ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Επίδομα Αδείας: Τι Είναι, Πώς Υπολογίζεται & Πότε Καταβάλλεται

Είτε έχεις ήδη πραγματοποιήσει τις διακοπές σου είτε ακόμη σχεδιάζεις αυτές που έρχονται, αξίζει να γνωρίζεις τι παροχές δικαιούσαι κατά τη λήψη άδειας.

Μία από τις παροχές αυτές αποτελεί και το επίδομα αδείας.

Έτσι, στο παρόν άρθρο θα δούμε μαζί

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με μία σύντομη περιγραφή.

Τι Είναι το Επίδομα Αδείας;

Κατά τη λήψη ετήσιας κανονικής άδειας, ο κάθε εργαζόμενος δικαιούται:

α. τις τακτικές αποδοχές που θα λάμβανε αν εργαζόταν κανονικά κατά το διάστημα αυτό και

β. το επίδομα αδείας.

Όπως και κάθε άλλο επίδομα, έτσι και το επίδομα αδείας αποτελεί μία πρόσθετη χρηματική ενίσχυση που προβλέπει το κράτος προς διευκόλυνση του εργαζομένου κατά το διάστημα της άδειάς του.

Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλα επιδόματα, περιλαμβάνεται στις αποδοχές από παροχή μισθωτών υπηρεσιών και, άρα, περιλαμβάνεται στη φορολογική σου δήλωση, ακολουθώντας τη φορολογία εισοδήματος από μισθωτή εργασία.

Το επίδομα αδείας καταβάλλεται απευθείας από τον εργοδότη, με μόνες προϋποθέσεις

  • την ύπαρξη σχέσης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου και
  • τη λήψη άδειας συνολικά ή τμηματικά από τον εργαζόμενο.

Έχοντας κατανοήσει τα παραπάνω, ας προχωρήσουμε στο πώς υπολογίζεται το επίδομα αδείας.

Πώς Υπολογίζεται το Επίδομα Αδείας;

Το επίδομα αδείας υπολογίζεται βάσει των τακτικών αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Ειδικότερα, ισούται με τις αντίστοιχες αποδοχές που θα λάμβανε ο εργαζόμενος, εάν εργαζόταν κανονικά κατά το διάστημα αυτό.

Ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές

  • ενός 15ημέρου απασχόλησης για τους υπαλλήλους με μηνιαίο μισθό ή
  • ενός 13ημέρου απασχόλησης για τους υπαλλήλους με ημερομίσθιο, ποσοστά, αποδοχές κατά μονάδα εργασίας ή άλλη μορφή.

Οποιαδήποτε επιπλέον χρηματική παροχή που καταβάλλει ο εργοδότης μαζί με το επίδομα αδείας και ξεπερνάει τα παραπάνω όρια, δεν αποτελεί επίδομα αδείας για το υπερβάλλον ποσό, αλλά μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη ως παροχή άλλης μορφής.

Ας δούμε, τώρα, πότε πρέπει να καταβάλλεται το επίδομα αδείας.

Πότε Πρέπει να Καταβάλλεται το Επίδομα Αδείας;

Το επίδομα αδείας καταβάλλεται στον εργαζόμενο απευθείας από τον εργοδότη και, συγκεκριμένα, προκαταβάλλεται κατά την έναρξη των ημερών αδείας.

Σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί πλήρης η ετήσια άδεια κατά το αντίστοιχο έτος και ούτε μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους, το επίδομα αδείας καταβάλλεται εκ των υστέρων και αναλογεί στις ημέρες αδείας που δεν λήφθηκαν.

Πότε Καταβάλλεται το Επίδομα Αδείας

Κάθε άλλη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου που αφορά το χρόνο καταβολής του επιδόματος και επιβαρύνει τη θέση του εργαζομένου, θεωρείται μη νόμιμη και, τελικά, άκυρη.

Έχοντας δει τα βασικά σημεία για την κατανόηση του επιδόματος αδείας, αξίζει να αναφερθούμε και σε ορισμένα πιο ειδικά χαρακτηριστικά που πρέπει να γνωρίζετε για το επίδομα αυτό.

