ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: Προϋποθέσεις & Αίτηση

Το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων αποτελεί μία σημαντική ενίσχυση για όσους πολίτες έχουν μεν συμπληρώσει το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης, αλλά είναι ανασφάλιστοι ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του ποσού σύνταξης.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα περί τίνος πρόκειται, σήμερα θα δούμε μαζί

Ας ξεκινήσουμε με το τι είναι το επίδομα αυτό.

Τι Είναι το Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων;

Το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων χορηγείται από τον ΟΓΑ και τον ΟΠΕΚΑ προς τους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε όσους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (για σύνταξη λόγω γήρατος, σύνταξη λόγω αναπηρίας, σύνταξη χηρείας ή επικουρικές συντάξεις).

Όσοι λάμβαναν το επίδομα πριν την 12η Μαΐου του 2016 από τον ΟΓΑ, συνεχίζουν να το λαμβάνουν σύμφωνα με το παλαιό καθεστώς.

Το ποσό του επιδόματος αυτού ανέρχεται σε 360€ μηνιαίως για κάθε δικαιούχο ανεξαρτήτως. Δηλαδή, το ποσό δεν επηρεάζεται από τυχόν εξαρτώμενα μέλη, σύνθεση νοικοκυριού, κλίμακες εισοδήματος, κλπ.

Για την απόκτησή του, αρκεί η πλήρωση των προϋποθέσεων που περιγράφονται παρακάτω.

Ποιες Είναι οι Προϋποθέσεις για το Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων;

Οι προϋποθέσεις, λοιπόν, για το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων έχουν να κάνουν με τους εξής παράγοντες:

Προϋπόθεση #1: Ηλικιακό όριο

Το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων αφορά μόνο τους ανασφάλιστους ή όσους δεν πληρούν τα κριτήρια συνταξιοδότησης που έχουν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Προϋπόθεση #2: Όριο ποσού σύνταξης

Οι παραπάνω δικαιούχοι απαιτείται να μη λαμβάνουν ή να μη δικαιούνται σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα μεγαλύτερη από 360€.

Αν η σύνταξη είναι μικρότερη από το ποσό αυτό, τότε ως επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων καταβάλλεται η διαφορά που προκύπτει από το ποσό των 360€ μείον τη σύνταξη που χορηγείται.

Βέβαια, όταν η διαφορά είναι μικρότερη από 20€, το επίδομα δεν καταβάλλεται.

Προσοχή: Εάν το ποσό της σύνταξης μεταβληθεί, ο δικαιούχος οφείλει να το δηλώσει άμεσα, ώστε να μεταβληθεί αναλόγως και το επίδομα.

Μάθε τα πάντα για το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων και κάνε την αίτησή σου μέσω του ΠΦ app.

Προϋπόθεση #3: Διάρκεια διαμονής

Κατά γενικό κανόνα, το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων καταβάλλεται μόνο εφόσον ο δικαιούχος διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα

 • για 15 συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για το επίδομα ή
 • για 15 έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας του, εκ των οποίων τα δέκα 10 συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης

και εξακολουθεί να διαμένει στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

Σε περίπτωση, όμως, που το επίδομα χορηγείται συνδυαστικά με σύνταξη (όπως αναφέρθηκε παραπάνω), ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 35 πλήρη έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής.

Για κάθε έτος που υπολείπεται των 35 ετών, το ποσό του επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων μειώνεται κατά 1/35.

Προϋπόθεση #4: Εισοδηματικά κριτήρια

Για τους άγαμους, το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα (μαζί με το απαλλασσόμενο εισόδημα ή το εισόδημα που φορολογείται με ειδικό τρόπο) δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4.320€.

Αντιθέτως, για τους έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα (μαζί με το απαλλασσόμενο εισόδημα ή το εισόδημα που φορολογείται με ειδικό τρόπο) δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 8.640€.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, στο φορολογητέο εισόδημα δεν υπολογίζονται:

 1. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους π.χ. προνοιακά επιδόματα,
 2. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους,
 3. Το επίδομα ανεργίας και
 4. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.

