ΝΕΑ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

10 Πράγματα να Προσέξεις στη Φορολογική Δήλωσή Σου

Τι να προσέξεις στην φορολογική δήλωση

Η υποβολή φορολογικής δήλωσης δεν είναι εύκολη υπόθεση για όλους.

Για παράδειγμα, όταν είσαι έγγαμος ή έχεις συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, έχεις εξαρτώμενα τέκνα, λαμβάνεις ενεργητικό ή παθητικό εισόδημα από πολλαπλές πηγές ή από το εξωτερικό, κ.ά., οι παράγοντες που θα πρέπει να λάβεις υπόψη αυξάνονται σημαντικά.

Για το λόγο αυτό, στο σημερινό άρθρο θα δούμε 10 πράγματα που αξίζει να προσέξεις όταν κάνεις τη φορολογική σου δήλωση.

Πριν όμως προχωρήσουμε σε αυτό, ας θυμηθούμε τι είναι η φορολογική δήλωση.

Τι Είναι η Φορολογική Δήλωση;

Φορολογική δήλωση είναι το ηλεκτρονικό έντυπο, στο οποίο κάθε φυσικό πρόσωπο οφείλει να συμπληρώνει τα εισοδήματα που απέκτησε κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Δηλαδή, στη δήλωση που συμπληρώνεται το 2023 αναγράφονται τα εισοδήματα από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Ενδεικτικά, σε μία φορολογική δήλωση περιλαμβάνονται τα εισοδήματα από

Δες πώς να κάνεις τη φορολογική δήλωση μόνος σου εδώ.

Έχοντας θυμηθεί τι είναι η φορολογική δήλωση, ας προχωρήσουμε σε ορισμένα πράγματα που αξίζει να έχεις υπόψη κατά την υποβολή της.

10 Πράγματα να Προσέξεις στη Φορολογική Δήλωσή Σου

Τα πράγματα που αξίζει να προσέξεις, λοιπόν, είναι τα εξής:

#1: Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να έχεις φροντίσει πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας σου στη φορολογική διοίκηση.

Είναι σημαντικό να έχεις καταχωρίσει ορθά την ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email και τηλεφωνικό αριθμό, καθώς εκεί θα λαμβάνεις τυχόν ειδοποιήσεις από την εφορία.

Πλέον, η όλη διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων γίνεται μέσω του ειδικού ιστοτόπου της ΑΑΔΕ.

#2: Μηδενική φορολογική δήλωση

Όπως έχουμε ξαναδεί, φορολογική δήλωση οφείλει να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξαρτήτως του εάν αποκτά εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό.

Αυτό σημαίνει ότι άτομα άνω των 18 ετών χωρίς εισοδήματα έχουν και πάλι την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, η οποία, όμως, θα είναι μηδενική.

Βέβαια, υποχρέωση υποβολής μηδενικής φορολογικής δήλωσης δεν έχουν τα άτομα άνω των 18 ετών που θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη.

#3: Κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση συζύγων και συμβιούντων

Για τους συζύγους, η κοινή φορολογική δήλωση ισχύει από τη στιγμή τέλεσης του γάμου χωρίς να απαιτείται η τήρηση κάποιας άλλης διαδικασίας.

Εάν οι σύζυγοι επιθυμούν χωριστή δήλωση, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν την επιθυμία χωριστής δήλωσης στον αντίστοιχο ιστότοπο της ΑΑΔΕ και εντός της προθεσμίας που τίθεται.

Το αντίστροφο, όμως, ισχύει για όσους έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης.

Για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης, το μοντέλο των χωριστών δηλώσεων συνεχίζει να ισχύει, παρά τη σύναψη του συμφώνου.

Σε περίπτωση που επιθυμήσουν κοινή φορολογική δήλωση, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν με δήλωση μεταβολής στο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

#4: Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού

Επίσης, μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δώσεις, σε περίπτωση που θες να θεωρηθείς φορολογικός κάτοικος εξωτερικού κατά την επόμενη περίοδο υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Εδώ, θα πρέπει να κάνεις αίτηση για μεταβολή φορολογικής κατοικίας.

Η αίτηση για μεταβολή φορολογικής κατοικίας υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα/Γραφείο Συμμόρφωσης & Σχέσεων της ΔΟΥ και η προθεσμία υποβολής ξεκινά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και κλείνει την τελευταία εργάσιμη μέρα του πρώτου δεκαήμερου του Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης.

#5: Αποφυγή τεκμηρίων

Για τα ακίνητα, αυτοκίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από δωρεά ή γονική παροχή, είναι σημαντικό να αναγράφεται στη φορολογική δήλωση ότι προέκυψαν από τις αιτίες αυτές.

Ειδάλλως, θα θεωρηθούν τεκμήρια και θα προσμετρηθούν ως τεκμαρτό εισόδημα, για το οποίο θα επιβληθεί φόρος εισοδήματος.

#6: Αφορολόγητο

Εξίσου αναγκαίο κατά την υποβολή φορολογικής δήλωσης, είναι να λάβεις υπόψη το αφορολόγητο που εφαρμόζεται στην περίπτωσή σου.

Για να εξασφαλίσεις την εφαρμογή του αφορολογήτου, θα πρέπει κατά τη διάρκεια του προηγούμενο φορολογικού έτους να έχεις πραγματοποιήσει δαπάνες με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών, το ποσό των οποίων θα φτάνει τουλάχιστον το 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος ή τα 20.000€.

#7: Στοιχεία εξαρτώμενων μελών

Τα εξαρτώμενα μέλη θα πρέπει να αναγράφονται στον Πίνακα 8 του Ε1 του προσώπου από το οποίο εξαρτώνται. Στον ίδιο Πίνακα, θα πρέπει να συμπληρώνεται και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους, εφόσον υπάρχει.

Εδώ, αξίζει να θυμηθούμε ότι στον Πίνακα 8 περιλαμβάνονται και οι ανήλικοι που ναι μεν δεν είναι εξαρτώμενα μέλη λόγω των εισοδημάτων τους, αλλά ορισμένα από τα εισοδήματά τους μπορούν να δηλωθούν μόνο στη φορολογική δήλωση του προσώπου από το οποίο εξαρτώνται.

Για να μάθεις περισσότερα για τη φορολογική δήλωση ανηλίκων, δες εδώ.

#8: Φιλοξενούμενοι

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν τα άτομα που είτε φιλοξενούνται σε κατοικία άλλου (π.χ. συγγενή) είτε φιλοξενούν χωρίς ενοικιαστήριο συμβόλαιο.

Εδώ, εάν είσαι το φιλοξενούμενο πρόσωπο θα πρέπει να συμπληρώσεις τον ΑΦΜ του προσώπου που σε φιλοξενεί, τα τ.μ. της οικίας και τους μήνες φιλοξενίας στον υποπίνακα του κωδικού 801.

Από την άλλη, εάν είσαι το πρόσωπο που φιλοξενεί οφείλεις να συμπληρώσεις τον ΑΦΜ του φιλοξενούμενου, τα τ.μ. της οικίας σας και τους μήνες που τον φιλοξενήσατε στον υποπίνακα του κωδικού 007-008.

Εάν το πρόσωπο που φιλοξενεί δεν έχει δηλώσει τη φιλοξενία, θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική φορολογική δήλωση, ώστε να διορθωθεί η παράλειψη.

#9: Αναδρομικά συντάξεων

Με τροποποιητική φορολογική δήλωση δηλώνονται και τα αναδρομικά συντάξεων.

Δηλαδή, εάν έχεις λάβει αναδρομικά συντάξεων προηγούμενων ετών δε θα τα περιλάβεις στη φορολογική δήλωση επόμενων ετών, αλλά σε τροποποιητική δήλωση που θα αφορά το έτος για το οποίο καταβλήθηκαν τα αναδρομικά.

Όταν τα αναδρομικά αφορούν τα έτη από 2015 και έπειτα, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώ όταν αφορούν προηγούμενα του 2015 έτη υποβάλλεται στο αρμόδιο κατάστημα ΔΟΥ.

Η προθεσμία για τις δηλώσεις αυτές είναι έως 31 Δεκεμβρίου του κάθε έτους.

#10: Ανείσπρακτα ενοίκια

Τέλος, ιδιαίτερο χειρισμό χρειάζονται και τα ανείσπρακτα ενοίκια είτε προκύπτουν από μακροχρόνιες είτε από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Για να μην τα φορολογηθείς, θα πρέπει να έχει εκδοθεί κατά του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Παράλληλα, οφείλεις να προσκομίσει ευκρινές αντίγραφο της διαταγής, απόφασης ή αγωγής στην αρμόδια ΔΟΥ πριν πραγματοποιήσεις τη φορολογική δήλωσή του.

Με Λίγα Λόγια

Από τα παραπάνω, λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι οι παράγοντες που θα πρέπει να προσέξει κανείς κατά την υποβολή φορολογικής δήλωσης ποικίλλουν σημαντικά αναλόγως των χαρακτηριστικών του κάθε φορολογουμένου.

Μάλιστα, εάν δεν ληφθούν ορθά υπόψη ο φορολογούμενος κινδυνεύει με υπερφορολόγηση.

Για να γλιτώσεις, επομένως, τέτοια περιστατικά, ο Παρασκευάς Φορολογάς όχι μόνο σε καθοδηγεί σε κάθε στάδιο υποβολής φορολογικής δήλωσης, αλλά μπορεί και να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διαχείριση και υποβολή της δήλωσής σου.Εάν επιθυμείς να γνωρίσεις τις υπηρεσίες του Παρασκευά Φορολογά, δες τα διαθέσιμα πακέτα μας εδώ και κατέβασε το ΠΦ app για Android και iOS, ώστε να κάνεις τη δήλωσή σου σε μόλις 10 λεπτά!

Κατέβασε τη Νο1 φορολογική εφαρμογή σε Android και iOS.

Συμπλήρωσε την φορολογική σου δήλωση μέσα απο την εφαρμογή μου εύκολα και γρήγορα!

Φορολογική Δήλωση

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.