ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

ΕΝΦΙΑ: Τι Είναι και Πώς Υπολογίζεται (Οδηγός 2023)

Ανάμεσα στη πληθώρα φόρων που υπάρχει στην Ελλάδα για φυσικά και νομικά πρόσωπα, βρίσκεται ο ΕΝΦΙΑ τον οποίο πρέπει να γνωρίζεις.

Από το:

Καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τον φόρο αυτό, τα οποία θα καλύψουμε στον σημερινό οδηγό.

Πριν εμβαθύνουμε, ας ξεκινήσουμε με ορισμένα βασικά πράγματα.

Τι Είναι ο ΕΝΦΙΑ 

Ο ΕΝΦΙΑ ή αλλιώς Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων είναι ένας φόρος που επιβάλλεται από το κράτος στην ακίνητη περιουσία.

Πρόκειται για το λεγόμενο “χαράτσι” που υπήρχε στο παρελθόν, και καλούνται να το πληρώσουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, είτε πρόκειται για σπίτια, οικόπεδα, ή αγροτεμάχια.

Σε αντίθεση με τον ΦΠΑ για παράδειγμα ο οποίος είναι έμμεσος φόρος, ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας άμεσος ετήσιος φόρος, ο οποίος μπορεί να χωριστεί σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ώστε να είναι ευκολότερη η αποπληρωμή του.

Φυσικά, το ύψος του συνολικού ποσού καθορίζεται από διάφορους παράγοντες τους οποίους θα αναλύσουμε στην συνέχεια.

Πλήρωσε τον ΕΝΦΙΑ μέσα από το app του Παρασκευά Φορολογά!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται στα εμπράγματα δικαιώματα της:

 • Πλήρους κυριότητας
 • Ψιλής κυριότητας
 • Επικαρπίας
 • Οίκησης

Καθώς και της επιφάνειας του ακινήτου.

Επιβάλλεται επίσης στα εμπράγματα (ή ενοχικά) δικαιώματα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και πισίνων, που αποτελούν μέρος του εκάστοτε ακινήτου.

Προσοχή: Ο ΕΝΦΙΑ είναι φόρος που αφορά το ίδιο το ακίνητο και όχι τυχόν εισοδήματα που αποκτώνται από αυτό, καθώς αυτά φορολογούνται βάσει του φόρου ενοικίων.

Τώρα που είδαμε ορισμένα βασικά πράγματα για τον ΕΝΦΙΑ ως φόρο, ας δούμε πιο αναλυτικά πώς καθορίζεται το ύψος του και στη συνέχεια πώς μπορείς να πληρώσεις τον ΕΝΦΙΑ βήμα-βήμα, καθώς και πώς βλέπεις τον ΕΝΦΙΑ.

Πώς Υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, υπάρχουν αρκετοί συντελεστές που καθορίζουν το ύψος του ποσού του ΕΝΦΙΑ που καλούμαστε να πληρώσουμε.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν 9 συντελεστές οι οποίοι είναι οι εξης:

 1. Επιφάνεια ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα
 2. Τιμή ζώνης
 3. Παλαιότητα ακινήτου
 4. Απομείωση επιφάνειας
 5. Όροφος ακινήτου
 6. Αριθμός προσόψεων
 7. Βοηθητικοί χώροι
 8. Ημιτελές κτίσμα
 9. Μονοκατοικία

Ας τα δούμε αναλυτικά ένα-ένα.

Συντελεστής #1: Επιφάνεια Ακινήτου

Όπως είναι λογικό, όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια ενός ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα, τόσο υψηλότερος θα είναι και ο ΕΝΦΙΑ.

Τα τετραγωνικά μέτρα ενός ακινήτου χωρίζονται σε κύριους και βοηθητικούς χώρους και αναφέρονται ξεχωριστά στο Ε9.

Συντελεστής #2: Τιμή Ζώνης

Η τιμή ζώνης δείχνει ακριβώς το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου, βάσει των τετραγωνικών του μέτρων, όπου ισχύει η παρακάτω κλίμακα:

Τιμές Ζώνης για Υπολογισμό ΕΝΦΙΑ

Οι παραπάνω τιμές έχουν προκύψει έπειτα από πρόσφατες μειώσεις, όμως όσον αφορά τις τιμές ζώνης από 4.001 έως 4.500€, η τιμή παραμένει στα 11,1€.

Βέβαια, για τιμές ζώνης από 4.501€ έως 5.000€ η τιμή αυξάνεται στα 13,4€ και στα 16,2€ για τιμή ζώνης μεγαλύτερη των 5.000€.

Συντελεστής #3: Παλαιότητα Ακινήτου

Όσον αφορά τη παλαιότητα του ακινήτου, αυτή τεκμηριώνεται βάσει της νεότερης οικοδομικής άδειας. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, τότε τεκμηριώνεται βάσει του έτους κατασκευής το οποίο πρέπει να προκύπτει από δημόσιο έγγραφο.

Πλαιότητα Ακινήτου για Υπολογισμό ΕΝΦΙΑ

Συντελεστής #4: Απομείωση Επιφάνειας

Η απομείωση εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων, όπως είναι:

 • Βιομηχανικά κτίρια
 • Τουριστικές εγκαταστάσεις
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Νοσηλευτήρια

Και κλιμακώνεται ανάλογα των τετραγωνικών τους μέτρων.

Απομείωση Επιφάνειας για Υπολογισμό ΕΝΦΙΑ

Συντελεστής #5: Όροφος

Ανάλογα με τον όροφο που βρίσκεται το ακίνητο, προκύπτει και ο ανάλογος συντελεστής.

Σημείωση: Ο συντελεστής ορόφου δεν εφαρμόζεται στα Ειδικά Κτίρια και στους βοηθητικούς χώρους.

Όροφος Ακινήτου για Υπολογισμό ΕΝΦΙΑ

Συντελεστής #6: Αριθμός Προσόψεων

Όπως προηγουμένως, έτσι και εδώ ο αριθμός προσόψεων δεν εφαρμόζεται σε Ειδικά Κτίρια και ισχύει η παρακάτω κλίμακα.

Αριθμός Προσόψεων για Υπολογισμό ΕΝΦΙΑ

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους υπόλοιπους 3 συντελεστές ισχύουν τα εξής:

 • Συντελεστής #7: Βοηθητικοί Χώροι (συντελεστής = 0,1)
 • Συντελεστής #8: Ημιτελές κτίσμα (συντελεστής = 0,4)
 • Συντελεστής #9: Μονοκατοικία (συντελεστής = 1,02)

Για να υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ, το γινόμενο βασικού φόρου ανά τ.μ. επί αριθμό τ.μ. θα πολλαπλασιάζεται, διαδοχικά με τους συντελεστές παλαιότητας, πρόσοψης, ορόφου και επιφανείας για να προκύψει το τελικό ποσό του κύριου φόρου.

Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουμε ότι επεκτείνεται η έκπτωση φόρου 30% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 100.000€. Επιπλέον, προσδιορίζεται στο 25% η έκπτωση φόρου για αξία ακίνητης περιουσίας από 100.001 εως 150.000€.

Τέλος, παύει να ισχύει ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ και θα διατηρείται μόνο ο κύριος.

Αξίζει βέβαια να αναφέρουμε πως υπάρχουν πλέον δύο κατηγορίες προσαυξήσεων, με τη πρώτη να  αφορά όσους κατέχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 300.000€ στην οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα ακίνητο με αντικειμενική αξία μεγαλύτερη των 400.000€ (σε αυτή τη περίπτωση υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε ακίνητο πρόσθετος ΕΝΦΙΑ βάσει κλίμακας με αφορολόγητο όριο 400.000€ και συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως 1%).

