ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Πώς να Δηλώσεις Εισόδημα από Βραχυχρόνια Μίσθωση (2023)

εισόδημα-απο-βραχυχρόνια-μίσθωση-Παρασκευάς

Airbnb, Booking.com, Spotahome, και άλλες είναι ορισμένες από τις πλατφόρμες που όλο και περισσότεροι επιλέγουν ώστε να εκμεταλλευτούν τα ακίνητα τους με βραχυχρόνια μίσθωση.

Πριν μπεις σε αυτή τη διαδικασία, όμως, είναι σημαντικό να γνωρίζεις τι ισχύει όσον αφορά τη φορολόγηση και τη δήλωση εισοδήματος από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Συγκεκριμένα, θα καλύψουμε:

  • Τι είναι το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση,
  • Πώς φορολογείται το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση και
  • Πώς να δηλώσεις το εισόδημα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οπότε ας ξεκινήσουμε με τα εξής.

Τι Είναι το Εισόδημα από Βραχυχρόνια Μίσθωση

Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση αποτελεί το εισόδημα που προκύπτει από  τη σύμβαση μίσθωσης που συνάπτεται με χρονική διάρκεια μικρότερη του έτους (μηνών ή ημερών) μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Η βραχυχρόνια μίσθωση περιλαμβάνει αποκλειστικά την παροχή διαμονής και κλινοσκεπασμάτων, χωρίς πρόσθετες υπηρεσίες ανάλογες με αυτές που παρέχονται στον ξενοδοχειακό ή κάποιο παρόμοιο τομέα (π.χ. μεταφοράς, διατροφής).

Παράλληλα, ως ψηφιακή πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης χαρακτηρίζεται εκείνη που προσφέρει ειδικά εργαλεία για την ηλεκτρονική σύναψη της σύμβασης και όχι απλώς τη δυνατότητα προβολής του ακινήτου.

Λόγω του ελεύθερου και “freelance” χαρακτήρα που είχε, η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων αποτελούσε την πιο διαδεδομένη επιλογή για την απόκτηση παθητικού εισοδήματος.

Με τη δημιουργία, όμως, του νέου πλαισίου για τη φορολόγηση και δήλωση εισοδήματος από τη δραστηριότητα αυτή, τα πράγματα που θα πρέπει να προσέξεις πριν γίνεις εκμισθωτής ακινήτων με βραχυχρόνια μίσθωση είναι περισσότερα.

Για αυτό, σε πρώτο στάδιο, ας δούμε πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων.

Πώς Φορολογείται το Εισόδημα από Βραχυχρόνια Μίσθωση

Η φορολογία επί του εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση διαφέρει αναλόγως του προσώπου του “Διαχειριστή Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης”.

Διαχειριστής Ακινήτου είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες και την επίβλεψη της πορείας εκμισθώσεων σε αυτές. Ο Διαχειριστής μπορεί να είναι όχι μόνο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή ιδιώτης, αλλά και νομικό, δηλαδή εταιρεία, ΜΚΟ, κλπ.

Στην περίπτωση που δραστηριοποιείσαι στο χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων ως ιδιώτης, εφαρμόζεται ειδική φορολογία εισοδήματος.

Ειδικότερα, η φορολογία εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση κυμαίνεται ως εξής:

  • από 0 έως 12.000 ευρώ, στο 15%,
  • από 12.001 έως 35.000 ευρώ, στο 35% και
  • από 35.001 και άνω, στο 45%.

Όπως συνέβη και για τη χρήση 2020, έτσι και για τη χρήση 2021 τα εισοδήματα από εκμισθώσεις ακινήτων απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ενώ συζητήσεις συνεχίζονται για το τι θα ισχύσει για τη χρήση 2022.

Σημειωτέον, η εισφορά αυτή κυμαίνεται σε ποσοστά από 2,2% μέχρι 10%, ανεξαρτήτως του φόρου εισοδήματος από εκμισθώσεις, για τα ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Η φορολόγηση των εισοδημάτων από βραχυχρόνια μίσθωση υπολογίζεται επί των εσόδων του έτους χρήσης μείον το 5% αυτών ως ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν εργασίες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, κλπ.

