ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Σύνταξη Αναπηρίας: Ποιες οι Προϋποθέσεις & τα Ποσοστά

Η σύνταξη αναπηρίας αποτελεί ένα ειδικό μέτρο στήριξης για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ που εμφανίζουν αναπηρία οποιουδήποτε είδους.

Στο σημερινό άρθρο, λοιπόν, θα δούμε:

Ας ξεκινήσουμε με έναν σύντομο ορισμό.

Τι Είναι η Σύνταξη Αναπηρίας;

Σύνταξη αναπηρίας είναι η πρόωρη σύνταξη που καταβάλλεται στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ που έχουν εμφανίσει κάποιας μορφής αναπηρία. Το ύψος της σύνταξης αναπηρίας καθορίζεται με βάση την εθνική σύνταξη – όπως ανακοινώνεται κάθε φορά – και κυμαίνεται αναλόγως του ποσοστού αναπηρίας.

Πριν, όμως, δούμε πώς διαμορφώνεται το ποσό της σύνταξης αναπηρίας, ας αναλύσουμε τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορήγησή της.

Προϋποθέσεις για τη Σύνταξη Αναπηρίας

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας διακρίνονται στις εξής υποκατηγορίες.

#1: Ασφάλιση

Το άτομο που αιτείται τη σύνταξη αναπηρίας θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ και να έχει συμπληρώσει ορισμένο χρονικό διάστημα ασφάλισης. Ειδικότερα, απαιτούνται:

α. 2 έτη ασφάλισης εντός της 5ετίας πριν την επέλευση της αναπηρίας,

β. 2 έτη ασφάλισης εντός της 5ετίας πριν την διακοπή της ασφάλισης (ανεξαρτήτως του λόγου διακοπής),

ή

γ. 15 έτη ασφάλισης οποτεδήποτε πριν τη διακοπή της ασφάλισης και μέχρι την επέλευση της αναπηρίας, εφόσον ο αιτών δεν έχει ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Σύνταξη Αναπηρίας: Απαιτούμενος Χρόνος - Περίπτωση Α'
Σύνταξη Αναπηρίας: Απαιτούμενος Χρόνος - Περίπτωση Β'

Σε περίπτωση, τώρα, που η διακοπή της ασφάλισης (περ. β΄) προκύπτει μετά την επέλευση της αναπηρίας (περ. α΄), η πενταετία υπολογίζεται από τη στιγμή διακοπής της ασφάλισης.

Σύνταξη Αναπηρίας: Απαιτούμενος Χρόνος - Περίπτωση Γ'

#2: Αναπηρία

Όπως έχει γίνει προφανές, ο αιτών θα πρέπει να εμφανίζει αναπηρία, ανεξαρτήτως ποσοστού. Ειδικά για τη λήψη της αναπηρικής σύνταξης, η αναπηρία και το ποσοστό της θα πρέπει να πιστοποιούνται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται.

Ως αναπηρία λογίζεται η ανικανότητα που προκύπτει από οποιοδήποτε παράγονται και ενδεικτικά από

Σύνταξη αναπηρίας λαμβάνουν, επίσης, οι γονείς, αδελφοί και σύζυγοι ατόμων με αναπηρία, αλλά και οι μητέρες ή χήροι πατέρες τέκνων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία.

#3: Μόνιμη και νόμιμη διαμονή

Τέλος, για τη σύνταξη αναπηρίας δεν ισχύει η προϋπόθεση 15ετούς μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, όπως εφαρμόζεται κατά κανόνα για τη λήψη εθνικής σύνταξης.

Έχοντας δει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες καθίσταται κανείς δικαιούχος της σύνταξης αναπηρίας, ας προχωρήσουμε σε τι ποσοστά καταβάλλεται η σύνταξη αυτή.

Ποσοστά Χορήγησης Σύνταξης Αναπηρίας

Όπως αναφέραμε παραπάνω, η σύνταξη αναπηρίας υπολογίζεται μηνιαίως σε ποσοστά επί της εθνικής σύνταξης που ισχύει για κάθε έτος και κυμαίνεται αναλόγως του ποσοστού αναπηρίας του αιτούντος ως εξής:

 • Για ποσοστό ανικανότητας έως 49,99% χορηγείται στο 40%,
 • Για ποσοστό ανικανότητας από 50% έως 66,99% χορηγείται στο 50%,
 • Για ποσοστό ανικανότητας από 67% έως 79,99% χορηγείται στο 75% και
 • Για ποσοστό ανικανότητας από 80% και άνω χορηγείται πλήρως το ποσό της εθνικής σύνταξης.

