ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

EShop με Έδρα το Σπίτι: Πώς να το Πετύχεις Βήμα-Βήμα

Εάν ψάχνεις να δημιουργήσεις το δικό σου κατάστημα με εύκολο και οικονομικό τρόπο, ίσως έχεις αναλογιστεί την ελλακτική ενός eShop με έδρα το σπίτι.

Για το λόγο αυτό, στο σημερινό άρθρο θα αναλύσουμε μαζί:

  • Τι ισχύει με τη φορολογία των eShops,
  • Τι πρέπει να γνωρίζεις για eShop με έδρα το σπίτι,
  • 8 βήματα για να δημιουργήσεις eShop με έδρα το σπίτι.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με το πώς φορολογούνται τα eShops.

Τι Ισχύει με την Φορολογία των eShops

Τα eShops δεν υπάγονται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς, αλλά ακολουθούν τη φορολογία της εταιρικής μορφής τους.

Έτσι, ένα eShop το οποίο έχει συσταθεί ως Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΙΚΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ φορολογείται με σταθερό συντελεστή 22% και υποχρεούται σε προκαταβολή φόρου στο 50% για τα πρώτα τρία έτη από τη σύστασή της και στο 80% για τα επόμενα.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι στις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) επιβάλλεται και ένα 5% φόρου επί των μερισμάτων που λαμβάνουν τα μέλη.

Αντιθέτως, εάν το eShop έχει συσταθεί ως ατομική επιχείρηση ακολουθεί την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, όπως βλέπουμε παρακάτω.

Φορολογία Ατομικών Επιχειρήσεων

Στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης, η προκαταβολή φόρου ανέρχεται στο 50% για τα πρώτα τρία έτη από τη σύσταση της και στο 55% για τα επόμενα.

Παράλληλα, όταν ατομική επιχείρηση eShop δηλώνει μηδενικά κέρδη ή ζημία, η φορολόγηση της πραγματοποιείται βάσει τεκμηρίων, όπως π.χ. κατοικίας, αυτοκινήτων, κλπ.

Ειδικά για επιχειρήσεις με μικρό ετήσιο κύκλο εργασιών, είναι δυνατή η απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου, όταν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν πωλήσεις ή παρείχαν υπηρεσίες αξίας μέχρι 10.000€, χωρίς το ΦΠΑ.

Εάν, όμως, τα έσοδα υπερβούν τα 10.000€, η επιχείρηση eShop υποχρεούται να μεταβεί σε καθεστώς ΦΠΑ και να υποβάλει αντίστοιχη δήλωση.

Τέλος, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις καταβάλλεται ετησίως τέλος επιτηδεύματος, το οποίο κυμαίνεται από 800 μέχρι 1.000€ για τις Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, ΙΚΕ, ΕΠΕ και ΑΕ και στα 650€ για τις ατομικές επιχειρήσεις.

Εφόσον, λοιπόν, κατανοήσαμε τι ισχύει για τη φορολογία eShops γενικά, ας προχωρήσουμε στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η δημιουργία eShop με έδρα την κατοικία σου.

Τι Πρέπει να Γνωρίζεις για eShop με Έδρα το Σπίτι

Τις ιδιαιτερότητες ενός eShop με έδρα το σπίτι θα τις αναλύσουμε στις εξής κατηγορίες.

Εταιρική μορφή

Όταν για ένα eShop δηλώνεται ως έδρα η κατοικία ενός προσώπου, τότε η εταιρική μορφή που μπορεί να πάρει είναι μόνο εκείνη της ατομικής επιχείρησης.

Οι λοιπές εταιρικές μορφές eShop απαιτούν ως έδρα χώρο ο οποίος δεν κατοικείται από φυσικά πρόσωπα, αλλά προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση – κάτι το οποίο θα πρέπει να αναφέρεται, μάλιστα, και στο μισθωτήριο συμβόλαιο, σε περίπτωση ενοικίασης.

Η προϋπόθεση αυτή δεν προβλέπει εξαιρέσεις και δύσκολα μπορεί να παρακαμφθεί, λόγω της δυνατότητας διασταύρωσης των στοιχείων μέσω των ηλεκτρονικών δηλώσεων και της πραγματοποίησης επί τόπου ελέγχου.