Αντιθέτως, στην περίπτωση που δραστηριοποιείσαι στο χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων ως επιχείρηση, εφαρμόζεται η φορολογία εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εφόσον, λοιπόν, είδαμε συνοπτικά τους συντελεστές φορολογίας εισοδημάτων από βραχυχρόνια μίσθωση, ας συνεχίσουμε με το πώς μπορείς να κάνεις τη φορολογική σου δήλωση για τα εισοδήματα αυτά.

Πώς να Δηλώσεις το Εισόδημα Βραχυχρόνιας Μίσθωσης

Πριν τη φορολογική δήλωση, ο διαχειριστής ακινήτου οφείλει να πραγματοποιήσει ηλεκτρονική καταχώρηση του προς εκμίσθωση ακινήτου στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ιστοσελίδας aade.gr, ώστε να λάβει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.). 

Η είσοδος στο Μητρώο πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet.

Η καταχώρηση γίνεται ξεχωριστά για κάθε ακίνητο, ή ακόμη και για κάθε χώρο/δωμάτιο του ακινήτου, εφόσον εκμισθώνεται τμηματικά. Δηλαδή, το κάθε ακίνητο ή ο χώρος φέρει ειδικό διακριτό Α.Μ.Α, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στις αναρτήσεις του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Μετά τη διαδικασία αυτή, η δήλωση των εισοδημάτων από βραχυχρόνια μίσθωση πραγματοποιείται με:

  • Αναλυτική Κατάσταση για τα μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας στο έντυπο Ε2 και
  • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος στο έντυπο Ε1.

Γενικότερα, στο Ε2 καταχωρείται τοσο η οικοδομημένη ακίνητη περιουσία, ανεξαρτήτως του εάν αποκτήθηκε εισόδημα από αυτή, όσο και η μη οικοδομημένη ακίνητη περιουσία με πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Για το κάθε ακίνητο αναγράφεται η κατηγορία αυτού (π.χ. μονοκατοικία, επαγγελματική στέγη), το είδος της μίσθωσης του (π.χ. βραχυχρόνια) και το ακαθάριστο εισόδημα συνολικά ανά κατηγορία ακινήτων, εάν καταχωρίστηκαν παραπάνω από ένα.

Προσοχή! Το ακαθάριστο εισόδημα από την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών συμπληρώνεται συγκεντρωτικά και σε ειδική στήλη (60) του εντύπου Ε2.

Μετά τη συμπλήρωσή του Ε2, γίνεται η δήλωση των εισοδημάτων στη γενική κατάσταση των εσόδων-εξόδων του εντύπου Ε1, ώστε να γίνει τελικώς η φορολόγηση των εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι τόσο η ηλεκτρονική καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής όσο και η δήλωση των εισοδημάτων από βραχυχρόνια μίσθωση στα έντυπα Ε2 και Ε1 απαιτούν ειδική προσοχή και χρόνο.

Έτσι, προσθέτουν ένα βάρος στην καθημερινές υποχρεώσεις, ειδικά εάν καλείσαι να διαχειριστείς μεγάλο αριθμό ακινήτων ή διατηρείς παράλληλη εργασία.

Για τον λόγο αυτό, ο Παρασκευάς Φορολογάς σου προσφέρει υπηρεσίες υποβολής φορολογικής δήλωσης, είτε προτιμάς να συμπλήρωσεις πρώτα ο/η ίδιος/-α τη δήλωσή σου είτε προτιμάς να αναλάβουμε εμείς όλη τη διαδικασία για εσένα!

Η υποβολή φορολογικής δήλωσης προσφέρεται σε διάφορες εναλλακτικές πακέτων με σκοπό να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τις κάθε λειτουργικές και οικονομικές ανάγκες σου!

Συνοψίζοντας

Εάν, λοιπόν, επιθυμείς να λάβεις παραπάνω πληροφορίες για το πως να διαχειριστείς τη δήλωση εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση και να γνωρίσεις τον Παρασκευά Φορολογά, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις με τον ΠΦ και να κατεβάσεις το ΠΦ app για Android και iOS!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.