ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Εισόδημα από μέρισμα ή υπεραξία μετοχών από Αμερικάνικο Χρηματιστήριο – Πως φορολογείται;

φορολογία μετοχών από Αμερικάνικο Χρηματιστήριο

Τι ισχύει για το εισόδημα από μέρισμα ή υπεραξία μετοχών από Αμερικάνικο Χρηματιστήριο;

Έχεις απορίες σχετικά με το τι ισχύει για τις μετοχές από Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής; Θέλεις να μάθεις περισσότερα για τη φορολογία μερισμάτων και υπεραξίας;

Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να λύσουμε όλες σου τις απορίες ενώ θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

 • Τι είναι τα μερίσματα;
 • Φόρος Μερισμάτων Μετοχών από ΗΠΑ
 • Τι είναι η υπεραξία
 • Φόρος Μετοχών από Υπεραξία – Τι ισχύει;
 • Που δηλώνω το εισόδημα από μετοχές που προέρχονται από το εξωτερικό;

Τι είναι τα Μερίσματα;

Με τον όρο “μερίσματα” αναφερόμαστε στα έσοδα που προκύπτουν από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και τα έσοδα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό διανεμόμενο ποσό” (παρ. 1 άρθρο 36).

Φόρος Μερισμάτων Μετοχών από ΗΠΑ

Τι ισχύει λοιπόν για το φόρο μερισμάτων μετοχών που προέρχονται από εταιρείες του Αμερικανικού Χρηματιστηρίου;

Καθώς το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) είναι ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως και πολλοί επενδυτές στρέφονται προς αυτήν την αγορά για τις μετοχικές συναλλαγές τους, πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την αμερικανική φορολογική νομοθεσία, ένα ξένο πρόσωπο γενικά υπόκειται σε φορολόγηση 30%, για εισοδήματα που προέρχονται από πηγές εντός των ΗΠΑ. 

Σε γενικές γραμμές λοιπόν, τα μερίσματα που διανέμονται από εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ φορολογούνται κατ’ αρχήν με 30% και στη συνέχεια καταλήγουν στον επενδυτή/μέτοχο.

Συγκεκριμένα αλλοδαποί μη κάτοικοι ΗΠΑ υπόκεινται σε φορολογικό συντελεστή 30% επί των μερισμάτων που καταβάλλουν οι αμερικανικές εταιρείες. Ωστόσο, εξαιρούνται από τον φόρο αυτό εάν τα μερίσματα καταβάλλονται από αλλοδαπές εταιρείες ή είναι μερίσματα που σχετίζονται με τόκους ή μερίσματα από βραχυπρόθεσμα κεφαλαιακά κέρδη.

Η Ελλάδα μάλιστα έχει υπογράψει εδώ και πολλά χρόνια, το 1950 συγκεκριμένα, τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συγκεκριμένα για πληρωμές από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα ισχύουν τα εξής:

 • Μερίσματα: 30%  (όπως αναφέραμε προηγουμένως)
 • Τόκοι: 0%
 • Δικαιώματα: 0%

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Τι είναι η Υπεραξία;

Πριν προχωρήσουμε και μάθουμε περισσότερα για το φόρο υπεραξίας, ας δούμε πρώτα τον ορισμό.

“Υπεραξία” είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής απόκτησης που πλήρωσε ο φορολογούμενος (εδώ επενδυτής) και της τιμής που έλαβε από την πώληση. Οι ενδεχόμενες δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση των τίτλων συμπεριλαμβάνονται στην τιμή απόκτησης και στην τιμή πώλησης, και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται, αντίστοιχα” (παρ. 3 άρθρο 42).

Φόρος Μετοχών από Υπεραξία - Τι ισχύει;

Σε προηγούμενη παράγραφο είδαμε όσα χρειάζεται να ξέρεις για το φόρο μερισμάτων που πρέπει να πληρώσεις στις ΗΠΑ, για μετοχές που έχεις στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο.

Ας δούμε λοιπόν πως θα φορολογηθείς στην Ελλάδα στην περίπτωση που έχεις αποκτήσει μετοχές από μία εταιρεία της Αμερικής. 

Αρχικά πρέπει να γνωρίζεις πως κάθε εισόδημα το οποίο προέρχεται από υπεραξίες από τη μεταβίβαση μετοχών υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε 2 διαφορετικές περιπτώσεις, τι ισχύει για μετοχές που έχουν εκδοθεί εντός ή εκτός χώρας και είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αλλά και τι ισχύει για αυτές που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Ας τα δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά.

#1 Μετοχές που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

Στην περίπτωση που οι μετοχές που έχεις είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο χρειάζεται να γνωρίζεις ουσιαστικά δύο πολύ σημαντικές πληροφορίες.

Πρώτον, στην περίπτωση που διαθέτεις λιγότερο από το 0.5% του μετοχικού κεφαλαίου μίας εταιρείας, εξαιρείσαι από το φόρο. 

Δεύτερον, στην περίπτωση που έχεις στην κατοχή σου πάνω από το 0.5% των μετοχών μίας εταιρείας, και όπως έχουμε αναφέρει η εταιρεία αυτή είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, τότε φορολογείσαι με 15% επί των υπεραξιών.

Για παράδειγμα αν κατέχεις μετοχές της apple αξίας 1122 δολαρίων ή αλλιώς 1023 ευρώ (μία μετοχή της apple αξίζει 187 δολάρια ή 170 ευρώ), τότε όπως είναι φυσικό εξαιρείσαι από φόρο.

Αν πάλι κατέχεις το 0.5% της εταιρείας, που σημαίνει πως φυσικά έχεις στη διάθεση σου μία αμύθητη περιουσία, τότε φορολογείσαι με 15%.

#2 Μετοχές που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο

Ωραία ως εδώ! Όμως σίγουρα θα αναρωτιέσαι τι ισχύει στην περίπτωση που οι μετοχές που έχεις δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Όντως, τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση;

Για τις μετοχές που έχουν εκδοθεί είτε εντός είτε εκτός χώρας και δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια, ο φόρος επί των υπεραξιών ανέρχεται σε 15%.

Άρα σε αυτή την περίπτωση φορολογείσαι με παρόμοιο τρόπο όπως θα είχες φορολογηθεί αν είχες στην κατοχή σου πάνω από το 0.5% μετοχών που ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Κάτι ακόμα που αξίζει να γνωρίζεις για τις μετοχές

Στην περίπτωση που κατέχεις (ως νομικό πρόσωπο) πάνω από το 10% των μετοχών μίας εταιρείας, και για διάστημα άνω των 24 μηνών, τότε πρέπει να γνωρίζεις πως εξαιρείσαι από το φόρο.  

Παρασκευάς Φορολογάς

Που δηλώνω το εισόδημα από μετοχές που προέρχονται από το εξωτερικό;

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του ΚΦΕ, κάθε εισόδημα το οποίο προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα:

α) μετοχές σε εταιρεία εισηγμένη ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά,

β) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες,

γ) κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα,

δ) παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Τι σημαίνει αυτό; Πως το εισόδημα αυτό το συμπληρώνεις στο έντυπο Ε1, στον πίνακα Ε, και συγκεκριμένα στη στήλη 865 και 866.

Όπως ισχύει γενικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, τα έσοδα από την πώληση μετοχών δηλώνονται με είσοδο στον ειδικό ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Φυσικά, υπάρχει ένας ακόμη πιο εύκολος τρόπος για να το πετύχετε! Μέσω του app του Παρασκευά Φορολογά, θα χρειαστείς μόλις 2 λεπτά, ενώ θα έχεις στη διάθεση σου μία έμπειρη ομάδα λογιστών για να σε καθοδηγήσουν!

Με λίγα λόγια

Σε αυτό το άρθρο ανακαλύψαμε περισσότερα για τη φορολογία μετοχών για εισηγμένες αλλά και μη εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ.

Μάθαμε επίσης τους ορισμούς των μερισμάτων και της υπεραξίας αλλά και που δηλώνεται το εισόδημα από μετοχές που προέρχονται από το εξωτερικό.

Εάν θες να μαθαίνεις περισσότερα και επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά επικοινώνησε μαζί μας!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Comment (1)

 1. Αμαλία Γκρίνγουδ
  26 Νοεμβρίου, 2023

  Καλημέρα. Τα μερίσματα που έχουν ήδη φορολογηθεί στις ΗΠΑ με 30% , έχουμε υποχρέωση να τα δηλώσουμε και στην Ελλάδα; Και αν ναι, πώς φορολογούνται στην Ελλάδα; Ευχαριστώ Αμαλία Γκρίνγουδ

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.