ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Επίδομα Ανεργίας: Προϋποθέσεις & Υπολογισμός Ποσού

Στο σύγχρονο ελληνικό εργασιακό χώρο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που δυσκολεύονται να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στο εργατικό δυναμικό, με αποτέλεσμα να παραμένουν άνεργοι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Προς διευκόλυνσή τους, η πολιτεία προβλέπει το επίδομα ανεργίας ή αλλιώς την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Έτσι, στο σημερινό άρθρο θα δούμε μαζί

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με μία σύντομη περιγραφή.

Τι Είναι το Επίδομα Ανεργίας;

Επίδομα ανεργίας ή τακτική επιδότηση ανεργίας είναι η κρατική παροχή οικονομικής φύσεως που απευθύνεται στα ασφαλισμένα και ικανά και διαθέσιμα προς εργασία άτομα, των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας έληξε ή καταγγέλθηκε από τον εργοδότη.

Η διάρκεια του επιδόματος κυμαίνεται από 5 έως 12 μήνες, αναλόγως των ημερών εργασίας των δικαιούχων, πριν τη λύση της εργασιακής τους σχέσης, και του αριθμού των ημερήσιων επιδομάτων που έχουν λάβει κατά τα τελευταία 4 έτη.

Για να κατανοήσουμε, όμως, πώς μπορεί να καταστεί κάποιος δικαιούχος, ας δούμε αναλυτικά τις προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας

Προϋποθέσεις Επιδόματος Ανεργίας

Οι προϋποθέσεις για επίδομα ανεργίας είναι, λοιπόν, οι εξής.

Ασφάλιση και εισφορές

Ως βασική προϋπόθεση, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ασφαλιζόταν ως μισθωτός, πριν τη λύση της εργασιακής σχέσης.

Κατά τη διάρκεια της ασφάλισής του, μάλιστα, θα πρέπει να κατέβαλε εισφορές υπέρ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), δηλαδή υπέρ του πρώην ΟΑΕΔ.

Λύση εργασιακής σχέσης

Η λήψη του επιδόματος ανεργίας δικαιολογείται μόνο όταν η λύση της εργασιακής σχέσης προέκυψε από λήξη της σύμβασης εργασίας ή καταγγελίας της σύμβασης από τον εργοδότη.

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, όπως είναι προφανές, σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου, δηλαδή παραίτησης.

Ιδιότητα ανέργου

Από τη στιγμή που λύθηκε η εργασιακή σχέση, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης για το επίδομα ανεργίας.

Από αυτό συνάγεται, παράλληλα, ότι απαιτείται να μην ασχολείται σε άλλο εργοδότη, καθώς, έτσι, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως άνεργος.

Αριθμός ημερών εργασίας

Παράλληλα, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει σε ορισμένα χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας.

Ο αριθμός αυτός κυμαίνεται διαφορετικά για κάθε κατηγορία από αυτές που αναλύονται παρακάτω.

Για ασφαλισμένους που επιδοτούνται για πρώτη φορά

Καταρχάς, οι ασφαλισμένοι που επιδοτούνται για πρώτη φορά θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει

 • Τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας ή εκατό 100 ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας, εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και
 • 80 ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από την έναρξη της επιδότησής τους.

Βέβαια, και οι ασφαλισμένοι που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να λάβουν το επίδομα ανεργίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει

 • Τουλάχιστον 200 ημέρες εργασίας ή εκατόν ογδόντα 180 για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας, κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής, και
 • 80 ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε, έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης.

Για ασφαλισμένους που έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν

Αντιθέτως, για τους ασφαλισμένους που έχουν λάβει το επίδομα ανεργίας στο παρελθόν απαιτείται

 • Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας ή εκατό 100 ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας, εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και
 • Να μην έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη καταβολής το επιδόματος, για την οποία υποβάλλουν αίτηση, πάνω από 400 ημερήσια επιδόματα.

Εάν έχουν λάβει επιδόματα, αλλά λιγότερα από 400, τότε δικαιούνται να λάβουν το υπόλοιπο των ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση των 400 ημερήσιων επιδομάτων.

Εφόσον, λοιπόν, πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι καθίστανται δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας, το οποίο και μπορούν να λάβουν στα εξής ποσά.

Ποσά Επιδόματος Ανεργίας

Το ποσό του επιδόματος ανεργίας που λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος κυμαίνεται αναλόγως των μηνιαίων αποδοχών που λάμβανε το τελευταίο 6μηνο πριν τη λήξη ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Ειδικότερα, ακολουθείται η εξής κλίμακα του πίνακα:

Επίδομα Ανεργίας: Υπολογισμός Ποσού

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το ποσό κάθε κατηγορίας αυξάνεται κατά 10% για καθένα από τα προστατευόμενα μέλη, τα οποία μπορεί να είναι

 •  ο/η σύζυγος,
 • τα τέκνα, μέχρι 24 ετών όταν είναι άνεργα ή μέχρι 26 ετών όταν είναι άνεργα και σπουδάζουν,
 • ο γονέας,
 • οι ορφανοί εγγονοί και αδελφοί έως 18 ετών και εφόσον είναι άγαμοι.

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να είναι έμμεσα ασφαλισμένα στον δικαιούχο του επιδόματος ή έστω στον/στη σύζυγο για τις τρεις τελευταίες περιπτώσεις.

Έχοντας λάβει, λοιπόν, τις βασικές πληροφορίες για το επίδομα ανεργίας – προϋποθέσεις και ποσά – ας προχωρήσουμε στο πώς μπορείς να κάνεις την αίτησή σου, σε περίπτωση που αποτελείς δικαιούχο.

Πώς να Κάνεις την Αίτηση για το Επίδομα Ανεργίας

Η διαδικασία αίτησης για το επίδομα ανεργίας μπορεί να αναλυθεί στα εξής στάδια:

 1. Αρχικώς, απαιτείται η έκδοση δελτίου ανεργίας στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.
 2. Μετά την έκδοση του δελτίου, η αίτησή σου για το επίδομα ανεργίας μπορεί να πραγματοποιηθεί
  α. είτε ηλεκτρονικά, μέσω των e-services ΔΥΠΑ ή της ψηφιακής πύλης του gov.gr
  β. είτε με προσέλευσή σου στη φυσική Υπηρεσία ΚΠΑ2.
 3. Κατά την υποβολή της αίτησης, είναι απαραίτητο να συμπληρώσεις
  α. τυχόν προστατευόμενα μέλη, για να λάβεις προσαύξηση 10%
  β. τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είσαι πρώτος δικαιούχος όπου θα πιστωθεί το επίδομα
  γ. και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί ψηφιακά και ζητείται από την Υπηρεσία.
 4. Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω, γίνεται οριστική υποβολή της αίτησης και λαμβάνεις αντίγραφο αυτής, όπως επίσης και ενημέρωση σχετικά με τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έχεις την υποχρέωση να δηλώνει αυτοπροσώπως την παρουσία σου στη ΔΥΠΑ μέχρι την εξέταση της αίτησης.

Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, το επίδομα καταβάλλεται με τον τρόπο και στους χρόνους που αναφέρονται ακριβώς παρακάτω

Πότε Καταβάλλεται το Επίδομα Ανεργίας;

Η καταβολή του επιδόματος ανεργίας πραγματοποιείται μετά το τέλος του χρονικού διαστήματος το οποίο αφορά το επίδομα.

Ειδικά για τα μηνιαία επιδόματα, η καταβολή γίνεται την πρώτη Παρασκευή του επόμενου μήνα από αυτόν για τον οποίο λαμβάνεται το επίδομα.

Λάβε ειδοποιήσεις για κάθε επίδομα που σε αφορά μέσω του ΠΦ app!

Σε κάθε περίπτωση, το επίδομα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχεις δηλώσει, εφόσον πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα και οι δηλώσεις παρουσίας που είδαμε παραπάνω.

Με Λίγα Λόγια

Έχοντας ολοκληρώσει την ανάλυσή μας, συμπεραίνουμε ότι το επίδομα ανεργίας αποτελεί μία σημαντική ενίσχυση για κάθε δικαιούχο. Ωστόσο η λήψη του απαιτεί ορθή εκτίμηση των προϋποθέσεων και προσεκτική συμπλήρωση της σχετικής αίτησης.

Για το λόγο αυτό, στον Παρασκευά Φορολογά προσφέρουμε ειδικές υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν τη λήψη ειδοποιήσεων και υποστήριξη σε σχέση με επιδόματα, όπως το επίδομα ανεργίας, το εποχικό επίδομα, το επίδομα θέρμανσης ή άλλα, τα οποία τυχόν δικαιούσαι.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείς να γνωρίσεις τις υπηρεσίες μας, δες τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών μας εδώ και κατέβασε το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να λαμβάνεις ειδοποιήσεις και να πραγματοποιείς τις αιτήσεις σου εύκολα για κάθε επίδομα που σε αφορά!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.