Συγκεκριμένα για το 2022 η εθνική σύνταξη υπολογίζεται στα 384€, ενώ για το 2023 πρόκειται να αυξηθεί στα 411€ μηνιαίως.

Εδώ, αξίζει να αναφέρουμε ότι εάν η αναπηρία προέκυψε λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, το ποσό της σύνταξης αναπηρίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 768€.

Εάν από τα παραπάνω, λοιπόν, διαπιστώνεις ότι εσύ ή ορισμένο οικογενειακό σου μέλος πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη σύνταξη αναπηρίας, ας κλείσουμε με το πώς μπορείτε να κάνετε την αίτηση για τη σύνταξη αναπηρίας.

Πώς να Κάνεις την Αίτηση για Σύνταξη Αναπηρίας

Πριν την πραγματοποίηση της αίτησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει σιγουρευτεί ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας μέσω της διαδικτυακής Εθνικής Πύλης Αναπηρίας.

Στη συνέχεια, όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις συντάξεων, η αίτηση μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης του e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα:

 1. Με την επίσκεψη της σελίδας, επιλέγεις την ένδειξη “Είσοδος στην Υπηρεσία”.
Αίτηση για Σύνταξη Αναπηρίας μέσω e-ΕΦΚΑ
 1. Έπειτα, ανακατευθύνεσαι σε μία σελίδα όπου ζητούνται το όνομα χρήστη και ο κωδικός TAXISnet.
 2. Με τη συμπλήρωση των παραπάνω κωδικών, καλείσαι να συμπληρώσεις το ΑΜΚΑ σου, ενώ το ΑΦΜ σου συμπληρώνεται αυτόματα.
 3. Κατόπιν, βρίσκεσαι στην ιστοσελίδα της Ψηφιακής Απονομής Σύνταξης “ΑΤΛΑΣ”, όπου επιλέγεις την κατηγορία “Κύρια Σύνταξη Αναπηρίας”.
Αίτηση για Σύνταξη Αναπηρίας μέσω e-ΕΦΚΑ
 1. Στο επόμενο παράθυρο, επανεπιλέγεις πάνω αριστερά την κατηγορία “Απονομή Κύριας Σύνταξης Αναπηρίας”.
Αίτηση για Σύνταξη Αναπηρίας μέσω e-ΕΦΚΑ
 1. Κάτω από τον τίτλο “Αίτηση Απονομής Κύριας Σύνταξης Λόγω Αναπηρίας”, επιλέγεις την ένδειξη “+Νέα”.
Αίτηση για Σύνταξη Αναπηρίας μέσω e-ΕΦΚΑ
 1. Τέλος, ανακατευθύνεσαι στην τελική φόρμα της αίτησης όπου σου ζητούνται επιπλέον στοιχεία τα οποία κατηγοριοποιούνται στις υποενότητες 1 έως 11, όπως φαίνεται παρακάτω.
Αίτηση για Σύνταξη Αναπηρίας μέσω e-ΕΦΚΑ

Με Λίγα Λόγια

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η αναπηρική σύνταξη μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τα άτομα με αναπηρία ή τα συγγενικά τους πρόσωπα που είναι ασφαλισμένα ή έχουν ασφαλιστεί στον ΕΦΚΑ.

Ωστόσο, η διαδικασία αίτησης, συγκέντρωσης και συμπλήρωσης όλων των απαραίτητων στοιχείων ενδέχεται να αποδειχθεί χρονοβόρα και κοπιώδης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτυχώς.

Για το λόγο αυτό, στον Παρασκευά Φορολογά, σε υποστηρίζουμε σε κάθε στάδιο των αιτήσεων για παροχές – όπως είναι η σύνταξη αναπηρίας – και επιδόματα, μέσω online λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, αλλά και υπηρεσιών εκπροσώπησης σε δημόσιους φορείς.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείς να γνωρίσεις την υποστήριξη του ΠΦ, δεν έχεις παρά να κατεβάσεις το το ΠΦ app για Android ή iOS ή να επικοινωνήσεις μαζί μας, προκειμένου να πραγματοποιήσεις κάθε αίτησή σου εύκολα και γρήγορα!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.