ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Τι Επιδόματα Υπάρχουν και Ποια Δικαιούσαι; (2023)

τι-επιδόματα-υπάρχουν-Παρασκευάς-Φορολογάς

Τι επιδόματα υπάρχουν; Πώς επιβάλλονται και ποιος τα δικαιούται;

Είναι γνωστό πως στην Ελλάδα υπάρχει μια πληθώρα επιδομάτων, πολλά από τα οποία μάλιστα ίσως να μην γνωρίζεις καν πως υπάρχουν.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να “χάνεις” ένα ή περισσότερα βοηθήματα τα οποία ενδεχομένως να δικαιούσαι.

Για τον λόγο αυτό, στο σημερινό άρθρο θα δούμε:

καθώς και πολλές ακόμα σημαντικές πληροφορίες!

Ξεκινάμε με τα διαθέσιμα επιδόματα.

Τα 3 επιδόματα που πρέπει να γνωρίζεις

Αν και τα επιδόματα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι πολλά, θα κάνουμε λόγο για 3 που πρέπει να ξέρεις, και για τα οποία μπορείς να κάνεις την αίτησή σου καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

Επίδομα #1: Επίδομα Παιδιού – Α21

Το επίδομα παιδιού ή αλλιώς γνωστό και σαν Α21, έχει σαν στόχο να ενδυναμώσει και να στηρίξει τις οικογένειες στην Ελλάδα.

Χορηγείται από το πρώτο παιδί και το συνολικό ποσό καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και την κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος.

Πιο συγκεκριμένα, τα εισοδηματικά κριτήρια χωρίζουν τους δικαιούχους σε 3 κατηγορίες βάσει του ισοδύναμου εισοδήματός τους. 

Από τις κατηγορίες αυτές προσδιορίζεται το ύψος του επιδόματος που θα λαμβάνει κάθε οικογένεια για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ως εξής:

 • Πρώτη κατηγορία: 70€ κάθε μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον 70€ για το δεύτερο και επιπλέον 140€ για το τρίτο (και κάθε επιπλέον των 3 τέκνων)
 • Δεύτερη κατηγορία: 42€ κάθε μήνα για το πρώτο τέκνο, επιπλέον 42€ για το δεύτερο, 84€ για το τρίτο και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.
 • Τρίτη κατηγορία: 28€ κάθε μήνα για το πρώτο τέκνο, 28€ για το δεύτερο, επιπλέον 56€ για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Αν θες να υποβάλεις την αίτηση σου για το επίδομα παιδιού, απαιτείται είσοδος στο σύστημα του ΟΠΕΚΑ.

Επίδομα #2: Επίδομα Ενοικίου

Το επίδομα ενοικίου ή αλλιώς επίδομα στέγασης, είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.

Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500€ για κάθε μέλος του νοικοκυριού

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000€ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Ενδεικτικά:

 • Συνολικό εισόδημα 7.000€ (μονοπρόσωπο νοικοκυριό)
 • Συνολικό εισόδημα 10.500€ (διμελές νοικοκυριό)
 • Συνολικό εισόδημα 14.000€ (τριμελές νοικοκυριό ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος)
 • Συνολικό εισόδημα 17.500€ (τετραμελές νοικοκυριό μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη)
 • Συνολικό εισόδημα 21.000€ (πενταμελές νοικοκυριό ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω)

Για τα νοικοκυριά που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, το ποσό του επιδόματος στέγασης ορίζεται ως 70€ κάθε μήνα για τον δικαιούχο, προσαύξηση 35€  για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού, ενώ ως ανώτατο όριο ορίζονται τα 210€ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Ενδεικτικά:

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70€
 • Διμελές νοικοκυριό: 105€
 • Τριμελές νοικοκυριό ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 140€
 • Τετραμελές νοικοκυριό μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 175€
 • Πενταμελές νοικοκυριό ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: 210€
Παρασκευάς Φορολογάς

Ας περάσουμε στο τρίτο και τελευταίο επίδομα της λίστας μας.

Επίδομα #3: Επίδομα Αλληλεγγύης – ΚΕΑ

Το επίδομα αλληλεγγύης ή αλλιώς Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που δίνεται σε ευάλωτα νοικοκυριά ανά τη χώρα, για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αν και πρόκειται για ένα πολυδιάστατο επίδομα, με την έννοια πως πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία, ενδεικτικά ορισμένες ωφελούμενες ομάδες είναι:

 • Μονοπρόσωπα νοικοκυριά, με εξαμηνιαίο εισόδημα 1.200
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος, με εξαμηνιαίο εισόδημα 1.800
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη, με εξαμηνιαίο εισόδημα 2.100
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη, με εξαμηνιαίο εισόδημα 2.400
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια  με τέσσερα ανήλικα μέλη, με εξαμηνιαίο εισόδημα 2.700
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα  και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη, με εξαμηνιαίο εισόδημα 3.000

Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, η φορολογητέα αξία μια ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90.000€ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά.

Τέλος, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών των οποίων τα μέλη, βάσει της τελευταίας φορολογικής του δήλωσης:

 • Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
 • Δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία
 • Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής
 • Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς

Αυτά ήταν λοιπόν ορισμένα από τα βασικότερα επιδόματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, και οι βασικές πληροφορίες για αυτά.

Πώς μπορείς να γνωρίζεις ποια επιδόματα δικαιούσαι

Ένα κομμάτι ζωτικής σημασίας είναι να γνωρίζεις όχι μόνο τι επιδόματα υπάρχουν, αλλά αν τα δικαιούσαι και πώς να κάνεις αίτηση για αυτά.

Παρασκευάς Φορολογάς Πακέτα

Για όλα τα παραπάνω, ο Παρασκευάς Φορολογάς μπορεί να σε βοηθήσει, καθώς εκτός από το ότι υποβάλεις εύκολα και γρήγορα τη φορολογική σου δήλωση, έχεις τη δυνατότητα βοήθειας από λογιστή και λαμβάνεις ειδοποίηση στο κινητό σου για επιδόματα και οφειλές προς το δημόσιο.

Έτσι, τα επιδόματα γίνονται πιο εύκολα από ποτέ και με την εφαρμογή του Παρασκευά Φορολογά είσαι σίγουρος πως δεν χάνεις κανένα.

Ανακάλυψε τα πακέτα που σου προσφέρει και κατέβασε την εφαρμογή για Android ή iOS.

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.