Η δεύτερη κατηγορία αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 500.000€. Σε αυτή τη περίπτωση, το άθροισμα κύριου ΕΝΦΙΑ και τυχόν πρόσθετου ΕΝΦΙΑ για ακίνητα αξίας άνω των 400.000€ θα προσαυξάνεται βάσει της παρακάτω κλίμακας:

Ποσοστό Προσαύξησης ΕΝΦΙΑ

Τι Μειώσεις ΕΝΦΙΑ Υπάρχουν;

Πριν περάσουμε στο πότε βγαίνει ο ΕΝΦΙΑ, πώς βλέπεις τον ΕΝΦΙΑ και πώς τον πληρώνεις, ας δούμε συνοπτικά και τι εκπτώσεις υπάρχουν στον φόρο αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με τη αξία του ακινήτου, την οικογενειακή κατάσταση και το ύψος του εισοδήματος υπάρχουν οι παρακάτω μειώσεις φόρου:

Περιπτώσεις Μείωσης ΕΝΦΙΑ

Επιπλέον, προκύπτει μείωση 50% για νοικοκυριά που πληρούν 2 κριτήρια, όπως είναι το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 9.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος), καθώς και η επιφάνεια του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η αξία του το ποσό των:

 • 80.000 ευρώ για άγαμο
 • 150.000 ευρώ για τον έγγαμο ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο 
 • 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον/την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Πώς Πληρώνεις και Βλέπεις τον ΕΝΦΙΑ 

Αρχικά, να αναφέρουμε πως για τον ΕΝΦΙΑ 2022 οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώσουν τον φόρο σε 10 μηνιαίες δόσεις, ξεκινώντας από τον Μάιο και τελειώνοντας τον Φεβρουάριο του 2023:

 1. Πρώτη δόση 31/5/2022
 2. Δεύτερη δόση 30/6/2022
 3. Τρίτη δόση 31/7/2022
 4. Τέταρτη δόση 31/8/2022
 5. Πέμπτη δόση 30/9/2022
 6. Έκτη δόση 31/10/2022
 7. Έβδομη δόση 30/11/2022
 8. Όγδοη δόση 31/12/2022
 9. Ένατη δόση 31/1/2023
 10.  Δέκατη δόση 28/2/2023

Από εκεί και πέρα, για να βρεις το εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ πρέπει να επισκεφθείς την αρχική σελίδα της ΑΑΔΕ και να επιλέξεις τη Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ.

Εκκαθαριστικό Ε9/ΕΝΦΙΑ ΑΑΔΕ

Ύστερα κάνεις είσοδο στην εφαρμογή.

Εφαρμογή ΑΑΔΕ για Εκκαθαριστικό Ε9/ΕΝΦΙΑ

Και αφού συμπληρώσεις τα στοιχεία του Taxis μπορείς είτε να κάνεις νέα δήλωση Ε9, είτε να δεις μια ήδη υπάρχουσα.

Δηλώσεις Ε9 ΑΑΔΕ

Στο εν λόγω καθαριστικό θα μπορείς να δεις τις δόσεις ΕΝΦΙΑ που πρέπει να αποδώσεις, και όσον αφορά την ταυτότητα οφειλής μπορείς να τη βρεις μέσω της ΑΑΔΕ επιλέγοντας Οφειλές εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή.

Με Λίγα Λόγια

Συνοπτικά, αυτά ισχύουν όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, έναν από τους πιο πολυσυζητημένους φόρους τα τελευταία χρόνια.

Αν θες λοιπόν να υποβάλεις όλες τις κατάλληλες δηλώσεις, να κάνεις πληρωμές προς το δημόσιο, καθώς και να λαμβάνεις ειδοποιήσεις στο κινητό σου για οφειλές ΕΝΦΙΑ, κατέβασε την εφαρμογή του Παρασκευά Φορολογά για Android ή iOS, και κάνε όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις από το κινητό σου!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.