ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Ενίσχυση ενεργειακά ευάλωτων καταναλωτών: Τι ισχύει;

Ενίσχυση ενεργειακά ευάλωτων καταναλωτών

Τι ισχύει σχετικά με την έκτακτη ενίσχυση ενεργειακά ευάλωτων καταναλωτών; Σε αυτό το άρθρο θα ανακαλύψουμε περισσότερα.

Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τις εξής θεματικές:

 • Σχετικά με την Ενίσχυση
 • Ποιοι/ποιες είναι οι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης;
 • Ποιο είναι το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης και πώς υπολογίζεται;
 • Τί στοιχεία θα πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση για την έκτακτη ενίσχυση θέρμανσης;
 • Τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας μου επηρεάζουν το ποσό της ενίσχυσης;
 • Μπορώ να λάβω την έκτακτη ενίσχυση εφόσον λαμβάνω, ήδη, το επίδομα θέρμανσης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άλλες μορφές θέρμανσης.

Σχετικά με την Ενίσχυση

Η συγκεκριμένη ενίσχυση ενεργοποιείται για το διάστημα της περιόδου θέρμανσης, ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι την 31η Μαρτίου 2024. Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι θα είναι σε θέση να εισπράξουν το εν λόγω επίδομα για τις καταναλώσεις ενέργειας που αντιστοιχούν στην αναφερόμενη περίοδο, με βάση τους λογαριασμούς που θα έχουν εκδοθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2024.

Το ποσό της ενίσχυσης θα υπολογιστεί με βάση τις κλιματικές συνθήκες του κάθε οικισμού ή περιοχής, με μια πρόσθετη αύξηση της τάξης του 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Όσον αφορά την πληρωμή του επιδόματος, αυτή θα υλοποιείται με τη μορφή έκπτωσης απευθείας στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Ποιοι/ποιες είναι οι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης;

Οι δικαιούχοι ορίζονται με βάση τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Εισοδηματικά Κριτήρια:

 • Άγαμοι: Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 16.000 ευρώ.
 • Έγγαμοι: Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ.
 • Προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Κύκλος Εργασιών (για ελεύθερους επαγγελματίες):

 • Ετήσιος κύκλος εργασιών έως 80.000 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Περιουσιακά Κριτήρια:

 • Άγαμοι: Αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ.
 • Έγγαμοι και μονογονεϊκές οικογένειες: Αξία ακίνητης περιουσίας έως 300.000 ευρώ.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Ποιο είναι το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης και πώς υπολογίζεται;

Η έκτακτη ενίσχυση ανά μήνα θα φτάνει τα 60 ευρώ επί τον αριθμό των βαθμοημερών για κάθε οικισμό.

Σε οικισμούς με έντονο ψύχος (βαθμοημέρες πάνω από ένα), το ποσό της ενίσχυσης που υπολογίζεται αυξάνεται κατά 25% για τους δικαιούχους που ζουν εκεί, με μέγιστο ποσό 160 ευρώ το μήνα ή αντίστοιχα 480 ευρώ για τρίμηνο ως ανώτατο όριο. Επομένως, η ενίσχυση για τρίμηνο κινείται μεταξύ 45 και 480 ευρώ.

Τί στοιχεία θα πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση για την έκτακτη ενίσχυση θέρμανσης;

Στη φόρμα της αίτησης καταγράφονται τα εξής στοιχεία, αναλόγως της περίστασης:

α) Το Α.Φ.Μ. του αιτούντα άτομου που υποβάλλει την φορολογική δήλωση,

β) Ολόκληρο το ονοματεπώνυμο του ίδιου,

γ) Ο αριθμός των τέκνων που βρίσκονται στην εξάρτησή του,

δ) Ο αριθμός της παροχής ρεύματος για την κύρια κατοικία,

ε) Η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται στη συγκεκριμένη παροχή, συμπεριλαμβανομένου εάν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρείται χωρίς αντίτιμο, μαζί με τον Α.Φ.Μ. του ενοικιαστή ή του παραχωρούντος,

στ) Το ΑΦΜ του ατόμου που του εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος, καθώς και το ΑΦΜ και το όνομα της εταιρείας προμηθευτή που εκδίδει τον τελευταίο διαθέσιμο λογαριασμό,

ζ) Τρόποι επικοινωνίας του αιτούντα, όπως email, κινητό ή σταθερό τηλέφωνο.

Μετά τον έλεγχο των κριτηρίων εισοδήματος και περιουσίας από την ΑΑΔΕ, οι πληροφορίες των ΑΦΜ δικαιούχου, ΑΦΜ στον οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός, ΑΦΜ και ονομασία του προμηθευτή, ο αριθμός της παροχής ρεύματος της κυρίας κατοικίας και το ποσό της επιδότησης που δικαιούται, αποστέλλονται στον ΔΕΔΔΗΕ για να κοινοποιήσει αυτά στις εταιρείες προμηθευτές, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επιδότηση μέσω έκπτωσης στους λογαριασμούς.

Τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας μου επηρεάζουν το ποσό της ενίσχυσης;

Όχι, τα τετραγωνικά της οικίας του δικαιούχου δεν αποτελούν παράμετρο στον υπολογισμό της έκτακτης ενίσχυσης για τους ενεργειακά ευάλωτους καταναλωτές.

Μπορώ να λάβω την έκτακτη ενίσχυση εφόσον λαμβάνω, ήδη, το επίδομα θέρμανσης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άλλες μορφές θέρμανσης;

Δεν έχουν δικαίωμα στην προβλεπόμενη έκτακτη ενίσχυση οι παραλήπτες του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο χειμώνα 2023/2024, ανεξαρτήτως της μορφής θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ.). Ακόμη, εξαιρούνται και εκείνοι που υπάγονται στην κατηγορία των Κοινωνικών Τιμολογίων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να επωφελούνται από την επιδότηση που παρέχεται δια των λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας.

Με λίγα λόγια

Σε αυτό το άρθρο αναφερθήκαμε στην έκτακτη ενίσχυση ενεργειακά ευάλωτων καταναλωτών.

Εάν θες να μαθαίνεις περισσότερα και επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά επικοινώνησε μαζί μας!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση