ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Ενοικίαση Ακινήτου: 6 Πράγματα να Προσέχεις (2023)

ενοικίαση-ακινήτου-Παρασκευάς-Φορολογάς

Η ενοικίαση ακινήτου συχνά αποτελεί μία απαιτητική δραστηριότητα, ειδικά εάν πραγματοποιείς τα πρώτα σου βήματα στον τομέα αυτό.

Για αυτό και με τον Παρασκευά Φορολογά θα δούμε 6 βασικά πράγματα που αξίζει να προσέξεις πριν θέσεις το ακίνητό σου προς ενοικίαση!

1) Κατανόησε τις Φορολογικές Υποχρεώσεις Σου

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, απαιτείται η κατάλληλη ενημέρωση για τις φορολογικές υποχρεώσεις σου σε περίπτωση ενοικίασης του ακινήτου.

Αρχικά, χρήσιμο είναι να λάβεις υπόψη τη φορολόγηση που προκύπτει και μόνο από την κατοχή του ακινήτου αυτού.

Ειδικότερα, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) επιβαρύνει κάθε ακίνητο επί του οποίου έχεις εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία). Κυμαίνεται αναλόγως του ποσοστού του δικαιώματος αυτού και των χαρακτηριστικών του ακινήτου, όπως είναι η τοποθεσία, ο όροφος, η παλαιότητα, κ.ά. 

Επιπλέον, επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης (φόρος πολυτελείας) σε περίπτωση που το ακίνητο φέρει πισίνα εσωτερική ή εξωτερική.

Όσον αφορά τις ενοικιάσεις, η φορολογία ενοικίων για τους ιδιώτες ακολουθεί τη φορολογία εισοδήματος από ακίνητη περιουσία με τις εξής κλίμακες:

  • από 0 έως 12.000 ευρώ, στο 15%,
  • από 12.001 έως 35.000 ευρώ, στο 35% και
  • από 35.001 και άνω, στο 45%.

Εάν, όμως, πέραν των υπηρεσιών διαμονής προσφέρονται και πρόσθετες υπηρεσίες που προσομοιάζουν σε αυτές των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (μεταφοράς, καθαριότητας, κλπ.) ακολουθείται η φορολογία εισοδήματος από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αντιθέτως, η φορολογία ενοικίων για τις επιχειρήσεις ακολουθεί πάντα τη φορολογία εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα σε σταθερό ποσοστό 22%.

2) Έλεγξε τη Ποιότητα του Ακινήτου

Ένα ακόμη προστάδιο αποτελεί ο έλεγχος της ποιότητας του ακινήτου.

Ο έλεγχος αυτός μπορεί να διενεργηθεί από διπλωματούχο μηχανικό και να περιλαμβάνει αξιολόγηση της παρούσας δομικής κατάστασης του ακινήτου, μελέτη και προτεραιοποίηση των κατασκευών ή επισκευών που απαιτούνται.

Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά διενεργούνται έλεγχος στατικότητας οικοδομήματος, επιδιόρθωση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων, αντικατάσταση δομικών υλικών και εν γένει ανακαινίσεις.

Μετά τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου και των τυχόν επισκευών, είναι σημαντικό να εξασφαλίσεις την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), με το οποίο το ακίνητο κατατάσσεται σε ενεργειακή κλάση από το Α μέχρι το Η.

Το πιστοποιητικό αυτό αντικατοπτρίζει και τις ενεργειακές ανάγκες του ακινήτου, με αποτέλεσμα να προσελκύει πιθανούς ενοικιαστές, ειδικά εάν το ακίνητο κατατάσσεται στις ανώτερες κλάσεις.

3) Βραχυχρόνια ή Μακροχρόνια Μίσθωση;

Μετά τον ποιοτικό έλεγχο, απαραίτητο είναι να επιλέξεις εάν θα ενοικιάσεις το ακίνητό σου με βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση.

Συνοπτικά, βραχυχρόνια μίσθωση αποτελεί η ενοικίαση ακινήτου για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Airbnb κτλ), ενώ μακροχρόνια μίσθωση αποτελεί η ενοικίαση ακινήτου για διάστημα 12 μηνών και άνω.

Και στις δύο περιπτώσεις, η φορολογία εισοδήματος ενοικίων είναι η ίδια και ακολουθεί κλιμακωτούς συντελεστές για τους ιδιώτες και σταθερό συντελεστή για τις επιχειρήσεις, όπως ακριβώς αναφέρθηκε παραπάνω.

Ωστόσο, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις συχνά αποτελούν την ιδανικότερη επιλογή, καθώς προσφέρουν την προοπτική αυξημένου εισοδήματος σε σχέση με τις μακροχρόνιες και προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία, σε περίπτωση που δεν επιθυμείς να δεσμεύεις ένα ακίνητο για μακρό χρονικό διάστημα.

4) Προώθησε Σωστά το Ακίνητό Σου

Είτε έχεις επιλέξει βραχυχρόνια μίσθωση είτε μακροχρόνια, θα πρέπει να ερευνήσεις πώς μπορείς να προωθήσεις καλύτερα το ακίνητό σου.

Μεταξύ των τρόπων προώθησης, μπορείς να επιλέξεις τη συνεργασία με κάποιο μεσιτικό γραφείο ή την ανάρτηση αγγελίας ενοικίασης στις κατάλληλες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Συγκεκριμένα για την ανάρτηση σε πλατφόρμες, είναι σημαντικό να κάνεις μία έρευνα των διαθέσιμων πλατφορμών στην περιοχή σου και να εντοπίσεις ποιες από αυτές εξυπηρετούν βραχυχρόνιες και ποιες μακροχρόνιες μισθώσεις καλύτερα.

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφέρεις στην αγγελία όσο περισσότερες και όσο πιο ακριβείς πληροφορίες μπορείς, ώστε να αναδείξεις τα στοιχεία του ακινήτου και να προσελκύσεις πιθανούς ενοικιαστές.

5) Να Είσαι Νομικά Καλυμμένος

Η νομική κάλυψη είναι κάτι που πρέπει να σε απασχολήσει τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια ενοικίασης του ακινήτου.

Συγκεκριμένα, απαιτείται να είσαι βέβαιος για την ύπαρξη ιδιοκτησιακών εγγράφων όσον αφορά το ακίνητο αλλά και για τη νομιμότητα των χώρων και κατασκευών αυτού.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να λάβεις γνώση των όρων τυχόν καταστατικού της πολυκατοικίας ή συγκροτήματος, προκειμένου να γνωρίζεις τι δυνατότητες ενοικίασης έχεις ως προς το ακίνητο.

Χρήσιμη είναι, επίσης, η γνωστοποίηση των όρων αυτών στον πιθανό ενοικιαστή για την αποφυγή διενέξεων.

Με την τελική συμφωνία του ενοικιαστή, είναι απαραίτητη η σύναψη σύμβασης μίσθωσης με τον τελευταίο. Βάσει της σύμβασης αυτής καθορίζονται οι όροι της μίσθωσης, τα γενικά όρια χρήσης και η ευθύνη των μερών (ιδιοκτήτη και ενοικιαστή) σε περίπτωση βλαβών ή ζημιών στο ακίνητο.

Έτσι, αποκτάς βεβαιότητα για τα δικαιώματά σου απέναντι στον ενοικιαστή και ασφάλεια απέναντι σε κάθε τυχόν διαφωνία ή μπέρδεμα προκύψει κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

6) Βρες τον Κατάλληλο Λογιστή

Σε όλη τη διαδικασία, εμφανίζεται απαραίτητη η επιλογή του κατάλληλου λογιστή για τη διευκόλυνσή σου.

Ο λογιστής που θα επιλέξεις μπορεί να σου προσφέρει ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση για τις φορολογικές υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ενοικίαση ακινήτων και να σε κατευθύνει προς την πιο συμφέρουσα επιλογή.

Παράλληλα, είναι δυνατόν να αναλάβει τη φορολογική δήλωση εισοδήματος από μισθώσεις ακινήτων, ώστε να αποφύγεις τη χρονοβόρο διαδικασία και να μειωθεί ο κίνδυνος παραλείψεων στη δήλωση.

Σε περίπτωση που δεν έχεις βρει ακόμη λογιστή που να ανταποκρίνεται στις παραπάνω ανάγκες σου, ο Παρασκευάς Φορολογάς έχει φροντίσει ώστε να σου προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Ο ΠΦ προσφέρει υπηρεσίες ψηφιακής λογιστικής και, μέσω των πακέτων του ΠΦ app, σου δίνεται η δυνατότητα δήλωσης εισοδημάτων από ενοίκια αλλά και λοιπών φορολογικών δηλώσεων σε μόλις 10 λεπτά!

Συνοψίζοντας

Αυτά λοιπόν πρέπει να γνωρίζεις για την ενοικίαση ακινήτου.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείς να λάβεις παραπάνω πληροφορίες για τη φορολογία ενοικίων ή για το πως να διαχειριστείς τη δήλωση εισοδημάτων από ενοίκια ακινήτων, δεν έχεις παρά να κατεβάσεις το ΠΦ app για Android και iOS!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.