Προϋπόθεση #5: Περιουσιακά κριτήρια

Παράλληλα, για το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων ισχύουν και κριτήρια που αφορούν τόσο την ακίνητη όσο και την κινητή περιουσία.

Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, η συνολική φορολογητέα αξία της δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 90.000€.

Από την άλλη, για την κινητή περιουσία (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά τα 6.000€.

Προϋπόθεση #6: Ειδικές εξαιρέσεις

Τέλος, στις προϋποθέσεις για το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων περιλαμβάνονται και ορισμένες αρνητικές προϋποθέσεις ή, αλλιώς, εξαιρέσεις.

Συγκεκριμένα, το επίδομα αυτό δεν μπορούν να λάβουν

 • οι μοναχοί/ες, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές
 • όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας και
 • οι ανασφάλιστοι υπερήλικες ή όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από 360€.

Ολοκληρώνοντας με τις προϋποθέσεις, ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει εάν και σε τι ποσό είναι δικαιούχος του επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Για κάθε πιθανό δικαιούχο, λοιπόν, ας δούμε και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η αίτηση για το επίδομα αυτό.

Πώς να Κάνεις την Αίτηση για το Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Α. Σε αντίθεση με άλλα είδη επιδομάτων, η αίτηση για το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων δεν πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Αντιθέτως, η αίτησή σου υποβάλλεται στο Κέντρο Κοινότητας του τόπου κατοικίας.

Για να εντοπίσεις το Κέντρο Κοινότητας που εξυπηρετεί την περιοχή σου, δες τον χάρτη εδώ.

Β. Με την προσέλευσή σου στο Κέντρο, θα πρέπει να έχεις φροντίσει, ώστε να συγκεντρώσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτά γενικώς θα αφορούν

 • στοιχεία ταυτοποίησης,
 • πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης,
 • τραπεζικό λογαριασμό IBAN όπου θα κατατίθεται το επίδομα,
 • φορολογικά έντυπα που αποδεικνύουν την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση π.χ. φορολογική δήλωση, δήλωση ΕΝΦΙΑ
 • βεβαιώσεις σύνταξης,
 • έγγραφα που αποδεικνύουν τη μόνιμη και νόμιμη διαμονή

και άλλα.

Ο αναλυτικός κατάλογος των προβλεπόμενων δικαιολογητικών βρίσκεται εδώ.

Γ. Μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την επιτυχή αίτηση, το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων καταβάλλεται μηνιαίως στο λογαριασμό IBAN που έχει δηλωθεί, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Παράλληλα με την καταβολή, ο κάθε δικαιούχος του επιδόματος που δεν καλύπτεται για παροχές υγείας από άλλο φορέα δικαιούται πλέον ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από τις Δημόσιες Δομές Υγείας με χρήση του ΑΜΚΑ (σύμφωνα με το ν.4368/2016).

Λάβε ειδοποιήσεις για κάθε επίδομα που σε αφορά μέσω του ΠΦ app!

Εφόσον, λοιπόν, είδαμε και τις βασικές πληροφορίες για το πώς γίνεται η αίτηση για το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, ας κλείσουμε με μία σύνοψη.

Με Λίγα Λόγια

Συνολικά, είδαμε τι είναι το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, ποιες οι προϋποθέσεις του και τι ισχύει με την αίτηση για το επίδομα αυτό.

Η αίτηση πραγματοποιείται μόνο με επίσκεψη στα Κέντρα Κοινότητας και αφού ο κάθε δικαιούχος έχει συλλέξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προς διευκόλυνσή σου, στον Παρασκευά Φορολογά σε καθοδηγούμε σε κάθε στάδιο υποβολής αιτήσεων για επιδόματα και λοιπές δηλώσεις, ώστε να είσαι βέβαιος ότι κάθε μία από αυτές θα πραγματοποιηθεί εγκαίρως και επιτυχώς.

Εάν, επομένως, επιθυμείς να υποβάλεις την αίτησή σου για το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων ή άλλα επιδόματα, δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις μαζί μας ή να κατεβάσεις το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να κάνεις τις αιτήσεις σου γρήγορα και να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για κάθε επίδομα που σε αφορά!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.