ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Φορολογική Δήλωση Ανηλίκων: Πότε Υποβάλλεται Ξεχωριστά

Όπως είναι γνωστό, ένας ανήλικος μπορεί να αποκτά εισόδημα είτε ως μισθό από την εργασία του είτε από ακίνητα στο όνομά του είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή αποκτά εισόδημα και ένας ενήλικας.

Ωστόσο, είναι λογικό ο κάθε γονέας γονέας ή κηδεμόνας ανήλικων τέκνων να διερωτάται τι ισχύει με τη φορολογική δήλωση ανηλίκων σε περίπτωση που λαμβάνουν τέτοιο εισόδημα.

Για να κατανοήσουμε πλήρως το θέμα, στο σημερινό άρθρο θα δούμε:

Ας θυμηθούμε πρώτα ποιοι είναι οι βασικοί υπόχρεοι για την υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Ποιοι Υποχρεούνται να Υποβάλλουν Φορολογική Δήλωση;

Κατά γενικό κανόνα, φορολογική δήλωση υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης) που

Τι συμβαίνει, όμως, όταν ένα πρόσωπο λαμβάνει μεν εισόδημα που φορολογείται στην Ελλάδα, αλλά είναι κάτω των 18 ετών;

Εδώ, ερχόμαστε στον όρο του εξαρτώμενου μέλους.

Πότε οι Ανήλικοι Θεωρούνται Εξαρτώμενα Μέλη;

Εξαρτώμενα μέλη μπορούν να θεωρηθούν

Α. Τα άγαμα τέκνα ανήλικα τέκνα έως 18 ετών,

Β. Τα άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία ανήλικα (ή ενήλικα) τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%,

Γ. Οι άγαμοι, διαζευγμένοι ή σε χηρεία ανήλικοι (ή ενήλικες) που ενδεχομένως είναι αδελφοί/αδελφές των φορολογουμένων συζύγων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% και

Δ. Τα ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο.

Για να θεωρηθούν και τελικώς εξαρτώμενα μέλη, το εισόδημα των παραπάνω ανηλίκων δε θα πρέπει να υπερβαίνει

  • τα 3.000€ για τις περιπτώσεις Α και Δ και
  • τα 6.000€ για τις περιπτώσεις Β και Γ.

Εφόσον, λοιπόν, πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και οι ανήλικοι θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα, δεν υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση για τα εισοδήματά τους.

Αντιθέτως, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στο εισόδημα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα ή του συζύγου που είναι ο κατ’ αρχήν υπόχρεος για την υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Σε περίπτωση χωριστής δήλωσης συζύγων, το εισόδημα του τέκνου προστίθεται σε εκείνο του γονέα με το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα.

Μάθε τα πάντα για τη φορολογική δήλωση ανηλίκων με τη βοήθεια του Παρασκευά Φορολογά!

Διαπιστώνοντας, λοιπόν, πότε οι ανήλικοι δεν υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, ας δούμε και πότε οι ανήλικοι υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση.

Πότε Υποβάλλεται Ξεχωριστή Φορολογική Δήλωση Ανηλίκων;

Η φορολογική δήλωση ανηλίκων υποβάλλεται ξεχωριστά σε δύο περιπτώσεις.

Στην πρώτη περίπτωση, η φορολογική δήλωση ανηλίκων υποβάλλεται ξεχωριστά, όταν οι ανήλικοι δεν πλοιρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω. Δηλαδή, οι ίδιοι οι ανήλικοι αποκτούν εισόδημα μεγαλύτερο από 3.000€ ή 6.000€ αναλόγως της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι ανήλικοι υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ανεξαρτήτως ποσού εισοδήματος, όταν το εισόδημα προέρχεται:

Α. Από την παροχή προσωπικής τους εργασίας (όποτε αυτό είναι επιτρεπτό) ή

Β. Από συντάξεις λόγω θανάτου οποιουδήποτε γονέα.

Προσοχή: Εάν τα ανήλικα τέκνα αποκτούν εισόδημα και από την παροχή εργασίας ή συντάξεις και από άλλη πηγή (π.χ. ενοίκια), τότε το εισόδημα από τις δύο πρώτες πηγές περιλαμβάνεται στην ξεχωριστή φορολογική δήλωση των ανηλίκων, ενώ το εισόδημα από τις λοιπές πηγές στη φορολογική δήλωση του γονέα.

