ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Πόσο Είναι το Αφορολόγητο και Πώς Υπολογίζεται; (2023)

Αν και το αφορολόγητο αποτελεί μία γνώριμη έννοια, είναι πιθανόν να αναρωτιέσαι τι ποσά αφορά και πώς υπολογίζεται στην περίπτωσή σου.

Για το λόγο αυτό, στο σημερινό άρθρο θα δούμε μαζί

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με έναν σύντομο ορισμό.

Τι Είναι το Αφορολόγητο;

Στην πλήρη διατύπωσή του, το αφορολόγητο όριο είναι το όριο ετήσιου εισοδήματος μέχρι το οποίο δεν επιβάλλεται φόρος.

Πέραν του ορίου αυτού, ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται κανονικά βάσει του συντελεστή που εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση.

Το αφορολόγητο ισχύει για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες, κλπ. και ανέρχεται σε διαφορετικά ποσά αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης και των εξαρτημένων μελών κάθε δικαιούχου.

Για να διαπιστώσεις, όμως, πώς εφαρμόζεται το αφορολόγητο στην περίπτωσή σου, ας δούμε ειδικότερα πώς κυμαίνονται τα παραπάνω ποσά.

Πόσο Είναι το Αφορολόγητο & Πώς Υπολογίζεται;

Το αφορολόγητο υπολογίζεται μετά τη μείωση φόρου και έχει ως εξής:

 • για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτημένα τέκνα: μείωση 777€ που συνεπάγεται αφορολόγητο έως 8.636€,
 • για το φορολογούμενο με 1 εξαρτημένο τέκνο: μείωση 810€ που συνεπάγεται αφορολόγητο έως 9.000€,
 • για το φορολογούμενο με 2 εξαρτημένα τέκνα: μείωση 900€ που συνεπάγεται αφορολόγητο έως 10.000€,
 • για το φορολογούμενο με 3 εξαρτημένα τέκνα: μείωση 1.120€ που συνεπάγεται αφορολόγητο 11.000€,
 • για το φορολογούμενο με 4 εξαρτημένα τέκνα: μείωση 1.340€ που συνεπάγεται αφορολόγητο 12.000€ και
 • για το φορολογούμενο με πάνω από 4 εξαρτημένα τέκνα: μείωση 220€ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Κατά γενικό κανόνα, για την εξασφάλιση έκπτωσης φόρου και τη διατήρηση του αφορολόγητου στα παραπάνω ποσά, ως φορολογούμενος υποχρεούσαι να πραγματοποιήσεις δαπάνες με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών, των οποίων το ποσό θα φτάνει το 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος του φορολογούμενου και μέχρι τα 20.000€.

Αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορείς να πραγματοποιήσεις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα άνω του 30% ή των 20.000€, αλλά ότι αρκεί το ποσό αυτό για να διατηρήσεις το αφορολόγητο.

Ωστόσο, εάν οι δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα δεν φτάσουν στο 30%, υποχρεούσαι να καταβάλεις ως πρόστιμο το 22% του ποσού της διαφοράς που σου μένει μέχρι τη συμπλήρωση του 30%!

Κατ’ εξαίρεση, το παραπάνω πρόστιμο για δαπάνες κάτω του 30% δεν ισχύει για τις περιπτώσεις

α) φορολογουμένων που αρκεί να πραγματοποιήσουν δαπάνες στο 20% λόγω

 • καταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών
 • δανειακών υποχρεώσεων προσωπικών ή επαγγελματικών προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό), καθώς και
 • καταβολής ενοικίων

που υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος και

β) φορολογουμένων που εξαιρούνται πλήρως από τον κανονα του 30% και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • φορολογούμενοι 70 ετών και άνω,
 • άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω,
 • φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,
 • φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα,
 • δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή,
 • ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 • υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία,
 • φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους,
 • φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),
 • φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών),
 • διαμένοντες σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και
 • φυλακισμένοι

Έχοντας δει, λοιπόν, τα παραπάνω ποσά και ποσοστά ανά κατηγορία, ας προχωρήσουμε στο τι είδους δαπάνες αφορά το αφορολόγητο.

Δαπάνες για το Αφορολόγητο

Όπως αναφέραμε παραπάνω, οι δαπάνες για το αφορολόγητο θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών.

Ως ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσική ή ηλεκτρονική τραπεζική κάρτα, προπληρωμένη κάρτα, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, κ.ά. αρκεί να είναι συνδεδεμένα με το ΑΦΜ σου!

Οι δαπάνες του 30% μπορεί να αφορούν τα αγαθά ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ. και ονομαστικά στις εξής:

 • Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά),
 • Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός),
 • Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση),
 • Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων,
 • Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες),
 • Ομάδα 6 (Υγεία),
 • Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων,
 • Ομάδα 8 (Επικοινωνίες),
 • Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών),
 • Ομάδα 10 (Εκπαίδευση),
 • Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια) και
 • Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες)

Σε κάθε περίπτωση, οι δαπάνες για τα αγαθά και τις υπηρεσίες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)!

Συνοψίζοντας

Από τα παραπάνω, εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πλήρωση των κριτηρίων αφορολογήτου και, έτσι, η μείωση των εξόδων σου για τη φορολογική σου κάλυψη απαιτεί την κατάλληλη οργάνωση και επίβλεψη των δαπανών σου, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα.

Για το λόγο αυτό, ο Παρασκευάς Φορολογάς προσφέρει ειδική συμβουλευτική υποστήριξη για κάθε ανάγκη οργάνωσης των οικονομικών σου, αλλά και υπηρεσίες υποβολής δηλώσεων για την πληρέστερη διευκόλυνσή σου.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά, ενημερώσου για τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών μας εδώ και κατέβασε το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να ενημερωθείς για το πώς να χτίσεις το αφορολόγητό σου και να επιλέξεις τις λύσεις που σε ωφελούν!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.