Dropshipping

Ο μόνος τρόπος να μπορέσεις να αναπτύξεις εμπορική δραστηριότητα με αγοραπωλησία προϊόντων και έδρα του eShop το σπίτι σου είναι το dropshipping.

Dropshipping είναι το εμπορικό μοντέλο, βάσει του οποίου το eShop σου τηρεί απλώς κατάλογο των προϊόντων, χωρίς να διαθέτει αποθήκη, ενώ υπεύθυνοι για την αποθήκευση, διαχείριση και αποστολή των προϊόντων στους πελάτες είναι απευθείας οι προμηθευτές σου.

Σε μία τέτοια περίπτωση, απαιτείται βεβαίωση του προμηθευτή στην εφορία, η οποία έχει τη διακριτική ευχέρεια να τη δεχτεί ή όχι.

Είδος δραστηριότητας

Ακόμη, ένα eShop ως ατομική επιχείρηση με έδρα το σπίτι δεν μπορεί να έχει κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αφορά τις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων και επιτρέπει την επίσκεψη πελατών στην έδρα-κατοικία.

Ούτε, βέβαια, επιτρέπεται να έχει ΚΑΔ που σχετίζεται με δραστηριότητες εστίασης ή άλλων που απαιτούν την τήρηση υγειονομικού πρωτοκόλλου και υποβάλλονται σε τακτικούς υγειονομικούς ελέγχους.

Αντιθέτως, ένα eShop με έδρα το σπίτι μπορεί να αναπτύσσει δραστηριότητα σχετική με την παροχή υπηρεσιών ή το εμπόριο ηλεκτρονικών προϊόντων, όπως είναι τα online magazines ή e-books.

POS

Οποιαδήποτε, όμως, δραστηριότητα κι αν επιλέξεις για το eShop σου με έδρα το σπίτι, θα πρέπει να φροντίσεις για τη δημιουργία επαγγελματικού λογαριασμού και εγκατάσταση POS, καθώς η υποχρέωση αυτή αφορά πλέον σχεδόν κάθε είδος δραστηριότητας, ανεξαρτήτως της εταιρικής μορφής ή της έδρας της επιχείρησης.

Εάν, λοιπόν, έχεις αποφασίσει να δημιουργήσεις eShop με έδρα το σπίτι σου, ας δούμε μαζί ορισμένα βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις.

8 Βήματα για να Δημιουργήσεις eShop με Έδρα το Σπίτι

Τα βασικά βήματα που θα αναφέρουμε στο σημείο αυτό είναι τα εξής οκτώ.

Βήμα 1ο: Επιλογή δραστηριότητας

Όπως ισχύει και στις λοιπές περιπτώσεις επιχειρήσεων, έτσι και σε μία επιχείρηση eShop, θα πρέπει να έχεις επιλέξει εκ των προτέρων την κύρια και τις παρεπόμενες δραστηριότητες, υπηρεσίες ή προϊόντα, που θα παρέχει.

Η επιλογή αυτή των δραστηριοτήτων είναι σημαντική καθώς καθορίζει τον ΚΑΔ του eShop και, εν μέρει, τις εναλλακτικές που έχεις ως προς την έδρα, όπως βλέπουμε παρακάτω.

Βήμα 2ο: Επιλογή έδρας

Γενικότερα, ένα eShop με έδρα ειδικό επαγγελματικό χώρο μπορεί να αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα και να φέρει τον ανάλογο ΚΑΔ.

Αντιθέτως, ένα eShop με έδρα την κατοικία ορισμένου προσώπου περιορίζεται στην ανάπτυξη δραστηριότητας και σε ΚΑΔ σχετικούς με την παροχή υπηρεσιών ή με την εμπορία προϊόντων μέσω dropshipping.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να προσέξεις σε ποιους ΚΑΔ ανήκει η δραστηριότητα του eShop σου, ώστε να διερευνήσεις ποιες οι εναλλακτικές σου ως προς την έδρα του eShop και να επιλέξεις αναλόγως, χωρίς να αντιμετωπίσεις κωλύματα στο μέλλον.