3+1 Πράγματα που Πρέπει να Γνωρίζεις για το Επίδομα Αδείας

Αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας σε περίπτωση λήξης σύμβασης

Το δικαίωμα στις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας διατηρείται, ακόμη και στην περίπτωση όπου η σύμβαση λήγει πριν ο εργαζόμενος πάρει το σύνολο της άδειας που του οφείλεται.

Έτσι, μετά τη λήξη της σύμβασης, ο εργαζόμενος λαμβάνει τις αποδοχές και το επίδομα που αναλογούν στις μέρες μη ληφθείσας άδειας.

Η σύμβαση μπορεί να έχει λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, όπως π.χ. με απόλυση, παραίτηση ή λήξη της ως ορισμένου χρόνου.

Αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας σε περίπτωση απόλυσης κατά την άδεια

Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος απολυθεί κατά τη διάρκεια ημερών αδείας του, η απόλυση αυτή θεωρείται άκυρη, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να μπορεί να διεκδικήσει τις αποδοχές και το επίδομα αδείας που θα έπαιρνε για τις υπόλοιπες ημέρες αδείας του.

Μάλιστα, απαγορεύεται και η προειδοποίηση απόλυσης κατά το διάστημα της άδειας, καθώς εξισώνεται με αναγγελία απόλυσης η οποία, όμως, πραγματοποιείται μόλις παρέλθει το διάστημα της άδειας.

Τμηματική καταβολή επιδόματος αδείας

Όπως προαναφέραμε, το επίδομα προκαταβάλλεται κατά την έναρξη της άδειας του εργαζομένου.

Κατά κανόνα, ο εργαζόμενος λαμβάνει την άδεια συνολικά και συνεχόμενα, αλλά μπορεί κατ’ εξαίρεση να ζητήσει από τον εργοδότη να τη λάβει σε δύο περιόδους ή σε παραπάνω σπαστά διαστήματα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά τα δύο πρώτα έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, η άδεια παρέχεται πάντα σε σπαστά διαστήματα που αντιστοιχούν στους μήνες προϋπηρεσίας που έχουν διανυθεί.

Στις περιπτώσεις, λοιπόν, τμηματικής άδειας, το επίδομα αδείας καταβάλλεται επίσης τμηματικά και αντιστοιχεί στον αριθμό ημερών αδείας που έλαβε ο εργαζόμενος κάθε φορά.

Διαδικασία λήψης επιδόματος αδείας

Σε αντίθεση με τις άλλες μορφές επιδομάτων (π.χ. προνοιακά επιδόματα) που απαιτούν την υποβολή αίτησης, το επίδομα άδειας δεν απαιτεί καμία διαδικασία αίτησης προκειμένου να καταβληθεί στον εργαζόμενο.

Αρκεί η ύπαρξη σχέσης εξαρτημένης εργασίας με τον εργοδότη και η συμφωνία για λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, προκειμένου το επίδομα να καταβληθεί απευθείας από τον εργοδότη.

Με Λίγα Λόγια

Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι το να κατανοήσουμε τι ισχύει για το επίδομα αδείας είναι κάτι εύκολο, αλλά και απαραίτητο σε περίπτωση που επιθυμείς να προγραμματίσεις την άδειά σου.

Επειδή, όμως, το επίδομα αδείας περιλαμβάνεται στη φορολογική δήλωσή σου, είναι λογικό η δήλωσή του μαζί με τις λοιπές αποδοχές από μισθωτή εργασία να απαιτεί την κατάλληλη προσοχή σου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί σωστά και επιτυχώς.Για το λόγο αυτό, ο Παρασκευάς Φορολογάς προσφέρει ειδική συμβουλευτική υποστήριξη καθ’ όλη την πορεία της δήλωσης, καθώς και υπηρεσίες υποβολής δηλώσεων για την πληρέστερη διευκόλυνσή σου.

Κάνε τη Φορολογική σου Δήλωση με την εφαρμογή του Παρασκευά Φορολογά

Εάν, λοιπόν, επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά, ενημερώσου για τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών μας εδώ και κατέβασε το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να ενημερωθείς για λύσεις που σε ωφελούν και να πραγματοποιήσεις τις δηλώσεις σου εύκολα και γρήγορα!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.