ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Ηλεκτρονικές Αποδείξεις 2022: Τι ισχύει και ποιο είναι το απαιτούμενο ποσό δαπανών;

ηλεκτρονικές αποδείξεις

Τι γνώριζες σχετικά με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις για το 2022; Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφερθούμε στις ηλεκτρονικές αποδείξεις και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

 • Ποια είναι τα Ηλεκτρονικά  Μέσα Πληρωμής
 • Ποιο είναι το απαιτούμενο ποσό δαπανών για το φορολογικό έτος 2022;
 • Ποιο είναι το απαιτούμενο ποσό για φορολογούμενο με κατασχεμένο λογαριασμό;
 • Ποιες κατηγορίες φορολογουμένων απαλλάσσονται από τη συλλογή αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα;
 • Φορολογικές Δηλώσεις – Ποιες είναι οι κατηγορίες δαπανών;
 • Ποιες αποδείξεις μειώνουν το εισόδημα;

Ποια είναι τα Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμής;

Ποια είναι λοιπόν τα Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμής;

Επισημαίνεται ότι στα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής μπορεί να συμπεριληφθεί μια πληθώρα επιλογών, όπως:

 • οι πληρωμές μέσω καρτών δηλαδή, 
 • χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες (prepaid) κάρτες, 
 • η χρήση λογαριασμών πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών σύμφωνα με τον ν. 4537/2018 (περιλαμβάνει τη μεταφορά πίστωσης, εντολές αυτόματης χρέωσης, επαναλαμβανόμενες εντολές, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές), 
 • πληρωμές μέσω ηλεκτρονικής τράπεζας (e-banking), ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet), paypal και άλλα. 

Ακόμη, συμπεριλαμβάνεται η πληρωμή μετρητοίς προς τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 4537/2018 (είτε σε γκισέ είτε μέσω μηχανήματος easy-pay).

Προσοχή: Τα παραπάνω μέσα ηλεκτρονικών πληρωμών περιλαμβάνουν και ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που προέρχονται από το εξωτερικό.

Ποιο είναι το απαιτούμενο ποσό δαπανών για το φορολογικό έτος 2022;

Το ελάχιστο ποσό δαπανών μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος καθορίζεται ως το τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος, το οποίο προκύπτει είτε εντός της χώρας ή/και εκτός, και προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες ή ακίνητη περιουσία. Το όριο για αυτές τις δαπάνες καθορίζεται στα είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

Ποιο είναι το απαιτούμενο ποσό δαπανών για κατασχεμένο λογαριασμό;

Για τον φορολογούμενο με έναν ή περισσότερους κατασχεμένους λογαριασμούς, εκτός του ακατάσχετου λογαριασμού σύμφωνα με τον νόμο 4254/2014, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του συγκεκριμένου φορολογικού έτους, το όριο των δαπανών που πρέπει να καταβληθούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους περιορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Πως συμπληρώνουμε το ποσό δαπανών στη δήλωση εισοδήματος;

Ας δούμε λοιπόν πως συμπληρώνουμε το ποσό των δαπανών στη δήλωση εισοδήματος.

Αρχικά το συνολικό ποσό των δαπανών καταγράφεται στους κωδικούς 049-050 της φορολογικής δήλωσης του αντίστοιχου φορολογικού έτους. 

Αυτοί οι κωδικοί δεν συμπληρώνονται αυτόματα από τη Φορολογική Διοίκηση, αλλά οι φορολογούμενοι είναι υπεύθυνοι για την καταχώρηση του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού. 

Η Φορολογική Διοίκηση παρέχει ηλεκτρονικές πληροφορίες για την ευκολότερη κατανόηση του υπολογισμού αυτού. 

Οι φορολογούμενοι, που έχουν την ευθύνη για την απόδειξη των δαπανών, καταγράφουν αυτές που πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια. 

Δαπάνες που έχουν πληρωθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρεχόμενη ηλεκτρονική πληροφόρηση, περιλαμβάνονται εφόσον ικανοποιούν τις ίδιες προϋποθέσεις και αποδεικνύονται από τον φορολογούμενο με οποιοδήποτε ικανό μέσο.

Για να μάθετε περισσότερα για το φορολογικό έντυπο Ε1, διαβάστε εδώ.

Συλλογή αποδείξεων - Ποιες κατηγορίες φορολογούμενων απαλλάσσονται;

Οι παρακάτω κατηγορίες φορολογούμενων εξαιρούνται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής και δεν χρειάζεται να παρουσιάσουν αποδείξεις:

1. Όσοι φορολογούμενοι έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους.

2. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

3. Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

4. Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.

5. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.

6. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

7. Όσοι υπηρετούν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

8. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. 

9. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

10. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των έξι (6) μηνών).

11. Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.

12. Οι φυλακισμένοι.

Φορολογικές Δηλώσεις - Ποιες είναι οι κατηγορίες δαπανών;

Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και την παροχή υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής λογίζονται στον υπολογισμό του ορίου δαπανών, εφόσον έχουν γίνει εντός της χώρας ή σε χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ. Αυτές οι δαπάνες πρέπει να εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες του δείκτη τιμών καταναλωτή όπως ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ:

 • Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά
 • Αλκοολούχα ποτά και καπνός
 • Ένδυση και υπόδηση
 • Στέγαση (εξαιρούνται τα ενοίκια)
 • Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες
 • Υγεία
 • Μεταφορές
 • Επικοινωνίες
 • Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες 
 • Εκπαίδευση
 • Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια
 • Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

Ποιες ηλεκτρονικές αποδείξεις μειώνουν το εισόδημα;

Ας δούμε λοιπόν Ποιες ηλεκτρονικές αποδείξεις μειώνουν το εισόδημα.

Για τα φορολογικά έτη από το 2022 έως το 2025, από το φορολογητέο εισόδημα ενός φυσικού προσώπου που προκύπτει από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες και ακίνητη περιουσία, αφαιρείται, αποκλειστικά για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, ποσό ισοδύναμο με το 30% των δαπανών λήψης υπηρεσιών, συνδεόμενες με συγκεκριμένες δαπάνες των Ομάδων:

4 (Στέγαση),

5 (Υπηρεσίες),

7 (Μεταφορές),

9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), 

10 (Εκπαίδευση),

12 (Υπηρεσίες)

Το ποσό που αφαιρείται από το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως, ούτε το πραγματικό εισόδημα που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες και ακίνητη περιουσία.

Με λίγα λόγια

Αναφερθήκαμε στα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και στις ηλεκτρονικές αποδείξεις. 

Επίσης εξετάσαμε το ποσό δαπανών για το 2022 αλλά και τι συμβαίνει στην περίπτωση που ένας φορολογούμενος έχει κατασχεμένο λογαριασμό. 

Τέλος είδαμε τις κατηγορίες φορολογούμενων και τις κατηγορίες δαπανών ενώ κάναμε μια μικρή αναφορά στο ποιες αποδείξεις μειώνουν το εισόδημα.

Εάν θες να μαθαίνεις περισσότερα και επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά επικοινώνησε μαζί μας!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.