ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Εποχικό Επίδομα: Ορισμός, Κριτήρια & Ποσά (2023)

Εάν εξασκείς οικοδομικό, τεχνικό επάγγελμα ή επάγγελμα παρεπόμενο των τεχνών, το εποχικό επίδομα αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό βοήθημα που μπορείς να εκμεταλλευτείς.

Έτσι, στο σημερινό άρθρο θα δούμε μαζί

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με μία σύντομη περιγραφή.

Τι Είναι το Εποχικό Επίδομα;

Εποχικό επίδομα ή ειδικό εποχικό βοήθημα είναι η οικονομική κρατική ενίσχυση που δίνεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε όσους επαγγελματίες υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και ασκούν μία από τις δραστηριότητες που θα δούμε παρακάτω.

Το εποχικό επίδομα καταβάλλεται ετησίως και εφάπαξ εντός του διαστήματος Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου, μετά από αίτηση των δικαιούχων.

Ειδικά για το τρέχον έτος, ως προθεσμία των αιτήσεων για την απόκτηση του εποχικού επιδόματος έχει οριστεί η Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.

Για να πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή, ας δούμε ποιοι επαγγελματίες μπορούν να γίνουν δικαιούχοι του επιδοματος αυτού.

Ποιος Δικαιούται το Εποχικό Επίδομα;

Α. Δικαιούχοι του εποχικού επιδόματος είναι όσοι ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ και ασκούν επάγγελμα:

Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού – μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου, του χορευτή – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Στους οικοδόμους περιλαμβάνονται και οι υδραυλικοί, οι οποίοι κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από την καταβολή του ειδικού εποχικού επιδόματος  απασχολήθηκαν αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες.

Δικαιούχοι είναι, επίσης, οι μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Ειδικά με την εγκύκλιο για το έτος 2022, το εποχικό επίδομα λαμβάνουν και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι

 • Υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2022,
 • Ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα κατά το έτος 2021
 • Έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του επιδόματος και
 • Λαμβάνουν σύνταξη (κύρια και επικουρική) μικρότερη από 495,75 €.

Όσοι, βέβαια, υπέβαλαν ή θα υποβάλουν σύνταξη από τις 11/9/2022 και μετά, λαμβάνουν το επίδομα, ανεξάρτητα από το ποσό της σύνταξής τους και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Γ. Τέλος, δικαιούχοι είναι και όσοι κατετάγησαν για να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2022 και μετά, εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις.

Εάν, λοιπόν, ανήκεις σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, το ποσό εποχικού επιδόματος που θα λαμβάνεις κυμαίνεται αναλόγως του επαγγέλματος που εξασκείς ή εξασκούσες ως εξής.

Ποια Είναι τα Ποσά του Εποχικού Επιδόματος;

Το εποχικό επίδομα καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στο έτος στα εξής ποσά:

 1. Για τους οικοδόμους, λατόμους και ασβεστοποιούς ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του ισχύοντος κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του επιδόματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
 2. Για τους σμυριδεργάτες ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του ισχύοντος κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του επιδόματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
 3. Για τους δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, αγγειοπλάστες, κεραμοποιούς, πλινθοποιούς και μισθωτούς ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του ισχύοντος κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του επιδόματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
 4. Για τους μουσικούς – τραγουδιστές, ηθοποιούς, υποδηματεργάτες, χειριστές-βοηθούς χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές θεάτρου – κινηματογράφου, ταμίες θεάτρου – κινηματογράφου, τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών, οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων, μισθωτούς τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χορευτές – μέλη οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικούς απασχολούμενους σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του ισχύοντος κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του επιδόματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Ειδικά για το έτος 2022, το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται στα 31,85 €.

Κλάδοι και ποσά εποχικού επιδόματος

Για τη λήψη, λοιπόν, των παραπάνω ποσών απαιτείται η πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων όπως φαίνεται παρακάτω.

Ποιες είναι οι Προϋποθέσεις για το Εποχικό Επίδομα;

Και εδώ, οι προϋποθέσεις διαφοροποιούνται αναλόγως του επαγγέλματος που εξασκείς ή εξασκούσες ως εξής.

Για τους οικοδόμους, λατόμους, ασβεστοποιούς

Για τα επαγγέλματα αυτά απαιτείται:

 1. Κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του εποχικού επιδόματος (2021) να έχουν πραγματοποιήσει από 95 έως 210 ημέρες εργασίας αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης 20% καθώς και των αναλογουσών ημερών αδείας. Δηλαδή, ο ασφαλισμένος δικαιούχος δικαιούται το εποχικό επίδομα πραγματοποιώντας ουσιαστικά από 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας.
 2. Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.
 3. Να απασχολήθηκαν αποκλειστικά στον κλάδο κατά το προηγούμενο της καταβολής του επιδόματος ημερολογιακό έτος (2021).
 4. Να έχουν την ιδιότητα του οικοδόμου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9/2022 – 30/11/2022).
 5. Να έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη.

Για τα λοιπά επαγγέλματα

Αντιθέτως, στις λοιπές κατηγορίες επαγγελμάτων απαιτείται

 1. Να έχουν πραγματοποιηθεί

α. Για τους σμυριδορύκτες Νάξου 50 – 240 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους (2021).
β. Για τους μισθωτούς της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 50 – 230 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους (2021).
γ. Για τους μισθωτούς τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων 75 τουλάχιστον ημερομίσθια και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά την χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της καταβολής ημερολογιακού έτους (2021).
δ. Για τους χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων 70 – 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους (2021).
ε. Για τις λοιπές κατηγορίες 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους (2021).

Εποχικό επίδομα 2022

2. Να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού του οικείου κλάδου, κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9/2022 – 30/11/2022).

3. Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής (2021) να μην είναι περισσότερα από αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το επίδομα.

4. Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής (2021) να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια.

5. Να έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη.

Όσον αφορά τα επαγγέλματα αυτά, δεν είναι δικαιούχοι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά τον χρόνο καταβολής του εποχικού επιδόματος. Όταν η τακτική επιδότηση προκύπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9 – 30/11), το εποχικό βοήθημα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό της τακτικής ανεργίας.

Αρνητικές προϋποθέσεις

Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα, στερούνται το ειδικό εποχικό επίδομα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους.

Εφόσον συγκεντρώνονται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει την αίτησή του για το εποχικό επίδομα με δύο τρόπους.

Πώς να Κάνεις Αίτηση για το Εποχικό Επίδομα

Η αίτηση σου για το πραγματικό επίδομα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ηλεκτρονικά είτε σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ).

Η ηλεκτρονική αίτηση πραγματοποιείται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του gov.gr και απαιτεί τη δημιουργία ή ύπαρξη online λογαριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΔΥΠΑ.

Από την άλλη, η αίτηση μέσω ΚΕΠ απαιτεί την προσκόμιση ή ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών και την αποτύπωση των αριθμών ΑΦΜ, ΑΜΑ και ΑΜΚΑ στο έντυπο της αίτησης σου.

Οποιαδήποτε παραπάνω μέθοδο κι αν ακολουθήσεις, θα πρέπει να συμπληρώσεις τον αριθμό καταθετικού λογαριασμού IBAN οποιασδήποτε τράπεζας δραστηριοποιείται στην ελλάδα ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στον οποίο επιθυμείς να καταβληθεί το ποσό.

Αξίζει να σημειώσουμε, ότι η καταβολή του επιδόματος γίνεται μόνο με πίστωση στο λογαριασμό, ώστε τυχόν παράλειψή του στην αίτηση να κάνει αδύνατη την καταβολή.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πιστοποίηση των στοιχείων και η επεξεργασία του αιτήματος εποχικού επιδόματος μπορεί να διαρκέσει έως και 15 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του.

Με Λίγα Λόγια

Συνολικά, συμπεραίνουμε ότι το εποχικό επίδομα μπορεί να αποτελέσει μία σημαντική ελάφρυνση για κάθε επαγγελματία που πληροί τις προϋποθέσεις.

Για το λόγο αυτό, ο Παρασκευάς Φορολογάς προσφέρει ειδικές υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν τη λήψη ειδοποιήσεων και υποστήριξη σε σχέση με επιδόματα, όπως το εποχικό επίδομα, το επίδομα ενοικίου, το επίδομα θέρμανσης ή άλλα, τα οποία τυχόν δικαιούσαι.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείς να γνωρίσεις τις υπηρεσίες μας, δες τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών μας εδώ και κατέβασε το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να λαμβάνεις ειδοποιήσεις  και να πραγματοποιείς τις αιτήσεις σου εύκολα για κάθε επίδομα που σε αφορά!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.