κολέγια.

δ) Από την 1η Ιανουαρίου τρέχοντος έτους για φοιτητές ή σπουδαστές που μετά την αρχική εγγραφή τους σε σχολή κατά το προηγούμενο έτος, μεταγράφηκαν στο τρέχον έτος σε άλλη σχολή ή τμήμα ή εισήχθησαν σε νέα σχολή ή τμήμα με νέα εγγραφή. Το επίδομα καταβάλλεται επίσης για μια μεταβατική περίοδο (αναγκαστικό διάλειμμα) έως τρεις μήνες μεταξύ της λήξης εαρινού εξαμήνου έως την έναρξη νέου εξαμήνου τρέχοντος έτους, κατά το οποίο συνεχίζουν να φοιτούν ή να εκτελούν πρακτική άσκηση ή εγγράφονται σε επόμενο κύκλο σπουδών.

ε) Από την 1η του μηνός μετά από εκείνον της εμφάνισης της αναπηρίας για τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Το επίδομα πληρώνεται στους δικαιούχους κάθε χρόνο, ανά δίμηνο, με κατάθεση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα καταβολής. Ειδικά, το επίδομα του στ’ διμήνου κάθε έτους μπορεί να πληρωθεί στους δικαιούχους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αυτή την περίπτωση, συμπληρωματική πληρωμή του στ’ διμήνου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Το ποσό του επιδόματος για το πρώτο δίμηνο κάθε έτους υπολογίζεται βάσει των κατηγοριών ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος του άρθρου 214 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5), του αριθμού των εξαρτώμενων παιδιών και των δεδομένων της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητικής αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται βάσει του εισοδήματος. Εάν ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται αυτομάτως με το ποσό των επόμενων πληρωμών.

Με λίγα λόγια

Αναφερθήκαμε στο Επίδομα Παιδιού (Α21), στον ορισμό του αλλά και το πως μπορείς να κάνεις αίτηση. Επίσης είδαμε περισσότερα σχετικά με τα δικαιολογητικά αλλά και το ποια θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα.

Εάν θες να μαθαίνεις περισσότερα και επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά επικοινώνησε μαζί μας!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση