ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ

Ηλεκτρονική Δήλωση Μισθωτηρίου Συμβολαίου (Οδηγός)

Η ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίου συμβολαίου αποτελεί μία σχετικά πρόσφατη υποχρέωση για όσους επιθυμούν να εκμισθώσουν τα ακίνητά τους και να αποκτήσουν μία επιπλέον πηγή παθητικού εισοδήματος.

Έτσι, στο άρθρο αυτό θα αναλύσουμε οτιδήποτε χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για την δήλωση αυτή είτε νοικιάζει το ακίνητό του σε άλλον είτε νοικιάζει το ακίνητό του από άλλον.

Ειδικότερα, θα δούμε

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με τους βασικούς ορισμούς.

Τι Είναι το Μισθωτήριο Συμβόλαιο;

Μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμβόλαιο ενοικίου είναι το ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ του εκμισθωτή του ακινήτου (αυτού που νοικιάζει σε άλλον το ακίνητο) και του μισθωτή του ακινήτου (του ενοικιαστή του ακινήτου).

Στο συμφωνητικό αυτό περιλαμβάνονται όλοι οι όροι της μίσθωσης, οι οποίοι κατά βάση αναφέρονται:

 • Στις υποχρεώσεις και δικαιώματα του εκμισθωτή,
 • Στις υποχρεώσεις και δικαιώματα του μισθωτή και
 • Στην κατάσταση στην οποία παραδίδεται το ακίνητο.

Μισθωτήριο συμβόλαιο υπογράφεται και στην περίπτωση είτε μακροχρόνιας μίσθωσης, δηλαδή 3 ετών και άνω, είτε βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλαδή κάτω των 3 ετών.

Πλέον, όσοι συνάπτουν μισθωτήριο συμβόλαιο οφείλουν να το καταχωρίσουν ηλεκτρονικά με τη λεγόμενη ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίου συμβολαίου.

Τι Είναι η Ηλεκτρονική Δήλωση Μισθωτηρίου Συμβολαίου;

Ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίου συμβολαίου, τώρα, είναι η καταχώριση του μισθωτηρίου συμβολαίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ με χρήση των κωδικών TaxisNet.

Με την καταχώριση αυτή, τυχόν στοιχεία εσόδων ή εξόδων που προκύπτουν από το συμβόλαιο συνδυάζονται και διασταυρώνονται με λοιπά φορολογικά στοιχεία του εκμισθωτή και μισθωτή.

Η ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίου συμβολαίου δεν υποβάλλεται μόνο στην έναρξη της μίσθωσης, αλλά και σε κάθε στάδιο όπου τροποποιούνται οι όροι της. Δηλαδή, οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν

 • την αρχική ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίου συμβολαίου και
 • τις τροποποιητικές ηλεκτρονικές δηλώσεις μισθωτηρίου συμβολαίου.

Αυτό που αξίζει να προσέξουμε εδώ είναι ότι η ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίου δεν αντικαθιστά το ίδιο το μισθωτήριο συμβόλαιο!

Και τι εννοούμε με αυτό;

Το μισθωτήριο συμβόλαιο (ως ιδιωτικό συμφωνητικό) θα πρέπει και πάλι να υπογραφεί, ώστε να παρέχεται ασφάλεια στον εκμισθωτή και μισθωτή για τη βεβαιότητα των όρων της μίσθωσης.

Όταν το μισθωτήριο συμβόλαιο στη συνέχεια δηλώνεται ηλεκτρονικά, η δήλωση αυτή εξυπηρετεί κυρίως φορολογικούς σκοπούς ή άλλους συνδεδεμένους με αυτούς.

Ας δούμε ειδικότερα περί τίνος πρόκειται.

Σε Τι Εξυπηρετεί η Ηλεκτρονική Δήλωση Μισθωτηρίου Συμβολαίου;

Η ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίου συμβολαίου λειτουργεί ως επίσημη κοινοποίηση του μισθωτηρίου στη φορολογική διοίκηση, με αποτέλεσμα να χρησιμεύει ως αποδεικτικό στις εξής παρακάτω περιπτώσεις.

Στεγαστικά και άλλα επιδόματα: Όταν ένα μισθωτήριο υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αποδεικνύει αυτομάτως την ύπαρξη σχέσης μίσθωσης μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή.

Κάτι τέτοιο διευκολύνει τον έλεγχο κριτηρίων για τη λήψη στεγαστικών επιδομάτων, όπως είναι το επίδομα ενοικίου και το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Παράλληλα, αποδεικνύει τη χρήση του ακινήτου ως κύριας κατοικίας, προκειμένου να μπορείς να κάνεις αίτηση για λοιπές παροχές, όπως το επίδομα θέρμανσης ή το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ΔΕΗ και άλλων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε τι εξυπηρετεί η ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίου συμβολαίου;

Ανείσπρακτα ενοίκια: Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος της ηλεκτρονικής δήλωσης μισθωτηρίου συμβολαίου, όταν υπάρχουν ανείσπρακτα ενοίκια.

Η ηλεκτρονική δήλωση, εδώ, λειτουργεί ως βεβαίωση για το ποσό των ενοικίων και το χρόνο κατά τον οποίο έπρεπε να καταβληθούν.

Επομένως, γίνεται ξεκάθαρο και στα δύο μέρη πότε τα ενοίκια δεν καταβλήθηκαν στα συμφωνημένα ποσά ή στο συμφωνημένο χρόνο και, έτσι, μπορείς να εκκινήσεις τη διαδικασία δήλωσης ανείσπρακτων ενοικίων, ώστε να αποφύγεις τη φορολόγηση των ενοικίων αυτών.

Διαχείριση λογαριασμών παροχών: Από μία πιο πρακτική σκοπιά, η λειτουργία της ηλεκτρονικής δήλωσης μισθωτηρίου ως αποδεικτικού κατοικίας επιτρέπει ανεμπόδιστα τη διαχείριση λογαριασμών οικιακών παροχών, όπως είναι οι λογαριασμοί ρεύματος, νερού, WiFi, κ.ά.

Υπό άλλες συνθήκες όπου η κατοικία στο ακίνητο δεν αποδεικνύεται, απαιτείται εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο για τη διαχείριση αυτή.

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών: Κατά παρόμοιο τρόπο, το μισθωτήριο που έχει καταχωριστεί ηλεκτρονικά μπορεί να υποβληθεί ως βεβαίωση κατοικίας για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η χρησιμότητα που ωθεί τα μέρη να δηλώσουν ηλεκτρονικά το μισθωτήριο, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίου συμβολαίου είναι και υποχρεωτική.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε πότε είναι υποχρεωτικό να δηλώσεις ηλεκτρονικά το μισθωτήριο συμβόλαιό σου.

Είναι Υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Δήλωση Μισθωτηρίου Συμβολαίου;

Η απάντησή μας σε αυτό το ερώτημα είναι ότι κατά κανόνα ναι.

Η ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίου είναι υποχρεωτική όταν πρόκειται για

 • Αστικές μισθώσεις (κατοικίας),
 • Επαγγελματικές μισθώσεις,
 • Βραχυχρόνιες μισθώσεις εκτός ψηφιακής πλατφόρμας, δηλαδή εκτός AirBnB, Blueground, Spotahome, κ.ά.,
 • Αγροτικές/γεωργικές μισθώσεις ή
 • Παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή με αντάλλαγμα σε είδος).

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η υποχρέωση υποβολής ισχύει για

 • Αρχικές μισθώσεις ή υπεκμισθώσεις* ή δωρεάν παραχωρήσεις χρήσεων γης ή ακινήτου,
 • Τροποποιήσεις μισθώσεων ή υπεκμισθώσεων* ή δωρεάν παραχωρήσεων χρήσεων γης ή ακινήτου και
 • Λύσεις μισθώσεων ή υπεκμισθώσεων* ή δωρεάν παραχωρήσεων χρήσεων γης ή ακινήτου.

Υπόχρεος για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μισθωτηρίου συμβολαίου είναι ο  εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής*.

Το μισθωτήριο θα πρέπει να δηλώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης, την τροποποίησή ή τη λύση της.

Μόνη εξαίρεση στον κανόνα αυτό έχουμε όταν παραχωρείται δωρεάν κατοικία έως 200 τ.μ. σε ανιόντες ή κατιόντες, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία τους.

