ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Προνοιακά Επιδόματα: Τι Είναι και Ποια Δικαιούσαι

προνοιακά-επιδόματα-Παρασκευάς

Αν και ίσως γνωρίζεις τα προνοιακά επιδόματα, είναι πιθανό να βρίσκεις τον εαυτό σου χαωμένο μπροστά στα διαφορετικά είδη που υπάρχουν ή τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το καθένα.

Για αυτό και στο σημερινό άρθρο θα δούμε:

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με μία γενικότερη περιγραφή.

Τι Είναι τα Προνοιακά Επιδόματα;

Προνοιακά επιδόματα ονομάζονται οι κρατικές ενισχύσεις οικονομικής φύσεως που παραδίδονται μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΑ) σε συγκεκριμένους δικαιούχους.

Ένα άτομο μπορεί να είναι δικαιούχος προνοιακών επιδομάτων όταν το ίδιο ή κάποιο μέλος της οικογένειας του ανήκει σε ορισμένη κατηγορία ατόμων με αναπηρία, χρόνια πάθηση ή σε οποιαδήποτε άλλη ευπαθή ομάδα.

Όπως και τα λοιπά είδη επιδομάτων, έτσι και τα προνοιακά επιδόματα καταβάλλονται ανά τα οριζόμενα κάθε φορά χρονικά διαστήματα, δεν φορολογούνται, ενώ είναι ακατάσχετα.

Για να αποκτήσουμε, όμως, μία πληρέστερη εικόνα, ας εξετάσουμε κάποια είδη προνοιακών επιδομάτων των οποίων ενδεχομένως είσαι δικαιούχος.

Ποια Προνοιακά Επιδόματα Υπάρχουν;

Λόγω της πληθώρας προνοιακών επιδομάτων που υπάρχουν, επιλέξαμε να αναφερθούμε μόνο σε ορισμένα, τα οποία και είναι τα εξής.

Ενίσχυση Ατόμων με Αναπηρία Όρασης

Η οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης απευθύνεται στα άτομα που εμφανίζουν οπτική αναπηρία σε ποσοστό 80%, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Την ενίσχυση αυτή λαμβάνουν συνταξιούχοι, άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, αλλά και ανασφάλιστοι.

Επιπλέον προϋποθέσεις για τη λήψη της ενίσχυσης αποτελούν το να μη λαμβάνει ο τυχόν δικαιούχος παράλληλη οικονομική ενίσχυση για την ίδια αιτία από άλλο εθνικό ή αλλοδαπό φορέα και να μην απουσιάζει από τη χώρα για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μηνιαίως, ακολουθώντας τις εξής κλίμακες ανά κατηγορία δικαιούχων:

 • Εργαζόμενοι και Συνταξιούχοι – 362€
 • Άνεργοι ανασφάλιστοι / Άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι / έμμεσα ασφαλισμένοι / μη εργαζόμενοι φοιτητές – 697€
 • Εργαζόμενοι φοιτητές – 362€
 • Πτυχιούχοι εργαζόμενοι – 362€
 • Ασκούμενοι Δικηγόροι / Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία – 697€ και
 • Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους – 697€.

Ενίσχυση Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων

Συνεχίζοντας, η οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων απευθύνεται σε άτομα που βάσει βεβαίωσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του ΚΕΠΑ εμφανίζουν κώφωση – βαρηκοΐα σε ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι:

 1. ηλικίας μέχρι και 18 ετών ή άνω των 65 ετών,
 2. ηλικίας άνω των 18 ετών και έως 65 ετών, που πάσχουν παράλληλα με την κώφωση – βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη, ή
 3. ηλικίας άνω των 18 ετών και έως 25 ετών, που φοιτούν σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης κ.λ.π.

Δικαιούχους της ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων αποτελούν οι συνταξιούχοι, οι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, αλλά και οι ανασφάλιστοι.

Λοιπές προϋποθέσεις για τη λήψη της ενίσχυσης αποτελούν το να μη λαμβάνει ο τυχόν δικαιούχος παράλληλη οικονομική ενίσχυση για την ίδια αιτία από άλλο εθνικό ή αλλοδαπό φορέα ή, εάν λαμβάνει, αυτή να κυμαίνεται σε ποσό μικρότερο του επιδόματος. Επιπλέον, ο δικαιούχος δε θα πρέπει να απουσιάζει από τη χώρα για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών.

