ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

7 Χρήσιμα Φορολογικά Έντυπα & Πώς να τα Κατεβάσεις

Όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερα άρθρα μας, οι φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα είναι πολλές, τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις.

Οι υποχρεώσεις αυτές λοιπόν έρχονται και με πολλά φορολογικά έντυπα τα οποία πρέπει να γνωρίζεις και να συμπληρώνεις σε τακτική βάση.

Για τον λόγο αυτό, επειδή η εύρεσή τους πολλές φορές δεν είναι εύκολη, έχουμε συμμαζέψει ορισμένα από τα σημαντικότερα έντυπα στο σημερινό άρθρο.

Συγκεκριμένα θα δούμε:

Ας ξεκινήσουμε.

7 Φορολογικά Έντυπα και Πώς να τα Κατεβάσεις

Αν και η λίστα θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει πολλά φορολογικά έντυπα, θα αναφέρουμε ορισμένα από τα πιο βασικά.

Α100 – Αίτηση Χορήγησης Φορολογικής Ενημερότητας ή Βεβαίωσης Οφειλής

Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας δίνεται σε περιπτώσεις είσπραξης χρημάτων ή εξόφλησης τίτλων πληρωμής, καθώς και τη σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων δανείων με τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Επίσης, χρειάζεται σε περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων, καθώς και για τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων.

Όπως αναγράφει και το ίδιο το έντυπο Α100 που είναι για την χρήση αυτή, οι αιτίες έκδοσης είναι:

 • Είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης 
 • Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης) 
 • Μεταβίβαση ακινήτου 
 • Κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων)

Μπορείς να κατεβάσεις το έντυπο Α100 κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Δ210 – Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ και Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων

Το ΑΦΜ είναι ένας από τους σημαντικότερους αριθμούς που εκδίδει η εφορία για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, λειτουργώντας σαν τη ταυτότητά τους.

Η έκδοση λοιπόν ΑΦΜ είναι σημαντική και μπορεί να γίνει πλέον ηλεκτρονικά μέσω της συμπλήρωσης του εντύπου Δ210, το οποίο αντικατέστησε τα παλαιότερα έντυπα Μ1 και Μ2.

Σημείωση: Για την απενεργοποίηση ΑΦΜ απαιτείται το έντυπο Μ13.

Μπορείς να κατεβάσεις το έντυπο Δ210 κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Δ211 – Δήλωση Έναρξης, Μεταβολής, Διακοπής Εργασιών Επιχείρησης

Το έντυπο Δ211 είναι σημαντικό για πρόσωπα που επιθυμούν να κάνουν έναρξη, μεταβολή, καθώς και διακοπή επιχείρησης.

Τα στοιχεία που καλείσαι να συμπληρώσεις στο έγγραφο αυτό είναι:

 • Τα στοιχεία του φορολογούμενου
 • Στοιχεία της επιχείρησης (Αριθμός ΓΕΜΗ, είδος μετοχών, ιδιότητα κτλ)
 • Στοιχεία διεύθυνσης έδρας
 • Στοιχεία ΕΛΠ
 • Στοιχεία ΦΠΑ
 • Στοιχεία δραστηριοτήτων επιχείρησης 
 • Στοιχεία εκπροσώπησης
 • Στοιχεία μελών
 • Στοιχεία εγκαταστάσεων εσωτερικού

Και ορισμένα ακόμα.

Μπορείς να κατεβάσεις το έντυπο Δ211 κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Ε1 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος είναι ένας φόρος που επιβάλλει το κράτος σε όλους τους φορολογούμενους πολίτες μιας χώρας, που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουν εισόδημα.

Το Ε1 είναι σημαντικό έντυπο για την υποβολή φορολογικής δήλωσης, είτε τη κάνεις μέσω ενός λογιστή, είτε μόνος σου μέσω μιας εφαρμογής όπως είναι ο Παρασκευάς Φορολογάς.

Στο έντυπο αυτό λοιπόν πρέπει να συμπεριλάβεις τυχόν εισόδημα που μπορεί να έχεις από:

Και γενικότερα οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Μπορείς να κατεβάσεις το έντυπο Ε1 κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Ας περάσουμε στο επόμενο φορολογικό έντυπο.

Ε9 – Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων

Στο έντυπο Ε9 πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία κάθε ακινήτου που έχει στη κατοχή του ένα πρόσωπο, είτε το χρησιμοποιεί για δική του χρήση, είτε το νοικιάζει για μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη χρήση.

Να αναφέρουμε ότι εκτός από ακίνητα πρέπει να δηλωθούν τόσο οικόπεδα, όσο και γήπεδα, και πως το έντυπο Ε9 είναι χρήσιμο και για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ.

Σημείωση: Για την μεταβίβαση ακινήτου, πρέπει να συμπληρωθεί το αντίστοιχο έγγραφο.

Μπορείς να κατεβάσεις το έντυπο Ε9 κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς

Ο φόρος κληρονομιάς επιβάλλεται σε κάθε περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και στην κινητή περιουσία που βρίσκεται στο εξωτερικό και ανήκει σε φορολογούμενο που είχε την κατοικία του στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. 

Υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς είναι ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέσα σε έξι μήνες από τον θάνατο, αν ο κληρονομούμενος πέθανε στην Ελλάδα ή μέσα σε ένα 1 χρόνο, αν ο κληρονομούμενος πέθανε στο εξωτερικό ή οι κληρονόμοι διέμεναν κατά τον χρόνο θανάτου στο εξωτερικό.

Μπορείς να κατεβάσεις τη δήλωση φόρου κληρονομιάς κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ

Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ είναι μια ηλεκτρονική δήλωση που καλείται να υποβάλει μια επιχείρηση, η οποία αναγράφει διάφορες χρήσιμες πληροφορίες όπως το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του ΦΠΑ, αν θα καταβληθεί με δόσεις (σε περίπτωση χρεωστικού υπολοίπου), καθώς και διάφορες άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Αναφέρονται επίσης οι:

 • Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό
 • Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
 • Λοιπές πράξεις λήπτη

Καθώς και αν υπάρχει ποσό για έκπτωση.

Μπορείς να κατεβάσεις το έντυπο περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Συνοψίζοντας

Αυτά ήταν λοιπόν ορισμένα από τα σημαντικότερα φορολογικά έντυπα που αναμφίβολα θα χρειαστείς κάποια στιγμή σαν ιδιώτης ή επιχείρηση.

Άλλωστε, οι φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα είναι πολλές και τα έντυπα αυτά είναι χρήσιμο να είναι πάντα διαθέσιμα.

Αν όμως θες να εκτελείς τις υποχρεώσεις αυτές άμεσα, όπως:

 • Να κάνεις μόνος σου την φορολογική σου δήλωση
 • Να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για επιδόματα και οφειλές
 • Να έχεις ψηφιακό αρχείο των δηλώσεων σου
 • Να πληρώνεις τις φορολογικές σου υποχρεώσεις εύκολα και γρήγορα

Τότε μπορείς να ανακαλύψεις τα πακέτα του Παρασκευά Φορολογά και να κατεβάσεις την εφαρμογή για Android ή iOS.

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.