Διαπιστώνοντας, λοιπόν, ότι η ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίου συμβολαίου αποτελεί μία σχεδόν καθολική υποχρέωση, ας προχωρήσουμε στο πώς μπορείς να δηλώσεις ηλεκτρονικά το μισθωτήριο συμβόλαιό σου.

*Εκμισθωτής είναι εκείνος που νοικιάζει πρώτη φορά το ακίνητο σε κάποιο πρόσωπο (μισθωτή/ενοικιαστή), ενώ υπεκμισθωτής είναι ο ήδη ενοικιαστής που μετα-νοικιάζει το ακίνητο σε τρίτο πρόσωπο (υπομισθωτή).

Πώς να Δηλώσεις Ηλεκτρονικά το Μισθωτήριο Συμβολαίου

Όπως αναφέραμε και στην αρχή το μισθωτήριο συμβόλαιο δηλώνεται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Α. Για την υποβολή της δήλωσης θα χρειαστείς:

 1. Τα διαπιστευτήρια TaxisNet (όνομα χρήστη και κωδικό).
 2. Τους ΑΦΜ των εκμισθωτών.
 3. Τους ΑΦΜ των μισθωτών.
 4. Την ημερομηνία σύνταξης του μισθωτηρίου (ιδιωτικού συμφωνητικού).
 5. Το ποσό μηνιαίου μισθώματος που έχει συμφωνηθεί.
 6. Τον αριθμό ταυτότητας του ακινήτου (ΑΤΑΚ). 
 7. Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 8. Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή, αλλιώς, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Προσοχή: Για τη μίσθωση ακινήτου δεν απαιτείται Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου ή, αλλιώς Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ), όπως συμβαίνει κατά τη μεταβίβαση ακινήτου.

Για υπηρεσίες ηλεκτρονικής δήλωσης μισθωτηρίου συμβολαίου, εμπιστεύσου τον Παρασκευά Φορολογά!

Β. Με την είσοδό σου στην εφαρμογή, θα πρέπει να συμπληρώσεις τα στοιχεία 2 έως 8 μαζί με λοιπές πληροφορίες που αφορούν τον εκμισθωτή, μισθωτή, την κατάσταση του ακινήτου και τους όρους που περιλήφθηκαν στο μισθωτήριο.

Γ. Όπως αναφέραμε παραπάνω, το μισθωτήριο θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι και το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης, την τροποποίησή ή λύση της.

Δ. Ως ημέρα υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης μισθωτηρίου συμβολαίου λαμβάνεται υπόψη η ημέρα οριστικής καταχώρησης στο σύστημα και απόδοσης στον εκμισθωτή του μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

Ε. Μετά την καταχώρηση, θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ηλεκτρονική δήλωση για καθένα από τους σκοπούς που αναφέραμε παραπάνω, δηλαδή τις αιτήσεις επιδομάτων, τη δήλωση ανείσπρακτων ενοικίων, τη διαχείριση λογαριασμών παροχών ή το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, και το τελευταίο κομμάτι της ανάλυσής μας, ας κάνουμε μια σύνοψη των όσων είπαμε.

Με Λίγα Λόγια

Συνολικά, είδαμε τι είναι το μισθωτήριο συμβόλαιο και η ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίου συμβολαίου, σε τι εξυπηρετεί η δήλωση αυτή, αλλά και πότε είναι υποχρεωτική.

Παράλληλα, αναφερθήκαμε στο πώς μπορείς να δηλώσεις το μισθωτήριο συμβόλαιό σου ηλεκτρονικά. Εδώ, θα πρέπει να προσέξεις τα στοιχεία και όρους που έχουν συμφωνηθεί και το κατά πόσο έχουν συμπληρωθεί ορθά στην ηλεκτρονική δήλωση.

Στο κομμάτι αυτό, ο Παρασκευάς Φορολογάς παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη σύναψη και δήλωση μισθωτηρίου συμβολαίου, προκειμένου να μπορείς να είσαι βέβαιος για την κατάλληλη και έγκαιρη υποβολή του!

Για αυτό, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας ή να κατεβάσεις το ΠΦ app για Android ή iOS, ώστε να γνωρίσεις καλύτερα τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και να διευκολυνθείς σε κάθε διαδικασία διαχείρισης που αφορά το μισθωτήριο συμβόλαιό σου!

Author

Paraskevas

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.