ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Επίδομα 300 Ευρώ: Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις (2023)

Το επίδομα 300 ευρώ ακολουθεί μια ιδιαίτερη διαδικασία ως προς την “αίτηση” και καταβολή του, την οποία κάθε άνεργος δικαιούχος αξίζει να γνωρίζει, προκειμένου να το λάβει.

Για να καλύψουμε πλήρως το θέμα αυτό, στο σημερινό άρθρο θα δούμε μαζί

Ας ξεκινήσουμε με μια βασική περιγραφή.

Τι Είναι το Επίδομα 300 Ευρώ και Ποιους Αφορά;

Το επίδομα των 300 ευρώ καταβάλλεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ή, αλλιώς, ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και αφορά τους μακροχρόνια ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας για τουλάχιστον πέντε έτη.

Το επίδομα αυτό χορηγείται μία φορά. Δηλαδή, η καταβολή των 300 ευρώ δεν επαναλαμβάνεται ανά έτος, ανά μήνα ή οποιαδήποτε άλλη τακτική βάση.

Μάθε πώς να αποκτήσεις το επίδομα 300 ευρώ με τη βοήθεια του Παρασκευά Φορολογά!

Για να αντιληφθούμε πώς ένας μακροχρόνια άνεργος μπορεί να καταστεί και τελικός δικαιούχος, ας προχωρήσουμε στις ειδικότερες προϋποθέσεις για το επίδομα 300 ευρώ.

Ποιες Είναι οι Προϋποθέσεις για το Επίδομα 300 Ευρώ;

Πέραν των εισοδηματικών κριτηρίων που απαιτούνται και σε άλλα είδη επιδομάτων, εδώ πρέπει να πληρούνται και ορισμένες εξειδικευμένες προϋποθέσεις, όπως φαίνεται παρακάτω.

Α. Οι δικαιούχοι είναι μακροχρόνια άνεργοι

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι μακροχρόνια άνεργοι και, ειδικότερα, να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για τουλάχιστον 5 έτη.

Β. Οι δικαιούχοι δε λαμβάνουν άλλο επίδομα ή χρηματική ενίσχυση ανεργίας

Παράλληλα, θα πρέπει να μη λαμβάνουν άλλο επίδομα ή χρηματική ενίσχυση ανεργίας από τη ΔΥΠΑ που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις του άρθρου 20 παρ. 1 περ. του Ν. 4921/2022.

Δηλαδή, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, το επίδομα 300 ευρώ δεν μπορούν να αποκτήσουν όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, επίδομα μακροχρόνια ανέργου ή εποχικό επίδομα.

Γ. Οι δικαιούχοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια

Επιπλέον προϋπόθεση – όπως είναι φυσικό – αποτελεί και η πλήρωση εισοδηματικών κριτηρίων.

Συγκεκριμένα, οι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι μπορούν να λάβουν το επίδομα 300 ευρώ, μόνο όταν το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν ξεπερνά

 • τα 14.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι ή σε κατάσταση χηρείας,
 • τα 20.000 ευρώ, εφόσον είναι έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή
 • τα 23.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι περιουσιακά κριτήρια δε λαμβάνονται υπόψη εν προκειμένω.

Δ. Οι δικαιούχοι έχουν καταρτίσει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

Ωστόσο, ακόμη και αν πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο τυχόν δικαιούχος άνεργος δεν μπορει να αποκτήσει το επίδομα 300 ευρώ, εάν δεν έχει καταρτίσει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Τι είναι, όμως, αυτό;

Λάβε ειδοποιήσεις για κάθε επίδομα που σε αφορά μέσω του ΠΦ app!

Το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης είναι ένα έγγραφο που συμπληρώνεται από τους εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ και του οποίου το περιεχόμενο εξατομικεύεται στην περίπτωση του κάθε πολίτη.

Στο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνονται

 • οι επαγγελματικοί στόχοι του αναζητούντος εργασία ανέργου σε σχέση με τη μέχρι τότε απασχόλησή του, τις αποδοχές του, τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που ήδη κατέχει και αυτές που πρέπει να αποκτήσει, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, τον τόπο διαμονής και δραστηριοποίησής του, την αναπηρία ή τη χρόνια πάθησή του και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία, και
 • οι επιμέρους διαδοχικές ενέργειες, π.χ. η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και οι ειδικές ενέργειες αναζήτησης εργασίας, οι οποίες συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Μετά την κατάρτισή του, η ΔΥΠΑ προτείνει στον αναζητούντα θέσεις εργασίας, προγράμματα και δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ παρέχει και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού.

Κλείνοντας, λοιπόν, και με την τελευταία προϋπόθεση, ας δούμε πως τελικά μπορεί κάποιος να αποκτήσει το επίδομα 300 ευρώ, δηλαδή τι στάδια πρέπει να ακολουθηθούν.

Πώς Πληρώνεται το Επίδομα των 300 Ευρώ;

Α. Βασική ενέργεια στην οποία πρέπει να προβεί ο πιθανόν δικαιούχος είναι η κατάρτιση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης που αναφέραμε παραπάνω. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από τον εγγεγραμμένο στη ΔΥΠΑ από κοινού με τους Εργασιακούς Συμβούλους (Ε.Σ.) της Υπηρεσίας.

Για την κατάρτιση του, ο δικαιούχος έχει 2 εναλλακτικές:

 • είτε να επισκεφθεί το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης της περιοχής του (ΚΠΑ2) (βρες το δικό σου εδώ)
 • είτε να υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα στην ειδική εφαρμογή του gov.gr για ραντεβού μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στη δεύτερη περίπτωση, μπορούμε να διακρίνουμε στα εξής στάδια:

 1. Μόλις βρεθείς στην ειδική εφαρμογή του gov.gr, επιλέγεις την ένδειξη “Είσοδος στην υπηρεσία” στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας.
 2. Έπειτα, καλείσαι να συμπληρώσεις το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης TAXISnet.
 3. Στο επόμενο παράθυρο, επιλέγεις την ένδειξη “Συμβουλευτική προς εγγεγραμμένους ανέργους”.
Κατάρτιση Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΔΥΠΑ) μέσω gov.gr
 1. Με την επιλογή αυτή, εμφανίζονται στο ίδιο παράθυρο από κάτω τρεις ενδείξεις, εκ των οποίων επιλέγεις εκείνη που αναφέρει “Συμβουλευτική προς εγγ/νους ανέργους”.
Κατάρτιση Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΔΥΠΑ) μέσω gov.gr
 1. Έπειτα, ανοίγει από κάτω το παράθυρο στο οποίο μπορείς να επιλέξεις μέρα και ώρα για το ραντεβού τηλεδιάσκεψης.
Κατάρτιση Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΔΥΠΑ) μέσω gov.gr
 1. Ως τελευταίο στάδιο, συμπληρώνεις τα ατομικά σου στοιχεία (όπως φαίνονται στην εικόνα) και πατάς την ένδειξη “Κράτηση”, ώστε να κλείσεις το ραντεβού σου.
Κατάρτιση Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΔΥΠΑ) μέσω gov.gr

Β. Με το ραντεβού, καταρτίζεται το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης που σου επιτρέπει την απόκτηση του επιδόματος 300 ευρώ.

Γ. Τέλος, το επίδομα 300 ευρώ καταβάλλεται μετά την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης στους τραπεζικούς ή άλλους λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ.

Έχοντας δει, λοιπόν, και όλη τη διαδικασία μετά την οποία κάποιος μπορεί να αποκτήσει το επίδομα των 300 ευρώ, ας κάνουμε μια σύνοψη των όσων είπαμε.

Με Λίγα Λόγια

Σε όλα τα παραπάνω, είδαμε τι είναι το επίδομα 300 ευρώ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις του για τους δικαιούχους και πώς πληρώνεται τελικά το επίδομα αυτό.

Το θετικό σε αυτήν την κατηγορία επιδόματος είναι ότι η καταβολή του δεν απαιτεί τη συμπλήρωση αίτησης, αλλά αρκεί η κατάρτιση Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης. Και πάλι, όμως, τίθενται προϋποθέσεις, όπως η μη λήψη άλλων επιδομάτων ανεργίας και η πλήρωση εισοδηματικών κριτηρίων που ο κάθε τυχόν δικαιούχος θα πρέπει να προσέξει, ώστε να το λάβει.

Είτε, λοιπόν, ενδιαφέρεσαι για το επίδομα 300 ευρώ είτε για οποιοδήποτε άλλο επίδομα (π.χ. επίδομα ενοικίου, επίδομα ασθενείας), ο Παρασκευάς Φορολογάς σε καθοδηγεί ως προς τα στάδια που οφείλεις να ακολουθήσεις για την απόκτηση του κάθε επιδόματος.Για να μάθεις περισσότερα, επικοινώνησε μαζί μας και μην ξεχάσεις να κατεβάσεις το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για κάθε επίδομα που σε αφορά!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.