ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Επίδομα θέρμανσης: Σχετικά με τη Χορήγηση του Επιδόματος

επίδομα θέρμανσης

Η απόφαση για την απονομή επιδόματος θέρμανσης για το χειμώνα 2023-2024, μαζί με τον καθορισμό του ποσού, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη χορήγηση αυτού, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στις σχετικές ανακοινώσεις:

  • Ποιοι δικαιούνται το Επίδομα Θέρμανσης;
  • Επίδομα Θέρμανσης – Ποιοι εξαιρούνται 
  • Σχετικά με τη χορήγηση του Επιδόματος Θέρμανσης 
  • Επίδομα Θέρμανσης – Σχετικά με το Φυσικό Αέριο και την Τηλεθέρμανση

Ποιοι δικαιούνται το Επίδομα Θέρμανσης;

Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε άτομα, είτε είναι άγαμα, έγγαμα, χήρα, σε σύμφωνο συμβίωσης, εν διαστάσει ή διαζευγμένα, που χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο, μπλε κηροζίνη, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ ή τηλεθέρμανση, ανάλογα με τα κάτωθι κριτήρια.

Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, ο δικαιούχος είναι ο υπόχρεος στην υποβολή φορολογικής δήλωσης βάσει του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή ένας από τους δύο, αν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις.

Το επίδομα δίνεται για την κατανάλωση επιδοτούμενων καυσίμων ή τηλεθέρμανσης στην κύρια κατοικία τους, είτε είναι μισθωμένη, δωρεάν ή ιδιοκατοικούμενη. Επιπλέον, για επίδομα σε καταναλωτές καυσόξυλων και πέλετ, το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε οικισμό με λιγότερους από 10.000 κατοίκους και ο συντελεστής επιδότησης να είναι 0,8 ή παραπάνω. Για τηλεθέρμανση, το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε κάποιον από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Επίδομα Θέρμανσης – Ποιοι εξαιρούνται

α) Άτομα που αναφέρονται στη δήλωση φορολογίας ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, βάσει του άρθρου 11 του ν. 4172/2013. 

β) Άτομα που δηλώνουν στη φορολογική δήλωση ότι φιλοξενούνται. 

γ) Άτομα που πληρώνουν φόρο πολυτελούς διαβίωσης ή έχουν πάνω από δύο (2) αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων σε εθελούσια ακινησία. Δεν συμπεριλαμβάνονται αυτοκίνητα σε αναγκαστική ακινησία λόγω κλοπής ή καταστροφής. 

δ) Άτομα για την επαγγελματική τους στέγη. 

ε) Ιδρύματα, οργανισμοί και νομικά πρόσωπα, είτε κερδοσκοπικού είτε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

στ) Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής που πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, καθώς και οι σύζυγοι τους ή τα μέρη συμφωνίας συμβίωσης με αυτούς.

Σχετικά με τη χορήγηση του Επιδόματος Θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης θα καταβληθεί σε τρεις (3) δόσεις, ως παρακάτω:

α) Η πρώτη δόση θα καταβληθεί μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2023 για την προκαταβολή της παρ. 2 του άρθρου 4, καθώς και για όλες τις αγορές που θα έχουν τιμολογηθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023. Αυτό θα γίνει εφόσον το επίδομα για αυτές τις αγορές υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής και εφόσον έχουν καταχωρηθεί τα απαραίτητα στοιχεία μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2023.

β) Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024 για όλες τις αγορές που θα έχουν τιμολογηθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2024. Αυτό θα γίνει εφόσον έχουν καταχωρηθεί τα απαραίτητα στοιχεία μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2024.

γ) Η τρίτη δόση θα καταβληθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2024 για όλες τις αγορές που θα έχουν τιμολογηθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024, με την προϋπόθεση ότι τα απαραίτητα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί μέχρι τις 15 Απριλίου 2024.

Επίδομα Θέρμανσης – Σχετικά με το Φυσικό Αέριο και την Τηλεθέρμανση

Για το φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση, οι αποδείξεις αγορών από 1.10.2023 έως 31.03.2024 πρέπει να καταχωρηθούν μέχρι 15 Ιουλίου 2024, με την ημερομηνία πληρωμής να είναι μέχρι 30 Ιουνίου 2024. Το αντίστοιχο επίδομα θα πληρωθεί μέχρι 31 Ιουλίου 2024.

Οι πληρωμές των ανωτέρω δόσεων θα γίνουν μετά την αφαίρεση της προκαταβληθείσας προκαταβολής της παρ. 2 του άρθρου 4.

β) Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπου δικαιούχοι με έγκαιρη ένσταση δεν είχαν υποβάλει αίτηση λόγω εκκρεμούς εκκαθάρισης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από υπαιτιότητα της υπηρεσίας, η Δ.Α.Τ.Ε. μπορεί να ελέγξει και να περιλάβει τη χορήγηση του επιδόματος στις παραπάνω πληρωμές, μετά την παροχή των απαραίτητων στοιχείων.

Με λίγα λόγια

Σε αυτό το άρθρο αναφερθήκαμε στο επίδομα θέρμανσης ενώ είδαμε περισσότερα για τα πρόσωπα τα οποία το δικαιούνται. Εάν θες να μαθαίνεις περισσότερα και επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά επικοινώνησε μαζί μας!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση