ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Τα Οφέλη ενός Online Λογιστή για Εταιρείες και Ιδιώτες 

Εάν ψάχνεις αμεσότερη και ταχύτερη υποστήριξη στον προγραμματισμό των φορολογικών σου και στην πραγματοποίηση δηλώσεων, τότε ένας online λογιστής αποτελεί την ιδανική λύση.

Ειδικότερα, στο σημερινό άρθρο θα δούμε μαζί:

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με μία σύντομη περιγραφή.

Τι Είναι ένας Online Λογιστής;

Γενικότερα, λογιστής είναι ο επαγγελματίας εκείνος που ασχολείται με την παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών μισθολογικών και άλλων υπηρεσιών προς ιδιώτες ή επιχειρήσεις.

Online λογιστής, από την άλλη, είναι ο επαγγελματίας που παρέχει όλες τις παραπάνω υπηρεσίες, αλλά ψηφιακά.

Πιο συγκεκριμένα, η online λογιστική κάνει χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων, δηλαδή προγραμμάτων, εφαρμογών, cloud, κ.ά., ώστε η υποστήριξη που προσφέρεται να μπορεί να πραγματοποιηθεί με απλώς την υποβολή εντολών από λογιστή και πελάτη στο ψηφιακό σύστημα και, άρα, απομακρυσμένα, αυτόματα και ταχύτερα.

Για να κατανοήσουμε, όμως, για ποιο λόγο ο online λογιστής αποτελεί μία χρήσιμη εναλλακτική, ας προχωρήσουμε στα οφέλη των υπηρεσιών του για έναν ιδιώτη ή επιχείρηση.

5 Οφέλη ενός Online Λογιστή για Εταιρείες και Ιδιώτες

Τα πλεονεκτήματα συνεργασίας με έναν online λογιστή στα οποία θα αναφερθούμε είναι 5 και τα εξής.

Όφελος #1: Αυτοματοποιημένες διαδικασίες

Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο online λογιστής κάνει χρήση νέων ψηφιακών μέσων που δέχονται υποβολή εντολών από το λογιστή και τον πελάτη σε ένα ψηφιακό σύστημα.

Με μόνο την υποβολή των εντολών αυτών, οι διαδικασίες δηλώσεων, αιτήσεων, κλπ. εκκινούν αυτομάτως, χωρίς να απαιτείται ταυτόχρονη διάδραση μεταξύ λογιστή και πελάτη.

Παράλληλα, ένα ψηφιακό σύστημα λογιστικής επιτρέπει την αυτόματη ενημέρωση των δεδομένων σου και τη λήψη ειδοποιήσεων για κάθε ενέργεια που σε αφορά, όπως τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τα αιτήματα επιδομάτων.

Όφελος #2: Άμεση υποστήριξη

Παράλληλα, η μεταφορά των λογιστικών υπηρεσιών σε ψηφιακό περιβάλλον επιτρέπει τη σύνδεσή σου είτε ως ιδιώτη είτε ως επιχείρηση με το λογιστή σου οποιαδήποτε χρονική στιγμή και απομακρυσμένα.

Συνήθως, αυτό πραγματοποιείται είτε με την οργάνωση forum και FAQ στην πλατφόρμα του λογιστή είτε μέσω ειδικού παραθύρου επικοινωνίας με ορισμένο κέντρο εξυπηρέτησης ή chatbot.

Δηλαδή, δεν απαιτείται η ταυτόχρονη διάδραση μεταξύ πελάτη και λογιστή και, άρα, η διαφορά ωραρίων εργασίας του καθενός δεν επηρεάζει την παροχή υποστήριξης.

Όφελος #3: Εξοικονόμηση χρόνου

Από τα δύο παραπάνω πλεονεκτήματα προκύπτει και το εξής.

Αφενός, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών οδηγεί σε ταχύτερη διεκπεραίωσή τους, χωρίς να απαιτείται ταυτόχρονη συνεννόηση πελάτη και λογιστή σε κάθε βήμα τους.

Παραδείγματος χάριν, η υποβολή δήλωσης μέσω του ειδικού app ψηφιακής λογιστικής του Παρασκευά Φορολογά πραγματοποιείται μέχρι και σε 10 λεπτά είτε αυτόματα από το app είτε με τη χρήση υποδείξεων προς το χρήστη.

Αφετέρου, η αμεσότητα εξυπηρέτησης βοηθά την αντιμετώπιση προβλημάτων και αποριών σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Έτσι, ένας ψηφιακός λογιστής επιτρέπει την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε ενεργειών, με τις ελάχιστες απαιτήσεις σε χρόνο τόσο για τους ιδιώτες φορολογουμένους όσο και για εταιρείες με μεγάλο όγκο λογιστικών ζητημάτων.

Όφελος #4: Ευελιξία υπηρεσιών

Ακόμη, η ψηφιοποίηση των λογιστικών υπηρεσιών επιτρέπει την ευκολότερη διαχείριση τους από το λογιστή, με αποτέλεσμα να μπορεί να παρέχει υποστήριξη για περισσότερα θέματα και με την κατάλληλη εξειδίκευση.

Έτσι, ένας online λογιστής μπορεί να προσφέρει από απλές υπηρεσίες για μισθωτούς, ανέργους, φοιτητές, freelancers μέχρι πιο σύνθετες για επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ακινήτων, εκμισθωτές, κ.ά., ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να επιλέξει ευέλικτα την υποστήριξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

Όφελος #5: Χαμηλότερο κόστος

Τέλος, ο απομακρυσμένος και αυτοματοποιημένος χαρακτήρας της ψηφιακής λογιστικής οδηγεί σε μειωμένα λειτουργικά έξοδα για τον online λογιστή, όπως είναι αυτά της μετακίνησης, της μίσθωσης και της συντήρησης χώρων εργασίας.

Όπως είναι λογικό, αυτό αποτυπώνεται και στα κόστη παροχής υπηρεσιών ενός online λογιστή, τα οποία είναι σημαντικά χαμηλότερα από αυτά των παραδοσιακών λογιστικών γραφείων.

Για παράδειγμα, το κόστος υποβολής δήλωσης (Ε1) από ένα παραδοσιακό λογιστικό γραφείο κυμαίνεται στα 20-25 ευρώ, ενώ η online λογιστική μπορεί να προσφέρει την ίδια υπηρεσια σε τιμή μέχρι και 10 ευρώ.

Συγχρόνως, οι τιμοκατάλογοι του Παρασκευά Φορολογά περιλαμβάνουν σύνολο υπηρεσιών δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9, ΦΠΑ, κ.ά. στην τιμή των 12,99 ή 29,99 ευρώ το μήνα, ενώ οι αντίστοιχες υπηρεσίες στο πλαίσιο παραδοσιακής λογιστικής παρέχονται με κόστος από 50 μέχρι 100 ευρώ μηνιαίως.

Εάν, λοιπόν, μετά τα παραπάνω σκέφτεσαι να κάνεις χρήση της online λογιστικής προς όφελός σου, μπορούμε να δούμε μαζί τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Παρασκευάς Φορολογάς ως online λογιστής και για ποιους λόγους αξίζει να εμπιστευτείς τον Παρασκευά Φορολογά.

Γιατί να Επιλέξεις τον Παρασκευά Φορολογά για Online Λογιστή;

Ο Παρασκευάς Φορολογάς αποτελεί το πρώτο γραφείο ψηφιακής λογιστικής για ιδιώτες και επιχειρήσεις που λειτουργεί μέσω mobile app.

Με την εγκατάσταση του app, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα εκ των διαθέσιμων πακέτων υπηρεσιών, αναλόγως των αναγκών και του διαστήματος για το οποίο επιθυμεί να κάνει χρήση τους.

Ειδικότερα, όλα τα διαθέσιμα πακέτα – Standard, Economy, Premium On/Off και Basic Small Business – παρέχουν τη δυνατότητα δήλωσης είτε αυτόματα από το app είτε με την χρήση των κατάλληλων υποδείξεων, όπως και παρακολούθησης του ψηφιακού αρχείου δηλώσεών σου, ώστε να μπορείς να ανατρέξεις ανά πάσα στιγμή.

Ακόμη, τα πακέτα Economy, Premium On/Off και Basic Small Business σου επιτρέπουν την επικοινωνία με φυσικό λογιστή, ενώ με τα Premium On/Off και Basic Small Business μπορείς να υποβάλεις δήλωση Ε9 και να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για επιδόματα, όπως είναι επίδομα θέρμανσης και το κοινωνικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και για τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο, όπως είναι ο ΕΝΦΙΑ, τα τέλη κυκλοφορίας και ο φόρος εισοδήματος.

Συνολικά, τα πακέτα περιλαμβάνουν από απλές υπηρεσίες που χρεώνονται εφάπαξ για μία χρήση μέχρι και πιο σύνθετες με μηνιαία χρέωση και για παραπάνω χρήσεις.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδικό πακέτο για ιδιαίτερες περιπτώσεις υπηρεσιών, οι οποίες ενδέχεται να χρειαστούν στο χρήστη.

Έτσι, ο Παρασκευάς Φορολογάς παρέχει ευελιξία ως προς την επιλογή υπηρεσιών, ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάρμα αναγκών είτε απλών, για ιδιώτες, είτε αυξημένων, για εταιρίες.

Όλα τα παραπάνω, μάλιστα, πραγματοποιούνται στον ελάχιστο χρόνο και η υποβολή της κάθε σου δήλωσης μπορεί να διαρκέσει τόσο λίγο όσο 10 λεπτά!

Με Λίγα Λόγια

Εάν, λοιπόν, ψάχνεις να επιλέξεις τον κατάλληλο λογιστή και επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά, ενημερώσου για τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών μας εδώ και κατέβασε το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να ενημερωθείς για τις λύσεις που σε συμφέρουν!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.