ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Πλήρης Οδηγός 2023)

κοινωνικό-οικιακό-τιμολόγιο-Παρασκευάς

Ήξερες ότι με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), μπορείς να μειώσεις τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας σου, όπως αυτούς της ΔΕΗ;

Εάν όχι, στο παρόν άρθρο μπορούμε να δούμε μαζί:

  • Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ),
  • Ποιοι δικαιούνται Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και
  • Πώς υποβάλλεις αίτηση για ένταξη σε Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με μία σύντομη περιγραφή.

Τι Είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ);

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) αποτελεί μία μέθοδο παροχής προστασίας σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, με την ένταξη σε Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζονται ειδικές εκπτώσεις στη χρέωση προμήθειας των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος κύριας κατοικίας των δικαιούχων, ανεξαρτήτως προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι δικαιούχοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τους δικαιούχους ΚΟΤ Α και τους δικαιούχους ΚΟΤ Β, αναλόγως των προϋποθέσεων που πληρούνται.

Σε κάθε κατηγορία εφαρμόζονται διαφορετικά ποσά εκπτώσεων που έχουν ως εξής:

  • έκπτωση 0,075€/kWh στην κατηγορία ΚΟΤ Α και
  • έκπτωση 0,045€/kWh στην κατηγορία ΚΟΤ Β.

Ωστόσο, για να διαπιστώσεις ποιο ποσό έκπτωσης ενδέχεται να εφαρμοστεί στην περίπτωσή σου, ας δούμε αναλυτικότερα τις προϋποθέσεις για κάθε κατηγορία δικαιούχων.

Ποιοι Δικαιούνται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ);

Όπως προαναφέραμε οι δικαιούχοι διακρίνονται στις κατηγορίες ΚΟΤ Α και ΚΟΤ Β.

Κατηγορία ΚΟΤ Α

Όσον αφορά τους δικαιούχους ΚΟΤ Α, απαιτείται

1) Να πληρούνται τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας και διαμονής όπως καθορίζονται κάθε φορά για την ένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και

2)  Να υπάρχει αίτηση ΚΕΑ, η οποία έχει εγκριθεί εντός του τελευταίου διμήνου.

Για τις αιτήσεις που έχουν εγκριθεί πριν το δίμηνο αυτό απαιτείται επικαιροποίησή τους στο ΚΕΑ.

Κατηγορία ΚΟΤ Β

Αντιθέτως, όσον αφορά τους δικαιούχους ΚΟΤ Β, απαιτείται το ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, να μην υπερβαίνει τα εξής όρια:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό9.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος13.500€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη15.750€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη18.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη24.750€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη27.000€

Τα όρια αυτά αυξάνονται

  • κατά 8.000€, όταν το νοικοκυριό περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
  • κατά 15.000€, όταν το νοικοκυριό περιλαμβάνει άτομα ή άτομα που χρήζουν κατ’ οίκον μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή τους,
  • κατά 4.500€ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και κατά 2.250€ για κάθε ανήλικο μέλος, με ανώτατο όριο τα 31.500€. Το όριο αυτό αυξάνεται μόνο σε περίπτωση που το νοικοκυριό περιλαμβάνει άτομο ή άτομα που φέρουν ποσοστό αναπηρίας 67% ή χρήζουν κατ’ οίκον μηχανικής υποστήριξης.

Παράλληλα με τα παραπάνω όρια, οι δικαιούχοι ΚΟΤ Β δε θα πρέπει να έχουν συνολική ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεγαλύτερη από 120.000€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000€ για κάθε πρόσθετο μέλος, με ανώτατο όριο 180.000€. Επιπλέον, δε θα πρέπει να εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και να δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

Εφόσον, λοιπόν, έχουμε δει τα κριτήρια ένταξης και στις δύο κατηγορίες Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, ας προχωρήσουμε στο πώς μπορείς να υποβάλεις αίτηση για ένταξη σε αυτό.

Πώς Υποβάλλεις Αίτηση για Ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ);

Για το έτος 2022, οι αιτήσεις για ένταξη σε Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μπορούν να υποβληθούν οποιαδήποτε στιγμή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2022, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Πριν την υποβολή της αίτησης, απαιτείται είσοδος σου στο ειδικό τμήμα του ιστότοπου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (idika.gr) με τη χρήση διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικού) TAXISnet και ΑΜΚΑ.

Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών, γίνεται ανακατεύθυνση στη φόρμα επιλογής αίτησης για κατηγορία ΚΟΤ Α ή ΚΟΤ Β. 

Και στις δύο περιπτώσεις η αίτηση ελέγχεται βάσει

α. της φορολογικής δήλωσης 2022 και

β. της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2022 όσον αφορά την ακίνητη περιουσία.

Ειδικότερα, όμως, για την κατηγορία ΚΟΤ Α γίνεται αυτόματος έλεγχος εάν έχεις πραγματοποιήσει αίτηση στο πρόγραμμα Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, ώστε να γίνει αποδεκτή η αίτηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Αντιθέτως, για την κατηγορία ΚΟΤ Β, απαιτείται η συμπλήρωση αριθμού παροχής, σταθερού και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνσης e-mail, συνολικού ατομικού εισοδήματος, αξίας ακινήτων, αλλά και λοιπών στοιχείων που αφορούν τα μέλη του νοικοκυριού και τα χαρακτηριστικά τους, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.

Επιπλέον, για την υποβολή της αίτησης στην κατηγορία αυτή, απαιτείται η συγκατάθεσή  των φιλοξενούμενων μελών του νοικοκυριού τους μέσω TAXISnet.

Τέλος, μπορείς να υποβάλεις την αίτηση με την επιλογή της ένδειξης “Υποβολή Αίτησης”.

Στο στάδιο αυτό, ενημερώνεσαι για την αποδοχή ή μη της αίτησης. Σε περίπτωση που η αίτησή σου έχει γίνει αποδεκτή, εμφανίζεται το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης μέχρι το οποίο εφαρμόζεται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, ενώ σε περίπτωση που έχει απορριφθεί εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψής της.

Συνοψίζοντας

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι μεμονωμένα η διαδικασία υποβολής αίτησης δεν εμφανίζεται δύσκολη.

Συνολικά, ωστόσο, απαιτεί προσεκτική συμπλήρωση και εποπτεία των εγγράφων των προηγούμενων σταδίων, όπως είναι η αίτηση Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, η φορολογικη δήλωση, το εκκαθαριστικό σημείωμα, η λήψη βεβαίωσης ποσοστού αναπηρίας, κ.ά.

Εάν, λοιπόν, χρειάζεσαι βοήθεια στη δημιουργία και συγκέντρωση των εγγράφων που απαιτούνται καθ’ όλη τη διαδικασία αίτησης Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, δεν έχεις παρά να ενημερωθείς για τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών που προσφέρουμε στον Παρασκευά Φορολογά, αλλά και να κατεβάσεις τo ΠΦ app για Android και iOS!

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.