ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Επίδομα Γέννας: Τι Είναι και Πότε το Δικαιούσαι (2023)

Το επίδομα γέννας αποτελεί μία νέα κρατική παροχή που αξίζει να έχεις κατά νου, σε περίπτωση που αποτελείς ή θα αποτελέσεις μέλος ενός νεοσύστατου νοικοκυριού.

Για το λόγο αυτό, στο σημερινό άρθρο θα δούμε μαζί:

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με μια σύντομη περιγραφή, καθώς και όλα όσα ισχύουν για το επίδομα γέννας το 2023.

Τι Είναι το Επίδομα Γέννας;

Το επίδομα γέννας ή επίδομα γέννησης, εντάσσεται στα μέτρα προστασίας της οικογένειας και αντιμετώπισης του δημογραφικού ελλείμματος της Πολιτείας.

Παρέχεται ύστερα από αίτηση των δικαιούχων και ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα, το οποίο και αυξάνεται αναλόγως σε περίπτωση δίδυμης, τρίδυμης, κ.ο.κ. κύησης.

Καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η 1η δόση καταβάλλεται τον επόμενο μήνα από το μήνα γέννησης, εφόσον η αίτηση υποβλήθηκε και εγκρίθηκε μέσα στο μήνα γέννησης, και η 2η δόση μετά από πέντε μήνες από τη γέννηση.

Για να διαπιστώσεις, όμως, εάν μπορείς να λάβεις το επίδομα γέννησης, ας δούμε παρακάτω τις προϋποθέσεις χορήγησης του.

Προϋποθέσεις Χορήγησης Επιδόματος Γέννας

Στο σημείο αυτό, θα χωρίσουμε τις προϋποθέσεις σε τρεις κατηγορίες για την καλύτερη κατανόηση μας.

Πρόσωπα δικαιούχων

Καταρχάς, δικαιούχο του επιδόματος γέννησης αποτελεί η μητέρα του παιδιού.

Σε περίπτωση, όμως, είτε θανάτου της μητέρα είτε εγκατάλειψης του παιδιού από αυτή, δικαιούχο αποτελεί ο πατέρας του παιδιού, εφόσον έχει την επιμέλειά του.

Βέβαια, εφόσον ο πατέρας δεν έχει την επιμέλεια ή δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιούχο για άλλο λόγο, δικαιούχος γίνεται οποιοσδήποτε ασκεί την επιμέλεια του παιδιού στον παρόντα χρόνο.

Εδώ, αξίζει να αναφέρουμε ότι εάν εκκρεμεί δικαστική διαδικασία για την ανάθεση της επιμέλειας, το επίδομα καταβάλλεται στον τελικό δικαιούχο μόνο μετά την έκδοση της απόφασης για την επιμέλεια.

Μόνιμη διαμονή

Σε κάθε περίπτωση, η μητέρα, ο πατέρας ή το τρίτο πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια.
Παράλληλα, θα πρέπει να φέρουν την ιδιότητα:

α. Έλληνα πολίτη,

β. ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς,

γ. πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

δ. πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας ή

ε. πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δώδεκα έτη πριν από το έτος γέννησης του παιδιού. Κατ’ εξαίρεση, για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα κατά τα έτη 2020 έως και 2023 το επίδομα χορηγείται εφόσον η μητέρα τους, ως πολίτης τρίτης χώρας της παρούσας περίπτωσης, διαμένει μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια από το έτος 2012 και έπειτα.

Η μόνιμη κατοικία του δικαιούχου αποδεικνύεται μέσω της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στο Ε1 του δικαιούχου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος από το έτος γέννησης, και της αντίστοιχης Πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου.

Ειδικά για τους πολίτες τρίτων χωρών, η 12ετής μόνιμη κατοικία αποδεικνύεται μέσω της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων ή των συζύγων τους καθ’ έκαστο φορολογικό έτος ή μέσω της φορολογικής δήλωσης στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης.

Εισοδηματικά κριτήρια

Για τη λήψη του επιδόματος γέννας, ο δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 40.000 ευρώ ετησίως.

Ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα είναι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, από οποιαδήποτε πηγή στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, προ φόρων και εξαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών και άλλων επιδομάτων, διαιρεμένο με συγκεκριμένη κλίμακα ισοδυναμίας.

Στην περίπτωση μας, η κλίμακα ισοδυναμίας ισούται με το άθροισμα των μελών της οικογένειας, για καθένα από τα οποία ισχύει η εξής στάθμιση:

α. δικαιούχος γονέας: στάθμιση 1,

β. σύζυγος δικαιούχου γονέα ή συνδεόμενος με αυτόν δυνάμει συμφώνου συμβίωσης: στάθμιση 1/2 και

γ. κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 1/4.

Συγκεκριμένα για τις μονογονεϊκές οικογένειες, οι σταθμίσεις που ακολουθούνται είναι:

α. δικαιούχος γονέας: στάθμιση 1,

β. πρώτο εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση ½ και

γ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση ¼ .

Έχοντας κατανοήσει τις παραπάνω προϋποθέσεις, ας προχωρήσουμε στο πώς μπορείς να υποβάλεις αίτηση για επίδομα γέννησης, σε περίπτωση που είσαι ο δικαιούχος.

Πώς να Υποβάλλεις Αίτηση για το Επίδομα Γέννησης

Η αίτηση για το επίδομα γέννας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριμήνου από τη γέννηση του παιδιού

  • είτε μέσω του Υποσυστήματος του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων
  • είτε μέσω της εφαρμογής Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, epidomagennisis.gr.

Καθώς η πρώτη μέθοδος δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, ας δούμε πώς μπορείς να κάνεις την αίτηση σου βήμα-βήμα στο epidomagennisis.gr.

  1. Με την είσοδο σου στην ιστοσελίδα, επιλέγεις την ένδειξη “Νέοι Γονείς”.
  2. Έπειτα, ανακατευθύνεσαι σε νέο παράθυρο όπου επιλέγεις την ένδειξη “Συνέχεια στο TaxisNet”.
  3. Εδώ, θα χρειαστεί να συμπληρώσεις τους ατομικούς κωδικούς σου Taxisnet (username και password).
  4. Στο επόμενο παράθυρο, το ΑΦΜ σου συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και το μόνο που θα χρειαστεί να συμπληρώσεις είναι ο ΑΜΚΑ.
  5. Στη συνέχεια, ανακατευθύνεσαι στη σελίδα στοιχείων και επιλέγεις την ένδειξη “Νέα Αίτηση” κάτω αριστερά.
  6. Μετά το στάδιο αυτό, βρίσκεσαι στην πλήρη σελίδα της αίτησης όπου θα χρειαστεί να επιβεβαιώσεις ότι κατοικείς μόνιμα στην Ελλάδα και το παιδί γεννήθηκε στην Ελληνική Επικράτεια, να συμπληρώσεις το IBAN, τα στοιχεία επικοινωνίας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας και τα οικονομικά στοιχεία δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
  7. Προς το τέλος της σελίδας, μπορείς να επιλέξεις “Αποθήκευση”, σε περίπτωση που επιθυμείς να επεξεργαστείς την αίτηση αργότερα, ή “Οριστική Υποβολή Αίτησης” για να την πραγματοποιήσεις ολοκληρωτικά.

Μετά την υποβολή, μπορείς να δεις την πορεία της αίτησής σου επισκεπτόμενος και πάλι την ιστοσελίδα epidomagennisis.gr.

Συνοψίζοντας

Θέματα στη διαδικασία αίτησης χορήγησης επιδόματος γέννησης, όπως προθεσμίες, δικαιολογητικά, κ.ά. απαιτούν τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή σου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν σωστά και επιτυχώς.

Εφαρμογή Παρασκευά Φορολογά

Για το λόγο αυτό, ο Παρασκευάς Φορολογάς προσφέρει ειδική υποστήριξη καθ’ όλη την πορεία της αιτήσεων για επιδόματα, όπως είναι το επίδομα γέννας, τα προνοιακά επιδόματα ή άλλα.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά, δες τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών μας και κατέβασε το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να πραγματοποιείς την αιτήσεις σου εύκολα και να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για κάθε επίδομα που σε αφορά!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.