ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Επίδομα Ορεινών Περιοχών: Τι Είναι και Ποιες οι Προϋποθέσεις

Έχοντας αναλύσει τις βασικότερες κατηγορίες επιδομάτων, αξίζει να αναφερθούμε σε μία πιο ιδιαίτερη περίπτωση επιδόματος: το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Ειδικότερα, στο σημερινό άρθρο θα δούμε μαζί

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με έναν σύντομο ορισμό.

Τι Είναι το Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών είναι η χρηματική ενίσχυση που παρέχει το κράτος προς τις οικογένειες που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές και λαμβάνουν χαμηλό ετήσιο εισόδημα.

Ως ορεινές περιοχές νοούνται όσες περιλαμβάνονται “Πίνακα Ορεινών Δήμων και Κοινοτήτων” της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ, καθώς και όσες προστέθηκαν σε αυτόν με την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.

Παρομοίως, ως μειονεκτικές περιοχές νοούνται όσες περιλαμβάνονται στον “Πίνακα Μειονεκτικών Περιοχών” της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ, καθώς και όσες προστέθηκαν με την Απόφαση 83/339/ΕΟΚ, τις Οδηγίες 85/148/ΕΟΚ, 89/588/EOK, 93/66/ΕΟΚ και την Απόφαση 94/516/ΕΚ.

Ειδικά οι μειονεκτικές περιοχές διακρίνονται σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (πέραν των ορεινών) και περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, οι οποίες απαριθμούνται συγκεντρωτικά στον κατάλογο περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα και στον κατάλογο περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα αντίστοιχα.

Το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών καταβάλλεται στους δικαιούχους μία φορά ανά έτος, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις που βλέπουμε παρακάτω.

Προϋποθέσεις Επιδόματος Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Τις προϋποθέσεις του επιδόματος αυτού, λοιπόν, θα τις εξετάσουμε στις εξής κατηγορίες.

Μέλη οικογενείας

Όπως αναφέραμε, το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών απευθύνεται σε οικογένειες. Ως οικογένειες νοούνται είτε οι σύζυγοι ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης με ή χωρίς τέκνα είτε οι μονογονεϊκές οικογένειες απαρτιζόμενες από έναν γονέα και ένα τέκνο.

Ωστόσο, τα μέλη θα πρέπει να βρίσκονται σε οικογενειακό καθεστώς τουλάχιστον τα 2 τελευταία φορολογικά έτη πριν την υποβολή αίτησης για το επίδομα.

Έχει ήδη γίνει εμφανές ότι ένας μόνο ιδιώτης δεν μπορεί να γίνει δικαιούχος του επιδόματος, ακόμη και αν πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Υπηκοότητα

Μάλιστα, για να ληφθεί το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών θα πρέπει τουλάχιστον ένα οικογενειακό μέλος να είναι

α. είτε Έλληνας πολίτης

β. είτε πολίτης κράτους-μέλους της ΕΕ

γ. είτε πολίτης κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν)

δ. είτε πολίτης της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Διάρκεια μόνιμης κατοικίας

Συγχρόνως, τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να διαμένουν μόνιμα σε ορεινή ή/και μειονεκτική περιοχή τουλάχιστον κατά τα 2 τελευταία φορολογικά έτη πριν την υποβολή της αίτησης για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Το γεγονός ότι η οικογένεια μετακόμισε από μία ορεινή/μειονεκτική περιοχή σε άλλη επίσης ορεινή/μειονεκτική δεν επηρεάζει την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής, εφόσον συνολικά συμπληρώνονται δύο έτη μόνιμης κατοικίας σε ορεινές/μειονεκτικές περιοχές.

Εισοδηματικά κριτήρια

Τέλος, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4.700€, ανεξαρτήτως του αριθμού οικογενειακών μελών.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα περιλαμβάνει

 • τα φορολογητέα εισοδήματα όλων των μελών της οικογένειας, πραγματικά ή τεκμαρτά,
 • τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και
 • τα εισοδήματα που φορολογούνται κατά τρόπο ειδικό.

Όπως ισχύει πάντα, ως εισόδημα δεν λογίζονται επιδόματα και παροχές, όπως είναι το επίδομα γέννας, το επίδομα θέρμανσης, το εποχικό επίδομα ή τα προνοιακά επιδόματα.

Λάβε ειδοποιήσεις για κάθε επίδομα που σε αφορά μέσω του ΠΦ app!

Εφόσον, λοιπόν, πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι αποτελούν και δικαιούχους του επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, το οποίο καταβάλλεται στα εξής ποσά.

Ποσά Επιδόματος Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Όπως είδαμε και παραπάνω, οι δικαιούχοι λαμβάνουν το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών μία φορά ετησίως, υπό τον όρο ότι πληρούν όλες τις σχετικές προϋποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνουν

 • 600€ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει τα 3000€, ή
 • 300€ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους κυμαίνεται μεταξύ των 3000.01€ και 4.700€.

Καθώς, λοιπόν, συγκεντρώσαμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες – ορισμό, προϋποθέσεις και ποσά – για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, ας προχωρήσουμε στο πώς μπορείς να κάνεις την αίτησή σου για αυτό, σε περίπτωση που αποτελείς δικαιούχο.

Πώς να Κάνεις την Αίτησή Σου Για το Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Αρχικά, την αίτηση για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών μπορούν να υποβάλουν

 • το οικογενειακό μέλος-πολίτης των κρατών που αναφέραμε παραπάνω, εάν είναι μόνο αυτό έχει τη συγκεκριμένη ιδιότητα,
 • οποιοδήποτε οικογενειακό μέλος, εάν όλα έχουν την ιδιότητα πολίτη των παραπάνω κρατών, ή
 • οποιοδήποτε πρόσωπο-μη οικογενειακό μέλος, εφόσον φέρει την κατάλληλη εξουσιοδότηση από τους δικαιούχους.

Η αίτηση πραγματοποιείται

α. ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πύλης oreina.epidomata.gov.gr ή

β. με επίσκεψη σε φυσικό Κατάστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση δεν είναι δυνατή.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αίτησης,

 1. Εισέρχεσαι στην ιστοσελίδα του oreina.epidomata.gov.gr και επιλέγεις την ένδειξη “Υποβολή Αίτησης”.
Αίτηση επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών μέσω gov.gr
 1. Έπειτα, ανακατευθύνεσαι σε νέο παράθυρο όπου επιλέγεις την ένδειξη “Σύνδεση”.
Αίτηση επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών μέσω gov.gr
 1. Στην επόμενη σελίδα, συμπληρώνεις όνομα χρήστη και τον κωδικό TaxisNet προκειμένου να ολοκληρώσεις τη σύνδεση.
Αίτηση επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με κωδικούς TaxisNet
 1. Με τη σύνδεσή σου, απαιτείται να συμπληρώσεις τα στοιχεία ΑΦΜ και ΑΜΚΑ σου.
Αίτηση επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών μέσω gov.gr: ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
 1. Μετά τη συμπλήρωσή τους, σου ζητείται να επιβεβαιώσεις συνολικά τα προσωπικά στοιχεία σου και όπου μπορείς να πραγματοποιήσεις αλλαγές σε περίπτωση που αυτά είναι λανθασμένα.
 2. Στη συνέχεια, ανακατευθύνεσαι σε νέο παράθυρο και επιλέγεις το έτος για το οποίο επιθυμείς να λάβεις το επίδομα.
Αίτηση επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών μέσω gov.gr: Επιλογή έτους
 1. Μετά τα παραπάνω, είτε πραγματοποιήσεις την αίτηση ηλεκτρονικά είτε μέσω ΚΕΠ, καλείσαι να δηλωσεις

α. τα στοιχεία ενεργού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα ή ΕΛΤΑ, στον οποίο είσαι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο επιθυμείς να πιστωθεί το επίδομα

β. έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

γ. και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου.

 1. Ακόμη,

α. Εφόσον είσαι έγγαμος/-η ή έχεις συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, οφείλεις να δηλώσεις το ονοματεπώνυμο, τα ονόματα του πατέρα και της μητέρας και τον ΑΦΜ του συζύγου ή ετέρου μέρους του συμφώνου συμβίωσης και

β. Εφόσον στην οικογένεια υπάρχουν άγαμα ανήλικα τέκνα, που δηλώνονται στη φορολογική δήλωσή σου ως εξαρτώμενα μέλη, οφείλεις να συμπληρώσεις το ονοματεπώνυμο και τα ονόματα του πατέρα και της μητέρας των τέκνων. Προαιρετικά συμπληρώνεται και ο ΑΦΜ αυτών.

Μετά το πέρας όλης της παραπάνω διαδικασίας, το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών πιστώνεται στο λογαριασμό που έχεις δηλώσει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα έκδοσης της εγκριτικής απόφασης επί της αίτησής σου.

Οι αιτήσεις για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών πραγματοποιούνται μόνο από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30η Οκτωβρίου κάθε έτους χωρίς τη δυνατότητα παράτασης.

Η αίτηση δε χρειάζεται να πραγματοποιείται κάθε χρόνο, αλλά αρκεί η έγκρισή της την πρώτη φορά, ώστε να ισχύει και για τα επόμενα έτη, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Προσοχή! Εάν η αίτηση απορρίφθηκε, λόγω εσφαλμένης συμπλήρωσης στοιχείων, δεν είναι δυνατή η διόρθωσή της για τη λήψη του επιδόματος. Εδώ, μόνη εναλλακτική αποτελεί η επανυποβολή ορθής αίτησης το επόμενο έτος.

Με Λίγα Λόγια

Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι η συμπλήρωση της αίτησης επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών απαιτεί την κατάλληλη προσοχή σου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτυχώς και να μπορέσεις να αποκτήσεις το επίδομα.

Προς διευκόλυνσή σου, στον Παρασκευά Φορολογά παρέχουμε ειδικές υπηρεσίες υποβολής αιτήσεων για επιδόματα, όπως είναι το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ή άλλα επιδόματα και τη δυνατότητα λήψης ενημερώσεων για κάθε επίδομα που ενδεχομένως εφαρμόζεται στην περίπτωσή σου.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείς την υποστήριξη του Παρασκευά Φορολογά, δεν έχεις παρά να κατεβάσεις το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να πραγματοποιείς τις αιτήσεις σου γρήγορα και να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για κάθε επίδομα που σε αφορά!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.