Βήμα 3ο: Εύρεση προμηθευτών

Εάν, λοιπόν, έχεις επιλέξει την αγοραπωλησία προϊόντων, είτε φυσικών είτε ηλεκτρονικών, είναι σημαντικό να έχεις επικοινωνήσει με πιθανούς προμηθευτές και να έχεις διαπραγματευτεί το κόστος, τη διάρκεια και την ανανέωση της προμήθειας, ώστε να μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Βήμα 4ο: Συνεργασία με επιχειρήσεις ταχυμεταφορών

Παράλληλα, θα πρέπει να έχεις ήδη χτίσει εκ των προτέρων μία συνεργασία με εταιρείες ταχυμεταφορών (courier) που θα μπορούν να διαχειριστούν και να παραδώσουν τις τυχόν παραγγελίες σου, εάν αυτές απαιτούν φυσική μεταφορά.

Βήμα 5ο: Συνεργασία με επαγγελματίες

Απαραίτητη εμφανίζεται, επίσης η εκ των προτέρων λήψη συμβουλών από επαγγελματίες, όπως από δικηγόρους και λογιστές.

Αφενός, ένας δικηγόρος μπορεί να σε καθοδηγήσει σε ζητήματα GDPR, συμμόρφωσης, προωθητικών επικοινωνιών και άλλα, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν στις σχέσεις με τους πελάτες του eShop.

Αφετέρου, ένας λογιστής μπορεί να ενημερώσει για τις εναλλακτικές διαχείρισης των φορολογικών σου ή ακόμη και να αναλάβει την οργάνωση και διεκπεραίωση όλων των φορολογικών σου υποχρεώσεων.

Άνοιξε το Δικό σου eShop με Έδρα το Σπίτι

Ειδικότερα για την απλοποιημένη περίπτωση της ατομικής επιχείρησης, ενδείκνυται η συνεργασία με έναν online λογιστή, ο οποίος παρέχει αμεσότερες και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες φορολογικών δηλώσεων, αλλά και φυσική επικοινωνία με λογιστή, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Βήμα 6ο: Κατασκευή eShop

Για την κατασκευή eShop, μπορείς να επιλέξεις μία από τις ειδικές πλατφόρμες δημιουργίας και φιλοξενίας ηλεκτρονικών καταστημάτων, όπως είναι το Wix, το Shopify ή το Squarespace.

Η κάθε μία από αυτές παρέχει διαφορετικές δυνατότητες δωρεάν ή επί πληρωμή, ώστε να μπορείς κάνεις την επιλογή που προσαρμόζεται στις ανάγκες σου.

Βήμα 7ο: Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας

Εφόσον, λοιπόν, έχεις μπει και στη διαδικασία κατασκευής του eShop σου, θα πρέπει το λογότυπο, τα χρώματα και ο σχεδιασμός του eShop να δημιουργούν μία εταιρική ταυτότητα χαρακτηριστική των υπηρεσιών ή προϊόντων που προσφέρεις και διακριτή από τους τυχόν άλλους ανταγωνιστές στην αγορά.

Βήμα 8ο: Προώθηση

Τέλος, μπορείς να ενισχύσεις την αναγνωρισιμότητα του eShop σου μέσω της δημιουργίας αντίστοιχων προφίλ social media (Instagram, TikTok, Facebook, κ.ά.) και διαφημίσεων τόσο μέσα στις ίδιες τις πλατφόρμες όσο και με τη χρήση Google Ads στην αναζήτηση Google ή το YouTube.

Συνοψίζοντας

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η δημιουργία eShop με έδρα το σπίτι αποτελεί μία συμφέρουσα εναλλακτική επιχειρηματικής δραστηριότητας, απαιτώντας, βέβαια, την κατάλληλη ενημέρωση και καθοδήγησή σου στα στάδια υλοποίησης.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείς υπηρεσίες συμβουλευτικής λογιστικής και οργάνωσης των φορολογικών σου ως ιδιώτης ή εταιρεία eShop, δες τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών μας εδώ και κατέβασε το ΠΦ app για Android ή iOS, προκειμένου να λάβεις την πληροφόρηση και υποστήριξη που προσαρμόζεται στις ανάγκες σου!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.