Για να κατανοήσουμε, όμως, πληρέστερα τι ισχύει, ας δούμε ειδικότερα πώς υποβάλλεται η φορολογική δήλωση ανηλίκων.

Πώς Υποβάλλεται η Ξεχωριστή Φορολογική Δήλωση Ανηλίκων;

Το κομμάτι αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή καθώς ο τρόπος δήλωσης των εισοδημάτων στη φορολογική δήλωση των ανηλίκων διαφοροποιείται αναλόγως του είδους του εισοδήματος.

Ας ξεκινήσουμε από την απλούστερη διαδικασία.

Α. Όταν ο ανήλικος δε θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, η φορολογική του δήλωση υποβάλλεται κανονικά, ακολουθώντας τις διαδικασίες που ήδη γνωρίζουμε.

Δηλαδή, εάν αποκτά εισόδημα από παροχή εργασίας ή συντάξεις, τότε αυτό δηλώνεται με το έντυπο Ε1. Αντιθέτως, εάν λαμβάνει εισοδήματα από άλλες πηγές που υπερβαίνει τα 3.000€ ή 6.000€, τότε αυτά δηλώνονται στα αντίστοιχα φορολογικά έντυπα. Π.χ. τα εισοδήματα από ενοίκια στο Ε2, τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ε3, κ.ο.κ.

Β. Ωστόσο, όταν δεν υποβάλλεται ξεχωριστή φορολογική δήλωση ανηλίκων, η κατάσταση είναι διαφορετική.

Παραπάνω αναφέραμε ότι τα εισοδήματα ανηλίκων εξαρτωμένων μελών δηλώνονται στη δήλωση του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα. Τα εισοδήματα των ανήλικων προστίθενται σε αυτά των γονέων και δηλώνονται στα αντίστοιχα έντυπα της φορολογικής δήλωσης των γονέων.

Παράλληλα, ο γονέας υποχρεούται να δηλώνει τα ανήλικα εξαρτώμενα μέλη στον Πίνακα 8 του Ε1.

Τι γίνεται, όμως, όταν οι ανήλικοι έχουν εισοδήματα και από παροχή εργασίας ή συντάξεις και από άλλες πηγές;

Εδώ, τα μεν πρώτα περιλαμβάνονται στην ξεχωριστή φορολογική δήλωση ανηλίκων και τα δε δεύτερα στη φορολογική δήλωση των γονέων.

Σε αυτή την περίπτωση, ο γονέας θα πρέπει να συμπληρώσει στον Πίνακα 8 ότι το ανήλικο που εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος είναι παράλληλα υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Κάνε τη φορολογική σου δήλωση σε μόλις 10 λεπτά μέσω της εφαρμογής του Παρασκευά Φορολογά!

Κλείνοντας, λοιπόν, και με αυτές τις σημαντικές επισημάνσεις, ας κάνουμε μία γρήγορη σύνοψη των όσων είδαμε.

Με Λίγα Λόγια

Συνολικά, μιλήσαμε για το ποιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση γενικά, πότε ένας ανήλικος θεωρείται εξαρτώμενο μέλος και, τέλος, πότε και πώς υποβάλλεται η φορολογική δήλωση ανηλίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώσαμε και τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει η φορολογική δήλωση ανηλίκων, καθώς η διαδικασία διαφοροποιείται αναλόγως του ύψους και του είδους του εισοδήματος.

Για αυτό, στον Παρασκευά Φορολογά παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ώστε να ενημερώνεσαι πλήρως για τη διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων ανηλίκων ή άλλων.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείς να γνωρίσεις τις υπηρεσίες μας, δες τα διαθέσιμα πακέτα μας εδώ ή επικοινώνησε μαζί μας, προκειμένου να λάβεις κάθε δυνατή πληροφόρηση.

Και μην ξεχνάς ότι με την εγκατάσταση του ΠΦ app για Android ή iOS, υποβάλλεις κάθε σου δήλωση σε μόλις 10 λεπτά!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.