Το συγκεκριμένο επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως και σταθερά στο ποσό των 362€, Ωστόσο, σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει και άλλη ενίσχυση, μικρότερη των 362€, από διαφορετικό φορέα, το επίδομα απλώς καλύπτει τη διαφορά μέχρι το ποσό αυτό.

Ενίσχυση Ατόμων με Εγκεφαλική Παράλυση

Στην περίπτωση της οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, το επίδομα απευθύνεται σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση, τα οποία είναι:

 1. ηλικίας 0-18 ετών
 2. ενήλικα άτομα που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
 3. ενήλικα άτομα που είναι δικαιούχοι του επιδόματος του ΝΔ 1153/72 «περί προστασίας της οικογένειας»,

Μετά από βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του ΚΕΠΑ.

Οι παραπάνω δικαιούχοι μπορεί να είναι τόσο ασφαλισμένοι όσο και ανασφάλιστοι.

Ως επιπλέον προϋποθέσεις για τη λήψη της ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση τίθενται το να μη λαμβάνει ο τυχόν δικαιούχος οικονομική ενίσχυση ως τετραπληγικός-παραπληγικός ή να μη λαμβάνει ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του παράλληλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη για την ίδια αιτία από άλλο εθνικό ή αλλοδαπό φορέα ή, εάν λαμβάνει, αυτή να κυμαίνεται σε ποσό μικρότερο του επιδόματος.

Επιπλέον, απαιτείται να μην περιθάλπτεται ως εσωτερικός σε νομίμως αδειοδοτημένα ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κτλ.) και τη δαπάνη της περίθαλψής τους καταβάλλει το κράτος και να μην απουσιάζει από τη χώρα για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μηνιαίως στο ποσό των 697€, ακόμη και εάν ο δικαιούχος περιθάλπτεται ως εσωτερικός, εφόσον την κάλυψη των δαπανών περίθαλψης έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η οικογένειά του.

Ακόμη, σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει και άλλη ενίσχυση ή σύνταξη, μικρότερη των 697€, από διαφορετικό φορέα, το επίδομα απλώς καλύπτει τη διαφορά μέχρι το ποσό αυτό.

Επίδομα Κίνησης

Τέλος, το επίδομα κίνησης απευθύνεται σε άτομα, τα οποία με βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του ΚΕΠΑ εμφανίζουν σε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%:

 1. ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων,
 2. ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, ή
 3. παράλυση των δύο κάτω άκρων,

ανεξαρτήτως του εάν είναι ιδιοκτήτες ή κάνουν χρήση επιβατικού οχήματος Ι.Χ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τρίτη περίπτωση παράλυσης των δύο κάτω άκρων σε ποσοστό αναπηρίας 80% αντιστοιχούν και οι περιπτώσεις παραπληγίας-πάρεσης και τετραπληγίας-τετραπάρεσης σε ποσοστό αναπηρίας 80%.

Και σε αυτή την την περίπτωση, δικαιούχοι είναι και ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι.

Παράλληλα, τίθενται ως προϋποθέσεις ο δικαιούχος να μην περιθάλπτεται ως εσωτερικός σε νομίμως αδειοδοτημένα ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) και τη δαπάνη της περίθαλψής τους καταβάλλει το κράτος, όπως και να μη λαμβάνει επίδομα κίνησης από άλλο εθνικό ή αλλοδαπό φορέα.

Και εδώ, ο δικαιούχος δε θα πρέπει να απουσιάζει από τη χώρα για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών.

Το επίδομα κίνησης καταβάλλεται μηνιαίως και ανέρχεται στο ποσό των 165€ σταθερά.

Όπως έχουμε δει και σε προηγούμενο ειδικότερο άρθρο επιδομάτων, αν και η κατανόηση των προϋποθέσεων είναι εύκολη, η διαδικασία αίτησης για λήψη επιδόματος αποδεικνύεται περίπλοκη.

Πώς να μην Χάνεις Κανένα Προνοιακό Επίδομα

Θέματα στη διαδικασία αίτησης χορήγησης προνοιακού επιδόματος, όπως προθεσμίες, δικαιολογητικά, κ.ά. απαιτούν τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή σου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν σωστά και επιτυχώς.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά καθ’ όλη την πορεία της αίτησης για τα προνοιακά ή άλλα είδη επιδομάτων, κατέβασε το ΠΦ app για iOS ή Android, ώστε να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για κάθε επίδομα που σε αφορά, καθώς και να κάνεις την αίτησή σου εύκολα και γρήγορα!

Author

Paraskevas

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.