ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

5 Είδη Δανείων που Πρέπει να Γνωρίζεις (Οδηγός 2023)

Είναι αλήθεια πως ένα δάνειο μπορεί να σου επιτρέψει να κάνεις πράγματα πιο άμεσα, από ότι θα μπορούσες χωρίς αυτό. 

Μάλιστα, υπάρχουν διάφορα είδη δανείων για διαφορετικές περιπτώσεις, τα οποία καλό είναι να γνωρίζεις πριν κάνεις αίτηση για κάποιο.

Για τον λόγο αυτό, στο σημερινό άρθρο θα δούμε:

Με σκοπό να λάβεις την καλύτερη δυνατή απόφαση, ιδιαίτερα από την στιγμή που πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα.

Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά.

Πώς Δουλεύουν τα Δάνεια;

Με απλά λόγια, όταν δανείζεσαι χρήματα από μια τράπεζα και έχεις την υποχρέωση να τα αποπληρώσεις στο μέλλον, αυτό ονομάζεται δάνειο.

Μερικοί λόγοι που πολλοί άνθρωποι παίρνουν δάνεια είναι για να:

 • Αγοράσουν ένα αυτοκίνητο
 • Αγοράσουν μια κατοικία
 • Αποπληρώσουν έκτακτα χρέη
 • Ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση με ρευστότητα

Και άλλες διάφορες περιπτώσεις.

Βέβαια, δεν πρέπει να αποπληρώσεις στην τράπεζα ακριβώς το ποσό το οποίο δανείστηκες, αλλά ένα μεγαλύτερο, αφού υπάρχει και το επιτόκιο.

Το επιτόκιο στην ουσία σου δείχνει πόσο είναι το κόστος να δανειστείς κάτι και όσο πιο υψηλό είναι, τόσο περισσότερα θα πρέπει να δώσεις πίσω στη τράπεζα, με την πάροδο του χρόνου.

Τώρα που είδαμε ορισμένα βασικά πράγματα για τα δάνεια, ας δούμε τα κύρια είδη τους.

Τα 5 Είδη Δανείων που Πρέπει να Γνωρίζεις

Όπως αναφέραμε, πριν κατασταλάξεις στο δάνειο που θα πάρεις, πρέπει να γνωρίζεις τι είδη υπάρχουν.

Κάθε ένα έχει διαφορετικό σκοπό και διαφορετικά κριτήρια, ανάλογα με τη τράπεζα που το παρέχει.

Είδος #1: Στεγαστικό δάνειο

Το στεγαστικό δάνειο πρόκειται για ένα δάνειο που αποσκοπεί στην αγορά ενός ακινήτου, ενός οικοπέδου, ή ακόμα και στην συντήρησή του ακινήτου.

Σημείωση: Σε περίπτωση που υπάρξει αδυναμία αποπληρωμής του δανείου, η τράπεζα θα έχει το νομικό δικαίωμα να κατάσχει το σπίτι και να το πουλήσει, ώστε να ανακτήσει τα ποσά που οφείλονται σε αυτήν.

Τον συγκεκριμένο τύπο δανείου μπορούν να αιτηθούν και άτομα τα οποία ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες όπως για παράδειγμα οι πυροπαθείς, πλημμυροπαθείς, και η αποπληρωμή τους μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 40 έτη.

Τα επιτόκια εδώ τείνουν να είναι χαμηλότερα από τα υπόλοιπα, επειδή αγοράζεται ένα περιουσιακό στοιχείο του οποίου η αξία πιθανότατα να αυξηθεί στο μέλλον.

Να σημειωθεί επίσης πως τα τελευταία χρόνια δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο ένα στεγαστικό δάνειο να χρησιμοποιείται για την αγορά ενός ακινήτου, που προορίζεται για βραχυχρόνια μίσθωση (σε μοντέλα όπως είναι το Airbnb).

Σε αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να είσαι καλά ενημερωμένος και για την φορολογία ενοικίων που υπάρχει στην Ελλάδα.

Είδος #2: Καταναλωτικό δάνειο

Το καταναλωτικό δάνειο είναι ένα από τα είδη δανείων που χορηγείται σχετικά εύκολα και αποσκοπεί στην κάλυψη προσωπικών αναγκών με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.

Το ποσό που χορηγείται σε ένα καταναλωτικό δάνειο δεν ξεπερνάει συνήθως τα 25.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το ποσό δεν δίνεται στον πελάτη αλλά δίνεται απευθείας στον έμπορο από τον οποίο έγινε η αγοραπωλησία. 

Παρ΄όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτικά δάνεια τα οποία δεν χορηγούνται αποκλειστικά με σκοπό την αγορά προϊόντων, οπότε ο δανειζόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει δικαιολογητικά αγοράς. 

