ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Επίδομα Κίνησης: Ποιοι το δικαιούνται και ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

επίδομα κίνησης

Επίδομα Κίνησης: Ποιοι το δικαιούνται και ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Εσύ γνώριζες σχετικά με το επίδομα κίνησης; Σε αυτό το άρθρο θα δούμε περισσότερα σχετικά με το τι είναι το επίδομα κίνησης και πότε παρέχεται ενώ θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

Πότε παρέχεται το Επίδομα Κίνησης;

Ποιοι δικαιούνται το Επίδομα Κίνησης;

Επίδομα Κίνησης – Προϋποθέσεις

Επίδομα Κίνησης – Ποια δικαιολογητικά Χρειάζομαι;

Πότε παρέχεται το Επίδομα Κίνησης;

Το επίδομα κίνησης είναι ένα επίδομα το οποίο παρέχεται σε ανασφάλιστους και ασφαλισμένους, εφόσον αξιολογηθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι εμφανίζουν: 

α) ακρωτηριασμό σε και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω 

β) ακρωτηριασμό σε και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω

γ) παράλυση στα δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω

Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως του αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Ποιοι δικαιούνται το Επίδομα Κίνησης;

Αφού είδαμε τι είναι και πότε χορηγείται το επίδομα κίνησης, ας δούμε συγκεκριμένα ποια είναι τα πρόσωπα που το δικαιούνται.

Τα δικαιούχα πρόσωπα είναι:

• Τα ανασφάλιστα,

• τα άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα καθώς και

• Οι συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων.

Επίδομα Κίνησης – Προϋποθέσεις

Για να λάβει κανείς το επίδομα κίνησης πρέπει φυσικά να τηρεί και ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τηρούν τα παρακάτω:

α. Δεν πρέπει να νοσηλεύονται, με δημόσιες δαπάνες, ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι σε Δημόσια Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα, αντίστοιχα, για διάστημα μεγαλύτερο από τρίμηνο.

β. Δεν πρέπει να λαμβάνουν επίδομα κίνησης από άλλη εγχώρια ή ξένη οντότητα.

Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της εγχώριας ή ξένης αγοράς δεν αποτελεί εμπόδιο για τη χορήγηση του επιδόματος.

γ. Δεν πρέπει να απουσιάζουν στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών.

Επίδομα Κίνησης – Ποιοι το δικαιούνται;

Ας δούμε λοιπόν τις κατηγορίες που μπορεί να ανήκει κάποιος δικαιούχος:

α. Για Έλληνες Πολίτες: Προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

β. Για Πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.): Προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε.» απαιτείται.

γ. Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των αντίστοιχων κρατών που καλύπτονται από την επικυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 Ευρωπαϊκή Σύμβαση: Προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ» απαιτείται.

δ. Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα, υπό τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201) και το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967: Προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα» απαιτείται.

ε. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.: Προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ» απαιτείται.

στ. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι διεθνούς προστασίας: Προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας» απαιτείται.

ζ. Πολίτες τρίτης χώρας με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους: Προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους» απαιτείται.

η. Πολίτες κρατών με σχετική διακρατική συμφωνία, επικυρωμένη με νόμο, με την Ελλάδα: Προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ» απαιτείται.

Με λίγα λόγια

Σε αυτό το άρθρο αναφερθήκαμε στο επίδομα κίνησης, τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ είδαμε περισσότερα για τα πρόσωπα τα οποία το δικαιούνται. Εάν θες να μαθαίνεις περισσότερα και επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά επικοινώνησε μαζί μας!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση