ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Επιταγή Ακρίβειας: Τι Είναι & Ποιοι τη Δικαιούνται (2023)

Εδώ και αρκετό καιρό, συζητήσεις γίνονται για τη νέα επιταγή ακριβείας, για το πότε θα δοθεί, σε τι ποσά, αλλά και πώς θα γίνουν οι αιτήσεις για τη χορήγησή της.

Έτσι, στο σημερινό άρθρο του Παρασκευά Φορολογά θα δούμε

ώστε να λύσουμε κάθε σου απορία.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με μία σύντομη εισαγωγή.

Τι Είναι η Επιταγή Ακριβείας;

Επιταγή ακριβείας είναι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που πρόκειται να καταβληθεί σε συγκεκριμένες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ενώπιον των εορτών των Χριστουγέννων του 2022.

Προβλέπεται από το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων («Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»), όπου το ποσό της ορίζεται στα 250€ ανά δικαιούχο ανεξαιρέτως των μελών του νοικοκυριού.

Σε πρώτο στάδιο, δικαιούχο της επιταγής ακριβείας μπορεί να αποτελέσει όποιος ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες.

Ποιοι Είναι οι Δικαιούχοι της Επιταγής Ακριβείας;

Ως δικαιούχοι της επιταγής ακριβείας ορίζονται μόνο όσοι κατά το μήνα Νοέμβριο του 2022 λάμβαναν:

  1. Οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου,
  2. Προσυνταξιοδοτική παροχή,
  3. Αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. ή
  4. Συνταξιοδοτικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
Δικαιούχοι επιταγής ακριβείας 2023

Παράλληλα, τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να πληρούν και μία σειρά κριτηρίων, ώστε να μπορέσει να τους καταβληθεί η επιταγή ακριβείας.

Ποια Είναι τα Κριτήρια για τη Χορήγηση της Επιταγής Ακριβείας;

Η επιταγή ακριβείας, λοιπόν, καταβάλλεται στους δικαιούχους μόνο εφόσον πληρούνται αθροιστικά τα εξής κριτήρια:

  1. Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) για το φορολογικό έτος 2021 δεν υπερβαίνει τις 9.600€ και το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) για το φορολογικό έτος 2021 δεν υπερβαίνει τις 16.800€.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2021. 

  1. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2022, του υπόχρεου, του/της συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων τέκνων που αναγράφονται στη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2021, δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000€.
  2. Και τέλος, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οι δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021 ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, τα πρόσωπα που αναφέραμε στο δεύτερο μέρος του άρθρου λαμβάνουν την επιταγή ακριβείας εντός του διαστήματος που ορίζεται παρακάτω.

Πότε Πληρώνεται η Επιταγή Ακριβείας;

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η επιταγή ακριβείας προβλέπεται να πληρωθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022. Αυτο σημαίνει ότι αφήνεται το περιθώριο να καταβληθεί και σε οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο πριν την ημερομηνία αυτή.

Ωστόσο, λόγω της τόσο σύντομης προθεσμίας πληρωμής της επιταγής ακριβείας, είναι λογικό να αναρωτηθεί κανείς πότε και πώς πρέπει να υποβάλει την αίτησή του, ώστε να προλάβει την καταβολή της ενίσχυσης αυτής.

Μάθε τα πάντα για την επιταγή ακριβείας και κάθε κοινωνική παροχή που σε αφορά μαζί με τον Παρασκευά Φορολογά!

Για αυτό, ας δούμε τι ακριβώς θα ισχύει για τις αιτήσεις της επιταγής ακριβείας.

Τι Ισχύει με τις Αιτήσεις για την Επιταγή Ακριβείας;

Σε αντίθεση με άλλες μορφές παροχών, όπως είναι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (ΚΕΑ), το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο (ΚΟΤ) ή άλλα επιδόματα, η επιταγή ακριβείας δεν απαιτεί την υποβολή αίτησης.

Αντιθέτως, το νομοσχέδιο προβλέπει αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό έλεγχο των στοιχείων των δικαιούχων που πληρούν τα κριτήρια, ώστε να τους καταβληθεί η επιταγή ακριβείας.

Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ, η Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών (ΔΥΛΠΣΟΙΛ) και η Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής (ΔΕΠ) κοινοποιούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των δυνητικών δικαιούχων που αναφέραμε παραπάνω.

Έπειτα, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε έλεγχο των κριτηρίων σχετικά με το φορολογητέο εισόδημα, τη συνολική αξία ακινήτων και τη φορολογική κατοικία και συντάσσει αρχείο με τους τελικούς δικαιούχους της επιταγής ακριβείας.

Σε τελευταίο στάδιο, προωθεί το αρχείο και ο e-ΕΦΚΑ, η ΔΥΛΠΣΟΙΛ και η ΔΕΠ καταβάλουν την επιταγή ακριβείας στους δικαιούχους που εντάσσονται στο σύστημά τους αντίστοιχα.

Με την αναφορά μας στο τι ισχύει με τις αιτήσεις της επιταγής ακριβείας, λοιπόν, ολοκληρώνουμε την ανάλυση μας για τη νέα αυτή κρατική ενίσχυση. Επομένως, μπορούμε να κλείσουμε με μία σύντομη περίληψη.

Συνοψίζοντας

Συνολικά, είδαμε τι είναι η νέα επιταγή ακριβείας, ποιοι είναι οι δικαιούχοι και υπό ποιες προϋποθέσεις, πότε πληρώνεται και, τέλος, την απουσία αίτησης για την καταβολή της.

Ειδικά η απουσία αίτησης αποτελεί σημαντική διευκόλυνση για τους δικαιούχους, καθώς δεν απαιτείται η τήρηση προθεσμιών ή η συγκέντρωση τυχόν στοιχείων και δικαιολογητικών εκ μέρους τους.

Ωστόσο, το σημείο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί προσοχή είναι ο έλεγχος των φορολογητέων στοιχείων (εισοδημάτων και ακινήτων) στις δηλώσεις, ώστε να μπορούν να διαπιστωθούν τυχόν ανακρίβειες που ενδέχεται να στερήσουν από κάποιον την επιταγή ακριβείας ή η εκ παραδρομής μη καταβολή της επιταγής, όταν πληρούνται όλα τα κριτήρια.

Για το λόγο αυτό, στον Παρασκευά Φορολογά προσφέρουμε ειδικά πακέτα, που καλύπτουν μία ευρεία γκάμα φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών, ώστε να είσαι σίγουρος ότι πληροίς τις προϋποθέσεις για κάθε παροχή ή επίδομα που τυχόν σε αφορά.

Εάν επιθυμείς, λοιπόν, την υποστήριξη του ΠΦ, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας ή να κατεβάσεις το ΠΦ app για Android και iOS, ώστε να λύσεις κάθε φορολογικό σου ζήτημα!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.