Είδος #3: Δάνειο αυτοκινήτου

Το δάνειο αυτοκινήτου είναι ένα βραχυχρόνιο είδος δανείου το οποίο χορηγείται για την αγορά ενός νέου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου (ή και μοτοσικλέτας).

Συνήθως, το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα συνεργάζεται απευθείας με έναν έμπορο, στον οποίο και γίνεται απευθείας η εκταμίευση.

Σημείωση 1: Όποιο και να είναι το επιτόκιο ανάλογα με την τράπεζα, προστίθεται εισφορά 0.6% βάσει του νόμου 128/1975.

Σημείωση 2: Το δάνειο αυτοκινήτου είναι ασφαλές δάνειο, διότι σε περίπτωση που ο δανειζόμενος δεν μπορέσει να εξοφλήσει όλο το ποσό, η τράπεζα έχει δικαίωμα να κατάσχει το αυτοκίνητο προκειμένου να πάρει πίσω τα χρήματα που δάνεισε.

Αν και το δάνειο αυτοκινήτου σχετίζεται με ένα άμεσο κόστος, αυτό της αγοράς του οχήματος, δεν πρέπει να ξεχνάς και τα έμμεσα κόστη που υπάρχουν.

Για παράδειγμα, ένα από τα κυριότερα είναι η πληρωμή τελών κυκλοφορίας, για τα οποία μπορείς να λαμβάνεις ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής του Παρασκευά Φορολογά

Ας περάσουμε στο επόμενο είδος δανείου.

Είδος #4: Προσωπικό δάνειο

Το προσωπικό δάνειο είναι ένας τύπος δανείου που χορηγείται για την κάλυψη προσωπικών αναγκών του καθενός, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να γνωστοποιούνται στην τράπεζα που το χορηγεί.

Συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ, και θεωρείται επισφαλές δάνειο, διότι σαν δανειζόμενος ζητάς να λάβεις ένα δάνειο για προσωπική χρήση χωρίς να γνωστοποιείς τις προθέσεις σου στη τράπεζα, οπότε δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσεις να αποπληρώσεις όλο το ποσό μελλοντικά.

Ορισμένα βασικά είδη προσωπικών δανείων είναι το ανοιχτό και το φοιτητικό δάνειο.

Πώς ξέρεις όμως αν δικαιούσαι προσωπικό δάνειο;

Αν και κάθε τράπεζα έχει τα δικά της κριτήρια, προσωπικό δάνειο μπορούν να λάβουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν φορολογική δήλωση.

Είδος #5: Επιχειρηματικό δάνειο

Τα επιχειρηματικά δάνεια χορηγούνται σε δανειολήπτες οι οποίοι είναι επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες

Μπορεί να αποσκοπεί σε οποιαδήποτε ανάγκη έχει σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως είναι η ανάγκη ρευστότητας, η πληρωμή χρεών ή προσωπικού, καθώς και ενέργειες που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Επιχειρηματικό δάνειο δικαιούνται να λάβουν όποιοι πελάτες περιλαμβάνονται σε μία εκ των παρακάτω εταιρικών μορφών

 • Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)
 • Ατομική Επιχείρηση
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
 • Ομόρρυθμες Εταιρείες (ΟΕ)
 • Ετερόρρυθμες Εταιρείες (ΕΕ)
 • ΙΚΕ

Καθώς τα επιχειρηματικά δάνεια αποτελούν ένα είδος χρηματοδότησης μιας επιχείρησης.

Ονομαστικά, άλλα είδη δανείων είναι τα τοκοχρεολύσια και τα αλληλόχρεα.

Τώρα λοιπόν που καλύψαμε τα βασικότερα είδη, μπορούμε να συνοψίσουμε.

Με Λίγα Λόγια

Η χορήγηση ενός δανείου δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, ώστε να μην βρεθείς χρεωμένος στο μέλλον.

Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε τόσο να ενημερωθείς για τα δάνεια, όπως μέσα από αυτό το άρθρο, όσο και να συμβουλευτείς έναν online λογιστή σαν τον Παρασκευά Φορολογά!

Μέσα από την οθόνη του κινητού σου θα λύσεις όλα σου τα λογιστικά προβλήματα και το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να κατεβάσεις την εφαρμογή για Android και iOS, ή να επικοινωνήσεις μαζί μας για οποιαδήποτε απορία και θα έρθουμε σε επαφή σύντομα.

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Comment (1)

 1. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  6 Οκτωβρίου, 2023

  Καλημέρα.
  Είμαι στο λευκό τειρεσία και θέλω να πάρω δάνειο για να εξοφλήσω.
  τι μπορώ να κάνω;
  ευχαριστώ

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.