ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Φορολογική Ενημερότητα: Πώς Εκδίδεται και Πότε Απαιτείται

Η φορολογική ενημερότητα είναι σημαντική στη χώρα μας για διάφορες υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα η έκδοσή της να κρίνεται αναγκαία όταν ένα φυσικό πρόσωπο θέλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές.

Αν και θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια, στο σημερινό άρθρο θα δούμε:

Ας ξεκινήσουμε με έναν βασικό ορισμό που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε, πριν εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό.

Τι Είναι η Φορολογική Ενημερότητα;

Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας χορηγείται από την ΑΑΔΕ σε ένα φυσικό πρόσωπο, όταν αυτό επιθυμεί να εκπληρώσει ορισμένες υποχρεώσεις προς το δημόσιο, και όχι μόνο, και υποχρεούται να αποδείξει την φερεγγυότητά του.

Συγκεκριμένα, η έκδοση φορολογικής ενημερότητας απαιτείται όταν:

 • Εισπράττεις χρήματα ή εξοφλείς τίτλους πληρωμής από το δημόσιο, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα 1.500€ ανά δικαιούχο.
 • Υπογράφεις συμβάσεις δανείων σε Ελληνικές τράπεζες, όταν χορηγούνται με την εγγύηση του δημοσίου.
 • Γίνεται μεταβίβαση ακινήτου με οποιαδήποτε σχέση ανταλλαγής, είτε αυτή είναι πώληση, είτε γονική παροχή.
 • Συμμετέχεις σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή παροχής υπηρεσιών από το δημόσιο
 • Καταβάλλονται χρηματικές απαιτήσεις κατά φορέων του δημοσίου.
 • Για κάθε άλλη πράξη, συναλλαγή ή ενέργεια για την οποία απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις.

Σημαντική σημείωση: Για κάθε πράξη εκδίδεται ένα και μόνο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

Φορολογική ενημερότητα: πότε εκδίδεται το αποδεικτικό

Με λίγα λόγια, αυτές ήταν οι βασικότερες υποχρεώσεις που απαιτείται η έκδοση φορολογικής ενημερότητας.

Βέβαια, υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις όπου δεν είναι η υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας:

 • Από το Ελληνικό Δημόσιο, το Δημόσιο άλλων Κρατών, τους Διεθνείς Οργανισμούς, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνιστώνται με τις διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών.
 • Από το σύνδικο της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν στην πτωχευτική περιουσία, τον εκκαθαριστή επιχείρησης, καθώς και τον εκκαθαριστή κληρονομιάς.
 • Από μόνιμους κατοίκους εξωτερικού που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και διατηρούν την ελληνική υπηκοότητα, εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.
 • Από τους δικαιούχους είσπραξης αμοιβών ή πάγιας αντιμισθίας, από την παροχή εξαρτημένης εργασίας.
 • Από τους δικαιούχους ασφαλιστικών αποζημιώσεων και αποζημιώσεων από αδικοπραξία.
 • Για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας είναι 2 μήνες σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές, και 1 μήνας αν υπάρχουν μη ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Αφού είδαμε λοιπόν πότε απαιτείται, καθώς και πότε δεν απαιτείται η έκδοση φορολογικής ενημερότητας, ας δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησής της.

Προϋποθέσεις Χορήγησης Φορολογικής Ενημερότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πολ.1274/2013, για να χορηγηθεί ο αιτών αποδεικτικό ενημερότητας θα πρέπει:

 • Να μην έχει συνολικές ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές άνω των 30€ βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση.
 • Να έχει υποβάλει τις δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας, δηλαδή δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει 1 μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας.
 • Σε περίπτωση ελέγχου, να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις ΦΜΥ, ΕΝΦΙΑ, ΦΑΠ και Στοιχείων Ακινήτων τη τελευταία πενταετία.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας, μόνο όταν ο φορολογούμενος δεν έχει οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση από οποιαδήποτε αιτία και έχει υποβάλει τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου, αλλά δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία η βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του εν λόγω αποδεικτικού.

Αναμφίβολα η φορολογική ενημερότητα είναι κάτι ζωτικής σημασίας για ένα φυσικό πρόσωπο, επομένως είναι εξίσου σημαντικό να εξηγήσουμε πώς εκδίδεται βήμα-βήμα.

Πώς Εκδίδεις Φορολογική Ενημερότητα Βήμα-Βήμα

Η έκδοση της φορολογικής ενημερότητας είναι πλέον μια αρκετά απλή διαδικασία η οποία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ΑΑΔΕ.

Αφού εισέλθεις στην ιστοσελίδα κάνεις είσοδο στην εφαρμογή με τα στοιχεία του Taxisnet:

Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ΑΑΔΕ

Και στη συνέχεια επιλέγεις την Υποβολή Αίτησης Αποδεικτικού Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο.

Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ΑΑΔΕ

Αμέσως μετά θα σου εμφανιστεί η αίτηση του αποδεικτικού ενημερότητας, η οποία αναγράφει τα προσωπικά σου στοιχεία (Όνομα, ΑΦΜ κτλ.) καθώς και την αιτία έκδοσης, όπου πρέπει να επιλέξεις μεταξύ 4 επιλογών:

 1. Είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης
 2. Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου
 3. Μεταβίβαση ακινήτου
 4. Είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου τομέα
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

Επομένως, μόλις επιλέξεις την αιτία έκδοσης και τον φορέα που θα κατατεθεί, επιλέγεις “Υποβολή” και η φορολογική σου ενημερότητα θα εκδοθεί.

Με λίγα λόγια, αυτή ήταν η διαδικασία έκδοσης βήμα-βήμα μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ.

Συνοπτικά

Είδαμε λοιπόν τι είναι η φορολογική ενημερότητα, πότε απαιτείται, καθώς και πώς εκδίδεται.

Πρόκειται για μια από τις πολλές υποχρεώσεις των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα, την οποία πρέπει να γνωρίζεις πώς να διευθετείς ανά πάσα στιγμή.

Βέβαια, με την εφαρμογή του Παρασκευά Φορολογά όλα γίνονται πιο εύκολα, καθώς μπορείς όχι μόνο να κάνεις έκδοση ενημερότητας από το κινητό σου, αλλά να πληρώνεις τις φορολογικές σου υποχρεώσεις, να υποβάλεις τη φορολογική δήλωση, να κάνεις αίτηση για επιδόματα, καθώς και πολλά ακόμα!

Αν λοιπόν θες να τα κάνεις όλα αυτά μέσα σε 10 λεπτά από την οθόνη του κινητού σου, ανακάλυψε ποιο πακέτο σου ταιριάζει και κατέβασε την εφαρμογή για Android ή iOS!

Author

Paraskevas

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.